Haven

Thema: Haven

De vele aspecten van het landschap van de Antwerpse haven tijdens de Provinciale landschapsdag op 19 september

Elk jaar zet de provinciale landschapsdag een karakteristiek landschap uit de provincie in de kijker. Via lezingen en excursies leren de deelnemers het landschap van dichterbij kennen en kijken ze er misschien met andere ogen naar. Hoe ontstond het landschap? Wat was de invloed van de mens? Tot welke historische, ecologische of andere waarden heeft dit geleid?

De Antwerpse haven associeer je niet onmiddellijk met landschappelijke waarden. Toch zit ook deze industriële wereld vol verborgen geografische aspecten, erfgoedrelicten en natuurlijke rijkdommen. Nadien werd de nieuwe brochure voorgesteld: “Het Landschap van de Antwerpse haven”.  

Lees hier de toespraak
Het Havencentrum brengt jongeren naar de onbekende en overweldigende wereld van de haven van Antwerpen. Wij nemen hen mee naar plaatsen en bedrijven waar je nooit komt en brengen hen in contact met mensen die in de haven werken. We inspireren hen met verhalen en uitdagingen op maat en laten zien welke toekomstmogelijkheden er in onze wereldhaven zijn. Door jongeren een beleving te geven van de haven in ’t echt, bouwen wij een brug tussen studiekeuze & werkgelegenheid.

   


 


Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook