Haven

Thema: Haven

Provincie Antwerpen bouwt nieuw Havencentrum op de Droogdokkensite

Het Havencentrum bouwt een nieuw belevingscentrum dichter bij de stad. Het kiest hiermee voor een verhuis van de huidige site in Lillo naar de Droogdokkensite tegenover het Havenhuis. Het komt zo te liggen naast het toekomstig maritiem museum. “Zo kunnen we in de toekomst met ons provinciaal bezoekers- en belevingscentrum voor de haven beter inspelen op de behoeften van onze klanten en doelgroepen”, zegt gedeputeerde Ludwig Caluwé, voorzitter van het Havencentrum.

”Met een locatie op het raakpunt van haven en stad, goed ontsloten via het water en vlot bereikbaar met het openbaar vervoer kan de provincie Antwerpen ten volle haar doelstelling om een state-of-the-art havenbelevingscentrum te ontwikkelen, realiseren. Het Havencentrum moet een hedendaags doe- en belevingscentrum worden voor al wie geïnteresseerd is in de boeiende wereld van de haven, haar industrie en logistiek. Op deze manier versterken we het maatschappelijk draagvlak van een zeer belangrijke speerpuntcluster met een hoge toegevoegde waarde en tewerkstelling die afstraalt op de ganse provincie”, zegt Ludwig Caluwé.
 
Voor het Havenbedrijf is een nieuw havenbelevingscentrum vlakbij het Havenhuis een mooie meerwaarde: Schepen voor haven, industrie en werk Marc Van Peel: “De haven van Antwerpen kunnen we met dit nieuwe havenbelevingscentrum op de terreinen van de Droogdokkensite nog dichter de Antwerpenaar brengen. Het belooft op termijn een absolute toplocatie te worden met een aantrekkelijke mix van water, groen, maritiem erfgoed en unieke havenbeleving. Wij kijken er naar uit om mensen in dit belevingscentrum te laten kennismaken met de arbeidskansen die er zijn in onze haven, een prachtige parel.”
 
Verder lezen


Thema: Haven

Logistiek bediende: wat is dat juist?

Een van de taken die Talentenstroom, het job- en opleidingspunt voor haven en logistiek, opneemt is duidelijk maken wat die term "logistiek bediende" juist inhoudt. Te weinig leerlingen, studenten en werkzoekenden weten immers dat hier heel veel én verschillende functies achter schuilen.

Talentenstroom maakte een animatiefilm die dit moet verduidelijken. Eenvoudig als intro, om te weten waar ze over spreken als ze spreken over een bediende in de logistiek. Goed voor gebruik in de klas, voor leerlingen die een studiekeuze moeten maken, voor werkzoekenden die een overzicht willen krijgen over alle mogelijke jobs, in een sector waar nog veel werk te vinden is.


Thema: Haven

Ontdek het diverse landschap van de Antwerpse haven

Tijdens de provinciale landschapsdag in september lanceerde de provincie Antwerpen een uitgebreide brochure over het havenlandschap van wereldhaven Antwerpen. De brochure is bedoeld voor gidsen, bedrijven en scholen. Je kan ze bestellen via het Erfgoedloket van de provincie Antwerpen. De brochure vertelt meer over de turbulente geschiedenis: ontginningen, bedijkingen, overstromingen, landbouw en havenactiviteiten creëerden namelijk het voorbije millennium een landschap in beweging. Onder meer de archeologische vondsten tijdens de aanleg van het Deurganckdok in Doel komen aan bod. De Wase Scheldepolders zijn archeologisch uniek in Vlaanderen. Nergens anders bleef het prehistorische landschap en erfgoed op een dergelijke schaal bewaard.

De Antwerpse haven was sinds de middeleeuwen een veilige haven, met beschutte inhammen waar ruien en vlieten, sporen van stadsuitbreidingen, aansloten op de Schelde. Via de stroom dringen vandaag ’s werelds grootste containerschepen bijna 100 kilometer diep door in Europa’s meest verstedelijkte en geïndustrialiseerde hart. 
 
 
Verder lezen


Thema: Haven

Vlaamse Havendag

Tijdens de Vlaamse Havendag organiseerde het Havencentrum gratis boottochten. Op elke tocht vertelden stadsgidsen verhalen over koffie, chocolade, maar ook over romantiek in de stad. Zowel haven als stad hebben nadien geen geheimen meer.  In de TechnoTrailer van de provincie Antwerpen en de babbelcontainer van het Havencentrum op het Zaha Hadidplein kon je ontdekken waar het Havencentrum voor staat en wat hun toekomstplannen zijn.

Bekijk hier het filmpje

Op 17 september werd ook het charter voor het strategisch project Havenland ondertekend. Met deze samenwerking willen ze meer verbondenheid creëren tussen de haven en de omgeving en de eigenheid van deze havenregio opnieuw kenbaar en beleefbaar maken. “Tegen volgend schooljaar willen we bovendien havenklassen kunnen aanbieden”, zeggen Marc Van Peel, voorzitter Havenbedrijf Antwerpen en Boudewijn Vlegels, voorzitter Maatschappij Linkerscheldeoever. “Bij dit initiatief zijn ook het Havencentrum en het onderwijsveld nauw betrokken. Het gaat om het ontwikkelen van een geïntegreerd, meerdaags aanbod voor scholen, te vergelijken met bv. bos- of zeeklassen."


Thema: Haven

De vele aspecten van het landschap van de Antwerpse haven tijdens de Provinciale landschapsdag op 19 september

Elk jaar zet de provinciale landschapsdag een karakteristiek landschap uit de provincie in de kijker. Via lezingen en excursies leren de deelnemers het landschap van dichterbij kennen en kijken ze er misschien met andere ogen naar. Hoe ontstond het landschap? Wat was de invloed van de mens? Tot welke historische, ecologische of andere waarden heeft dit geleid?

De Antwerpse haven associeer je niet onmiddellijk met landschappelijke waarden. Toch zit ook deze industriële wereld vol verborgen geografische aspecten, erfgoedrelicten en natuurlijke rijkdommen. Nadien werd de nieuwe brochure voorgesteld: “Het Landschap van de Antwerpse haven”.  

Lees hier de toespraak


Thema: Haven

Projecten Havencentrum ondergaan didactische vernieuwing

De eerste vier maanden van dit jaar namen al meer dan vijftienduizend bezoekers deel aan een van de havenprojecten. Hoog tijd dus om het educatief centrum ook op didactisch vlak te laten meegaan met de tijd.

De havenrondvaart voor basisschoolkinderen eindigde vroeger steevast met een quiz. Dit schooljaar werd dat vervangen door doe-koffers. Daarin zitten zes speelse activiteiten die te maken hebben met de haven en waarbij teamwork van belang is. De aanpak zorgt voor beduidend meer enthousiasme dan de traditionele quiz. Volgend jaar worden die veertien koffers dan ook een vast onderdeel van de rondvaarten.

Benieuwd naar wat er nog meer vernieuwd is of wens je meer informatie over de projecten, neem dan contact op met Petra Praet .
 
Verder lezen


Thema: Haven

Ann D'Havé nieuwe teamleider educatie

Op 1 februari verwelkomde het Havencentrum Ann D'Havé als nieuwe teamleider Educatie. Het Havencentrum zet met haar komst verder in op jongeren en hun leefwereld. Ann is met haar achtergrond in personeels- en loopbaanontwikkeling de ideale persoon om jongeren te motiveren om de haven van Antwerpen te ontdekken en beleven.

Ann (53) uit Ekeren heeft meer dan 25 jaar HR ervaring op de teller en legde zich de afgelopen 10 jaar toe op het ontwikkelen van mensen. In die periode zag ze de ontwikkelwereld veranderen van het saaie klassikale leren naar het interactieve en digitale leren door gebruik te maken van learning technologie en gamification. Dit is een boeiende wereld in volle beweging. Deze ervaring en inzichten brengt Ann graag mee naar het Havencentrum.

Zelf werkte Ann ooit bij enkele chemische bedrijven in de haven maar verliet ze deze om zich eerst in de consultancy wereld te begeven en later in de zorgsector. Deze, eveneens boeiende wereld laat ze nu achter zich om zich de haven en zijn geheimen eigen te maken.


Thema: Haven

Havencentrum kiest Rudi De Meyer als nieuwe directeur voor de toekomst

Rudi De Meyer (57) uit Boom is op 1 januari 2017 gestart als nieuwe directeur van het Havencentrum. De provincie Antwerpen kiest hiermee voor een ervaren havenkenner aan het stuur van het Havencentrum, het provinciaal bezoekers- en belevingscentrum voor de haven. Het Havencentrum wordt grondig hervormd om zo op langere termijn bezoekers en jongeren te blijven beklijven rond deze boeiende motor voor de Antwerpse en Vlaamse economie en welvaart.

Foto: voorzitter Ludwig Caluwé en directeur Rudi De Meyer

Rudi De Meyer deed al heel wat ervaring op in de haven. Hij startte zijn carrière bij de transportkrant De Lloyd, werd directeur van de Antwerpse Scheepvaartvereniging om in 2003 als afgevaardigd bestuurder Alfaport op te richten en te leiden, de koepelorganisatie van de private havensector in Antwerpen. Zijn ervaringsdomeinen betreffen algemeen havenbeleid, community ICT, opleidingen, arbeidsmarkt en onderwijs. In zijn vrije tijd is hij voorzitter van vzw De Steenschuit, een sociaal opleidingsproject voor langdurig werkzoekenden, die een replica van de driemaster Belgica bouwen.

Ludwig Caluwé, voorzitter van het Havencentrum, noemt de keuze voor Rudi De Meyer als nieuwe directeur één voor de toekomst van het Havencentrum 2.0: “Het Havencentrum staat voor de boeiende uitdaging om ook jongeren van nu te beklijven en verwonderen. De Meyer zal niet alleen voor een grondige vernieuwing en aanpak zorgen, door zijn achtergrond in de haven is hij ook de ideale matchmaker tussen arbeidsmarkt, jongeren en de bedrijfswereld. Ik ben er dan ook van overtuigd dat hij de juiste man op de juiste plek is en de grandeur van onze wereldhaven nog beter in het Havencentrum zal laten weerspiegelen.”

Lees hier de persartikels
 
Verder lezen
Het Havencentrum brengt jongeren naar de onbekende en overweldigende wereld van de haven van Antwerpen. Wij nemen hen mee naar plaatsen en bedrijven waar je nooit komt en brengen hen in contact met mensen die in de haven werken. We inspireren hen met verhalen en uitdagingen op maat en laten zien welke toekomstmogelijkheden er in onze wereldhaven zijn. Door jongeren een beleving te geven van de haven in ’t echt, bouwen wij een brug tussen studiekeuze & werkgelegenheid.

   


 


Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook