In de pers

17 December 2018

Boerenbond: 25 jaar Proefbedrijf Pluimveehouderij gevierd

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij van de provincie Antwerpen in Geel helpt al 25 jaar Vlaamse en Europese pluimveehouders om gezonde voeding te produceren. Met hun repetitief onderzoek en objectieve onderzoeksresultaten bieden de onderzoekers een neutraal antwoord op veel uitdagingen in de pluimveesector.

Tijdens de viering voerden prominente sprekers uit de sector het woord. Antwerps gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé blikte terug op de realisaties van het Proefbedrijf Pluimveehouderij in de voorbije 25 jaar. “Er is veel kennis op een objectieve manier getest in praktijkomstandigheden, waardoor pluimveehouders hun stallen verder kunnen optimaliseren. Die kennis is tot bij de pluimveehouders gebracht via onze nieuwsbrief, studie- en sectordagen in Geel én in Tielt en via de landbouwpers”, zei Caluwé.

Beste onderzoeksstallen in Europa

Volgens Caluwé heeft het Proefbedrijf zich dankzij zijn onderzoek, infrastructuur en inzet van zijn medewerkers op de internationale kaart gezet. “Momenteel zijn we de leidende partner van een groot, internationaal Interregproject rond bloedluizen: MiteControl. Een mijlpaal in de geschiedenis van het Proefbedrijf.”

Johan Zoons, Inhoudelijk manager van het Proefbedrijf Pluimveehouderij, schetste hoe het Proefbedrijf in een kwarteeuw evolueerde van een provinciale tot een internationale instelling. Hij noemde de huidige stallen in Geel de ‘beste praktijkstallen voor onderzoek in Europa’. “Dat merken we ook aan de regelmatige vragen die we krijgen rond een mogelijke samenwerking.”

Dichtbij de praktijk

Volgens Eric Van Meervenne, ondervoorzitter van Boerenbond en voorzitter van de sectorvakgroep Pluimvee, triggeren de onderzoeken die worden gevoerd op het Proefbedrijf (en de artikels die erover verschijnen) de pluimveehouders om na te denken over wat er kan verbeteren op hun bedrijf. “Het onderzoek dat hier gevoerd wordt moet zo dicht mogelijk bij de praktijk liggen, waardoor onze Vlaamse pluimveehouders er iets mee kunnen doen. Ik roep de provincie Antwerpen op om haar inspanningen resoluut vol te houden, zodat de onafhankelijkheid van het Proefbedrijf gegarandeerd is en er ook onafhankelijk onderzoek kan worden gevoerd.”

Joris Relaes, administrateur-generaal van het ILVO, pleitte voor een nog nauwere samenwerking en het fundamenteel onderzoek van de universiteiten te combineren met het meer toegepast onderzoek op het ILVO en het praktijkonderzoek in Geel. “Als we samen proberen om aan Europese middelen te geraken, kan er nog veel onderzoek gebeuren. Dat is ook nodig om aan de top te blijven.”

Aansluitend op de viering kon je een bezoek brengen aan de pluimveestallen en was er een onderzoeksmarkt waar je kon kennismaken met de recentste proeven en onderzoeksresultaten. Je kon er ook terecht met vragen op maat van je bedrijf of voor meer informatie over (toekomstig) onderzoek.