CD&V

3 October 2017

CD&V organiseert Mobiliteitsbeurs voor Edegem en buurgemeenten

kontich.cdenv.be

Op zaterdag 14 oktober heeft CD&V een beurs over de mobiliteit in de zuidrand georganiseerd. De bedoeling was om na te gaan waar er op dit ogenblik knelpunten zijn m.b.t. de mobiliteit te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer en met de wagen.

Aan verschillende tafels konden de bezoekers in overleg gaan met CD&V-ers uit Kontich, Waarloos, Edegem, Mortsel en Hove. Daarnaast zijn er spreekbeurten geweest van Dirk de Kort, Vlaams parlementslid, over de basismobiliteit in de zuidrand, en van Ludwig Caluwé, gedeputeerde van de provincie Antwerpen, over de fietsostrades.

Verder konden de bezoekers hun fiets laten nakijken aan de "pomp en smeer'em stand" en konden zij kennismaken met verschillende elektrische fietsen die door een lokale fietsenhandelaar ter beschikking werden gesteld.

Mede dank zij het stralende weer en het enthousiasme van de bezoekers en de organisatoren kunnen we terugblikken op een geslaagde actie!

kontich.cdenv.be