Erfgoed

Thema: Erfgoed

Marin Menu, voormalig medewerker in het Karrenmuseum in Essen genomineerd voor Erfgoedprijs 2017

De provincie Antwerpen heeft drie projecten genomineerd voor de Erfgoedprijs 2017, waaronder ook Marin Menu.

Marin Menu was van 2006 tot 2016 als restaurator, conservator, onderzoeker en projectleider een drijvende kracht in het Karrenmuseum in Essen. Zijn onderzoeken over de historische land- en tuinbouwkarren, handels- en dienstvoertuigen en rijtuigen in heel Vlaanderen maakten veel indruk op de jury. Met zijn rijkelijk gevulde carrière is hij zonder twijfel een van de erfgoedhelden bij uitstek. Ondertussen nam hij een nieuwe uitdaging aan.

Foto: Marin (in het midden) in 2013 op de jaarlijkse ambachtendag
Verder lezen


Thema: Erfgoed

Studenten deeltijds kunstonderwijs nemen Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw onder handen

De komende maanden nemen de studenten van het deeltijds kunstonderwijs van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen (KASKA-DKO) vijf historische objecten van de Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuwkerk in Borgerhout. De provincie Antwerpen faciliteert de samenwerking met een subsidie van 2.200 euro.

Foto: Een van de te restaureren beelden – Copyright: Marc Corteville

De provincie Antwerpen ondersteunt erfgoedhouders bij de restauratie en de conservatie van historische objecten. Onder meer kerkbesturen kunnen aanspraak maken op een subsidie om hun historisch patrimonium onder handen te nemen. Omdat het bij Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw om meerdere objecten gaat, is er een samenwerking aangegaan met de opleiding restauratie en conservatie van het KASKA-DKO. Op deze manier kunnen we meerdere objecten tegelijkertijd onder handen nemen en blijven de kosten beperkt.

Concreet gaat het om één schilderij, de Aanbidding der Wijzen uit 1616, een staakpop uit de 19de eeuw, een houten beeld van Onze-Lieve-Vrouw uit de 16de eeuw, een houten beeld Onze-Lieve-Vrouw van Victorie uit de 15de eeuw en een beeld van Sint-Sebastiaan uit de 17de eeuw.
 
Verder lezen


Thema: Erfgoed

Provincie ondersteunt het nieuwe Erfgoedhuis van de Norbertijnenabdij te Tongerlo

De provincie Antwerpen maakt een bedrag van 14.700 euro vrij voor de werken aan het erfgoedhuis van de nieuwe Norbertijnenabdij te Tongerlo. Aanvullend krijgt de abdij advies van de provinciale dienst Erfgoed om hun waardevolle erfgoedcollectie nog beter te bewaren en te ontsluiten voor de toekomst.
 
Sinds 2012 startte de Norbertijnenabdij met een grootscheeps renovatieproject om de omvangrijke erfgoedcollectie beter te preserveren voor de toekomst. Er wordt in de eerste plaats werk gemaakt van een betere bewaring van de kostbare kunstwerken en erfgoedcollecties. De abdij maakt hiervoor het vroegere retraitehuis vrij en vormt het om tot een echt ‘Erfgoedhuis’. Dat zal nu dienen als centrale bewaarplaats van de precieuze abdijbibliotheek, het abdijarchief en verschillende soorten kunst- en erfgoedcollecties met onder andere enkele unieke stukken uit de 15de-eeuw.
 
De provincie Antwerpen stelt de expertise van haar erfgoedconsulenten ter beschikking van organisaties met een waardevolle erfgoedcollectie. Deze experts zijn samen met de mensen van de Norbertijnenabdij op zoek gegaan naar de beste omstandigheden om de rijke collectie in te bewaren. Met de provinciale subsidie kunnen zij de oplossingen nu uitwerken in de praktijk. Zo wordt dit uniek Kempens en Antwerps erfgoed voor de toekomst bewaard.
Verder lezen


Thema: Erfgoed

Aankoop domein Beddermolen verzekert toekomst als uitvalsbasis voor Merode

Copyright: Kempens Landschap vzw
Copyright: Kempens Landschap vzw
De gemeente Westerlo en Kempens Landschap ondertekenden gisteren de aktes verbonden aan de veiligstelling van het molendomein van de Beddermolen. De aankoop gebeurde met bijzondere financiële steun vanuit Vlaanderen. In de toekomstige herbestemming van het domein staat de beleving van platteland en erfgoed centraal. De Beddermolen zal als noordelijke uitvalsbasis voor de Merode een thuis worden voor iedereen.

Eeuwenoud erfgoed verdient bijzondere steun
 
Het molendomein van de Beddermolen dateert uit de 18de eeuw, en is een echt pareltje. Naast een houten windmolen bestaat het ook nog uit een authentiek molenhuis, een schuur, bijgebouwen, een tuin met bakhuis, een stukje bos en een perceel landbouwgrond, allen gesitueerd rond een centraal binnenplein. Oorspronkelijk behoorde de molensite tot de Abdij van Tongerlo. De Beddermolen heeft dan ook een sterke lokale geschiedenis.
Verder lezenThema: Erfgoed

Depotwijzer.be blaast eerste kaarsje uit. Interprovinciale website voor erfgoedzorgers is succes

Op 8 november 2014 blaast depotwijzer.be een eerste kaarsje uit: precies één jaar geleden hielden de vijf provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie deze website boven de doopvont. Op depotwijzer.be vinden erfgoedzorgers steeds meer tips om het erfgoed in hun depots duurzaam te bewaren voor de toekomst. Nieuw zijn onder andere de 'projectfiches' die inspirerende praktijkvoorbeelden brengen.
 
DEPOTWIJZER.be al 17.000 keer geraadpleegd door erfgoedsector
 
Hoe vermijd je dat zilver zwart wordt? Moet ik iets doen tegen houtworm? Er is waterschade – wat nu? Het antwoord op deze en tal van andere vragen vind je op depotwijzer.be.
 
Depotwijzer.be is een initiatief van de provinciebesturen en de VGC voor musea, archieven, erfgoedbibliotheken, kerkfabrieken, lokale besturen, verenigingen, bedrijven, … kortom: iedereen met een erfgoedcollectie. Het is een eerstehulplijn voor hun vragen over de bouw en inrichting van depots, het fysieke en digitale collectiebeheer en de organisatie van dit alles. Dit 7 op 7, van achter de computer. DEPOTWIJZER.be is een informatiebank, een leerinstrument, een digitale helpdesk, een leerboek, een doorverwijzer en een sensibiliseringsinstrument in één en werd op 1 jaar tijd al 17.000 keer geraadpleegd.
Verder lezenThema: Erfgoed

Wuustwezel: opwaardering vijver en Sint-Franciscusgrot van start

Op 30 september gaven het Kempens Landschap en het Gemeentebestuur van Wuustwezel het startschot voor de beheerwerken in en rond de vijver in het domein van de Zusters Franciscanessen. Na vele jaren van verborgenheid, wordt Sint-Franciscus binnenkort terug in de kijker gezet.

In 2012 kocht vzw Kempens Landschap in samenwerking met de gemeente Wuustwezel het parkdomein van het voormalig kloosterdomein van de Zusters Franciscanessen in langs de Bredabaan te Gooreind aan. Sindsdien wordt er systematisch gewerkt om het domein terug in zijn glorie te herstellen.

Dankzij het subsidieprogramma Leader MarkAante Kempen en de verkregen onderhoudspremie van het Agentschap Onroerend Erfgoed kon vandaag gestart worden met de opwaardering van de vijver en de Sint-Franciscusgrot. Doorheen de jaren is deze vijver immers dichtgeslibd en een onaantrekkelijke modderpoel geworden. De grot is verstopt achter hoog struikgewas en haar fundamenten worden ernstig aangetast door de wortels van bomen.

Werk aan de vijver!
Verder lezen

Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook