Landbouw

Thema: landbouw

Gezocht: deelnemers voor de Week van de Korte Keten

In 2018 organiseren de Vlaamse provincies samen met VLAM van 26 mei tot 3 juni 2018 de Week van de Korte Keten. De Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid is het aanspreekpunt voor het programma in de provincie Antwerpen. Tijdens de Week van de Korte Keten willen zij consumenten op verschillende manieren laten kennismaken met tal van lokale hoeve- en streekproducten. 
 
Hoe kan jij meedoen aan de Week van de Korte Keten? 
-Organiseer een kookworkshop, boerderijpicknick, opendeurdag of proeverij op jouw bedrijf.
-Organiseer een actie/promotie voor je (nieuwe) klanten
-Geef je bedrijf op als stoppunt voor een fietsroute rond lokale hoeve- en streekproducten
-Doe mee aan de klantenkaartactie van ‘Week van de Korte Keten’
-Organiseer samen met andere producenten, gemeente en/of verenigingen een evenement rond lokale hoeve- en streekproducten. Meer info

Unieke en innovatieve projecten kunnen een financiële steun krijgen van de provincie Antwerpen. Enkel plaatselijke verenigingen kunnen tot 1 februari 2018 een project indienen in de subsidiekorf landbouw of platteland.  
Verder lezen


Thema: landbouw

Leerlingen leggen samen met Ludwig Caluwé eerste bouwstenen van het nieuw kantoorgebouw op de Hooibeekhoeve

Vandaag hebben 120 leerlingen uit het secundair onderwijs samen met gedeputeerde Ludwig Caluwé de nieuwe werking van Hooibeekhoeve afgetrapt. Vanaf 2019 resulteert dit in een vernieuwd educatief aanbod en een nieuw kantoorgebouw. “We willen sterker inzetten op de studenten uit het landbouwonderwijs, onze landbouwers van de toekomst”, zegt gedeputeerde Caluwé.

Om de 3.500 jaarlijkse bezoekers beter te ontvangen, investeert provincie Antwerpen bij Hooibeekhoeve in Geel in een nieuw kantoorgebouw met extra ruimte voor educatie en vergaderingen. Een uitgelezen kans om ook het educatieve aanbod van Hooibeekhoeve in een nieuw jasje te steken. Gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé: “Vanaf 2019 wordt het secundair onderwijs onze prioriteit. Momenteel bereiken we - net zoals de meeste landbouwbedrijven - veel gemakkelijker leerlingen uit het kleuter en lager onderwijs terwijl er voor landbouw ook veel leerkansen liggen in het secundair onderwijs, zeker nu met de STEM-richtingen. Met onze vernieuwde educatieve werking willen we daar maximaal op inspelen.”
 
Meer secundair onderwijs op alle boerderijen

De medewerkers van Hooibeekhoeve gaan zich verdiepen in de leerplannen van het secundair onderwijs en experimenteren met nieuwe educatievormen. "De kennis die daaruit voortvloeit, delen we graag met andere landbouwers. Het is onze ambitie om zoveel mogelijk secundaire scholen op een landbouwbedrijf te krijgen. Daarom werkt Hooibeekhoeve achter de schermen aan een overkoepelende website met alle bezoekboerderijen uit onze provincie." aldus gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé.
 
Lees ook het artikel in VILT

 
Verder lezen


Thema: landbouw

Inspiratiecafé ‘Belichte teelten’

Het aantal belichtende glastuinbouwbedrijven in Vlaanderen en zeker in de provincie Antwerpen is de laatste jaren sterk toegenomen. Een positieve evolutie in de ontwikkeling van deze sector! Maar deze activiteit genereert ook lichtuitstoot. Vooral in de landelijke gebieden valt die op en wordt ze voor de omgeving en de omwonenden vaak als ongewenst aanzien.

Tijdens het inspiratiecafé ‘Belichte teelten’ brengen experten hun visie en kennis over deze materie en organiseren zij enkele interactieve workshops. Samen met de glastuinbouwers wordt gewerkt aan een positief imago van de sector, door maatregelen te nemen die de lichtuitstoot beperken maar ook door in te zetten op een positieve communicatie richting de omwonenden en hun omgeving.

Lees hier de toespraak


Thema: landbouw

Groeiende interesse voor land- en tuinbouwonderwijs

Nu het schooljaar goed en wel van start is gegaan maken de verschillende onderwijsnetten een balans op. Daarbij valt onder meer een groeiende interesse op voor de land- en tuinbouwstudierichtingen.

Het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen benadrukt het belang van het "engagement opgenomen in het Vlaams regeerakkoord voor een eigen plaats voor de land- en tuinbouwscholen in de opwaardering van technisch- en beroepsonderwijs". 

Een nieuw schooljaar betekent onder meer ook een nieuwe balans van het aantal ingeschreven leerlingen. Uit cijfers van de Vlaamse onderwijsnetten blijkt onder meer dat er dit jaar in de Vlaamse scholen meer leerlingen zijn ingeschreven en dat vooral de wetenschappelijke richtingen in de lift zitten. In het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, dat verantwoordelijk is voor het Vlaamse land- en tuinbouwonderwijs, steeg het aantal leerlingen met 1,85 procent tot 15.779 leerlingen.

Verder lezen bij VILT


Thema: landbouw

Dag van de Landbouw "het begint bij ons"

Op zondag 17 september organiseerden Boerenbond en Landelijke Gilden voor de 35ste keer de Dag van de Landbouw. In heel Vlaanderen stelden 44 landbouwers hun bedrijf open om iedereen kennis te laten maken met de sector. 80.000 bezoekers waren op de been. Het thema was dit jaar "Het begint bij ons". "Daarmee willen wij meegeven dat er geen voeding is zonder land- en tuinbouw. Elk gevuld bord begint bij onze land- en tuinbouw", zei Sonja De Becker, de voorzitter van de Boerenbond en de Landelijke Gilden.

Foto: Ludwig en Wendy Weckhuysen bij Biogroenten Barver in Rumst

Ook gedeputeerde Ludwig Caluwé, bevoegd voor Landbouw, bracht zondag een bezoek aan een aantal land- en tuinbouwbedrijven in de provincie Antwerpen. “Het heel belangrijk dat de
land- en tuinbouwsector de deuren opent voor het grote publiek, want er bestaan nog altijd heel wat vooroordelen. De recente gebeurtenissen hebben daar zeker geen goed aan gedaan”, aldus gedeputeerde Ludwig Caluwé.

Foto: Ludwig op het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel
 
Dag van de Landbouw is elk jaar een unieke gelegenheid om op eigen ritme, enkele Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven te bezoeken en te ontdekken hoe het er elke dag aan toe gaat. Op enkele bedrijven zie je heel moderne technologieën die tegenwoordig gebruikt worden in plant- en dierproductie, zo wordt groene energie of bepaalde grondstoffen voor groene chemie op een landbouwbedrijf geproduceerd.

Lees hier de toespraak
 
Verder lezen


Thema: landbouw

Slotevenement paard & landschap

Op het slotevenement van Paard & Landschap is plaats voor elke paardenliefhebber. Je kan meestappen met de begeleide wandeling graslandbeheer of een lezing bijwonen over de paardensector in Vlaanderen.

Het hele gezin kan genieten van een huifkartocht langs erfgoedpareltjes en beeldschone natuur. Wie het wat avontuurlijker wil, kan een ritje maken op het vliegend tapijt. Voor lekkers kan je terecht op ons hoeveterras met heerlijk streekbier en een verse pannenkoek.

Hooibeekhoeve is mede-organisator van dit evenement.

Dit project wordt georganiseerd vanuit het PDPO-project 'Paard & Landschap' en sluit aan bij onze werking rond landschapsintegratie


Thema: landbouw

Hooibeekhoeve breidt uit met polyvalente zalen en extra kantoorruimte

Hooibeekhoeve in Geel ontvangt jaarlijks meer dan 3.500 bezoekers. Om al deze bezoekers beter te ontvangen, investeert provincie Antwerpen in een nieuw educatief centrum en kantoorruimte. De werkzaamheden aan de Hooibeekhoeve starten dit najaar. Het vernieuwde gebouw zal een jaar later, in het najaar van 2018, in gebruik genomen worden.

Landbouwers komen op de Hooibeekhoeve in Geel langs voor een proefveldbezoek, studiedag of infosessie. Landbouwstudenten volgen er hun praktijkles. Scholen en verenigingen genieten er van een dagje op het platteland met een boerderijbezoek, huifkartocht of boerenpicknick. Om al deze bezoekers beter te ontvangen, start Hooibeekhoeve dit najaar met de bouw van een nieuw educatief centrum en kantoorruimte.
 
Gedeputeerde bevoegd voor Landbouw en Infrastructuur Ludwig Caluwé: “De Hooibeekhoeve is gekend en geliefd bij scholen, verenigingen en landbouwers. De afgelopen jaren zijn de bezoekersaantallen enorm gestegen. Het huidige gebouw is hier niet op voorzien: bezoekers eten hun boterhammen in de vergaderzaal, de educatieve panelen staan in de gang en het aantal toiletten is beperkt. Bovendien is ook het aantal werknemers op Hooibeekhoeve toegenomen. We willen Hooibeekhoeve nog meer profileren als het onderzoeks- en educatiecentrum voor de landbouwsector en dat vereist ook moderne en toegankelijke bezoekers- en congresinfrastructuur.”

Lees hier het persartikel
Verder lezen


Thema: landbouw

Literatuur en Landbouw ontmoeten elkaar bij Schrijvers op Stal

Voor het tweede jaar op rij bracht de provincie Antwerpen in augustus landbouw en cultuur bij elkaar. Tijdens het literaire evenement Schrijvers op Stal strijken op zeven zomeravonden auteurs en andere gasten neer op een zevental landbouwbedrijven. Onder leiding van Johny Geerinckx hebben ze boeiende gesprekken over landbouw en platteland en de invloed daarvan op hun werk.
 
Bij Den Achtersten Dries in Zoersel was het de beurt aan Walter Van den Broeck en Kris De Smet (De Nieuwe Snaar). Vooraleer zij het beste van zichzelf gaven, maakte gedeputeerde bevoegd voor Landbouw Ludwig Caluwé kennis met eigenaar Jef Verheyen. 
Hij wist simpelweg te vertellen dat de naam voortkomt uit het feit dat ze achter de voorsten dries liggen.
 

Voor Ludwig Caluwé was het alvast voor herhaling vatbaar: "Twee boeiende topics, Landbouw en Cultuur, op één avond combineren, kom je niet vaak tegen. Maar je merkt aan de publieke opkomst dat dit aanslaat. Een ontspannen avond waarbij we de land- en tuinbouwers betrekken en hen op een bepaalde manier toch in de kijker zetten."

vzw RURANT organiseert Schrijvers op Stal samen met Landelijke Gilden, provinciaal cultuurhuis de Warande en de betrokken gemeentebesturen. Het initiatief krijgt steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen via LEADER MarkAante Kempen+.


Thema: landbouw

Meest vruchtbare gronden liggen in onze achtertuin. Landbouwers moeten met veel armere grond aan de slag

Woon jij dicht bij een dorp? Dan is de kans groot dat jouw tuin zeer geschikt is voor het kweken van groenten en planten. De bodem is er eeuwenlang gebruikt voor landbouw en bevat hierdoor de juiste nutriënten, waterbalans en samenstelling. Door de uitbreiding van de dorpskernen ligt deze bodem nu in jouw achtertuin en heeft de akkerbouw zich verplaatst naar armere bodems, verder weg van de dorpskernen. 

Ludwig Caluwé:  "Dit eeuwenlange proces zorgt ervoor dat de gronden nabij de dorpskernen – dus ook in onze achtertuinen – tot de beste van Vlaanderen én van de wereld behoren. Door de uitbreiding van de dorpskernen bevinden steeds meer woongebieden zich op deze vruchtbare bodems, terwijl de landbouwers verschuiven naar minder gunstige gronden. Interessant voor de bewoners die kleinschalig produceren, minder interessant voor de landbouwers die op grotere schaal in ons voedsel voorzien".
 
Historische kansen voor landbouw

Historisch zijn dorpskernen ontstaan op plaatsen waar veel kansen voor landbouw lagen. Eeuwenlang lang hebben landbouwers de beste gronden rondom de dorpen gebruikt voor akkerbouw. Te natte gebieden werden ingezet als weiland voor runderen of hooiland. De gemene gronden  werden begraasd door schapen of geiten waardoor heide ontstond.

Lees hier het artikel van VILT
Verder lezen


Thema: landbouw

VLAIO-project goedgekeurd dat een beter herstel na mastitis beoogd

Uiergezondheidsproblemen veroorzaken nog steeds erg veel economische schade in de Vlaamse melkveehouderij (tot 34 miljoen euro). Een goede preventie, detectie en behandeling vormen de basis van het hedendaags uiergezondheidsmanagement. Maar de behandeling wordt na opstart nauwelijks objectief opgevolgd of bijgestuurd door een gebrek aan informatie.
In dit project zullen we het herstel na mastitis in detail opvolgen aan de hand van melkparameters, modellen en het gedifferentieerd celgetal.

Dit project verloopt in samenwerking met KU Leuven (promotor) en Universiteit Gent en wordt gesubsideerd vanuit VLAIO.
Verder lezen


Thema: landbouw

Nieuw VLAIO-project ‘JongLeven’: Levensproductie van melkvee verbeteren door een optimalisatie van de voeding en het management van jongvee

De kost voor de jongvee-opfok is na de voerkosten de belangrijkste kostenpost op een melkveebedrijf en dus doorslaggevend voor het economisch bedrijfsresultaat.

In dit project wordt ingezet op de optimalisatie van de voeding en het management van jongvee om zo levensproductie van melkvee te verbeteren.

Dit project verloopt in samenwerking met ILVO (promotor) en Inagro en wordt gesubsidieerd vanuit VLAIO.
Verder lezen


Thema: landbouw

Hooibeekhoeve test elektronische oormerken voor melkvee

In april 2016 startte de Hooibeekhoeve met het uittesten van elektronische oormerken voor melkvee.

In het rechteroor van de dieren werd een oornummer met chip geplaatst die de halsbandtransponders vervangt en een elektronische identificatie van de dieren mogelijk maakt. Koeherkenning en identificatie in één dus.

 
Verder lezen


Thema: landbouw

Vorstschade april 2017 erkend als landbouwramp

De Vlaamse regering erkende de vorstschade in de tweede helft van april 2017 als landbouwramp. Als landbouwer moet je aan alle criteria voldoen om in aanmerking te komen voor een compensatie. Je contacteert daarvoor de gemeente(n) waarin de getroffen percelen zich bevinden, die stuurt dan een schattingscommissie op pad voor een voorlopige schadevaststelling.

Er zal een definitieve schadevaststelling (meestal tweede bezoek) moeten plaatsvinden net voor de oogst. Enkel bij de definitieve schadevaststelling kan beroep gedaan worden op de experten van het Departement Landbouw en Visserij.  
 
Heb je de tussenkomst nodig van een expert van het Departement Landbouw en Visserij voor een dringende (vroege teelten waar voorlopige en definitieve schadevaststelling samenvallen) schattingscommissie? neem dan contact met de afdeling Inkomenssteun van het Departement Landbouw en Visserij.
 
Schattingsverslagen en aanvullende documenten bezorg je via inkomenssteun.antwerpen@lv.vlaanderen.be of per post naar Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus 71, 2018 Antwerpen
 
INFO:    http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp


Thema: landbouw

Provincie Antwerpen en KU Leuven ondertekenen samenwerkingsovereenkomst landbouw- en plattelandsbeleid

Op 8 juni bekrachtigden KU Leuven en de provincie Antwerpen met een samenwerkingsovereenkomst hun jarenlange samenwerking in de domeinen landbouw en plattelandsbeleid. Ze zullen in de toekomst hun competenties in onderzoek en kennisverspreiding samen inzetten voor de ondersteuning van de land- en tuinbouwsector en de ontwikkeling van het platteland.  

Na jaren van sporadisch samenwerken zetten de provincie Antwerpen en de KU Leuven (Campus Geel) hun schouders onder een continue samenwerking. Een logische stap gezien de strategische doelen van beide organisaties. Ludwig Caluwé: “Als provincie zetten we in op het ontwikkelen en stimuleren van duurzame landbouw als drager van een innoverend agrocomplex. Eén van onze doelstellingen is het verhogen van kennis en expertise binnen de landbouwsector. Een doelstelling die we gemeen hebben met de KU Leuven. Beide hebben we
kennis en expertise op zak waarmee we een meerwaarde willen creëren voor onze land- en tuinbouwsector. Door dit vanaf vandaag ook samen te doen, kunnen we meer betekenen voor de sector én voor elkaar.”

Foto: Alle betrokkenen bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst 

Lees hier de toespraak

Lees hier de persartikels
 
Verder lezen


Thema: landbouw

Onze bodem: belangrijkste grondstof voor landschap en landbouw

Hoe ons landschap er uitziet en welke landbouwactiviteiten er plaatsvinden, hangt in grote mate af van de bodem die er onder ligt. In de provincie Antwerpen zien we grote verschillen tussen de regio’s. De zandleembodems in het Mechelse lenen zich uitstekend voor groententeelt. Op de arme Kempische zandgronden ontwikkelde zich een intensieve veeteelt met de bijhorende voedergewassen.
 
De arme kempische zandgronden werden rondom de dorpen omgevormd tot één van de beste landbouwbodems van de hele wereld: plaggenbodems. Meer dan 1000 jaar was er nodig om de uitzonderlijke eigenschappen en stabiele koolstofstocks in de plaggenbodems op te bouwen. Hoe werken onze bodems en welke ecosysteemdiensten leveren ze? Hoe zijn die verschillen tussen de regio’s ontstaan? En welke impact heeft de bodem vandaag op ons landschap en onze (hedendaagse) landbouw? 

Je komt er alles over te weten tijdens de presentatie en het aansluitende proefveldbezoek tijdens de studiedag op de Hooibeekhoeve in Geel. op woensdag 21 juni 2017 van 14 uur tot 17 uur


Thema: landbouw

Studiemiddag voor de vleeskuikensector

In samenwerking met het PraktijkCentrum Pluimvee organiseerde het Proefbedrijf Pluimveehouderij opnieuw twee studiemiddagen.

Ine Kempen toonde de productieresultaten van de laatste rondes in het project “Een goede start van jonge vleeskuikens, de sleutel voor lager antibioticagebruik, beter dierenwelzijn en een verhoogd bedrijfsmanagement”. Tijdens dit project werd ook samengewerkt met de universiteit van Wageningen. Rond het thema “Uitkomst in de stal” hebben zij de effecten op dierenwelzijn en diergezondheid bestudeerd. Ingrid de Jong, senior researcher van Wageningen Livestock Research, bracht hierover een presentatie over hun bevindingen. Philippe Gelaude van Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) voerde onderzoek uit rond bioveiligheid en antibioticumgebruik. De focus bij deze pluimveedierenarts ligt dan ook op preventie. Ditmaal stond Gumboro centraal. Hoe kan dit virus voorkomen worden en wat zijn de valkuilen bij preventie?

Lees hier de toespraak
 


Thema: landbouw

Provincie Antwerpen stimuleert samenwerking in glastuinbouwgebieden door in te zetten op een warmtenet

Kunnen we het rendement van warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) optimaliseren door ze met elkaar  te koppelen via een warmtenet? Dat is de vraag die de provincie Antwerpen voorlegde aan het Kenniscentrum Energie van de Thomas More hogeschool. Zij ontwikkelden een concept dat ze concretiseerden in vier glastuinbouwgebieden in de provincie Antwerpen. De resultaten van deze studie werden op woensdag 31 mei voorgesteld tijdens de studiedag ‘WKK in de glastuinbouw’.

Voor de provincie Antwerpen is glastuinbouw een belangrijke economische sector
wetende dat bijna de helft van het Vlaamse serreareaal en bijna 60 procent van alle groenten onder glas in de provincie terug te vinden zijn. Het provinciaal glastuinbouwbeleid zet sterk in op het behoud en de verduurzaming van het glastuinbouwareaal in onze provincie. Een warmtekrachtkoppeling speelt een cruciale rol in die verduurzaming.

Foto: Glastuinbouwbedrijf met WKK - Copyright: Thomas More

Economisch en ecologisch rendement

De glastuinbouw is een sector bij uitstek waar warmtekrachtkoppeling (WKK) het laatste decennium haar energie- en emissiebesparende troeven heeft bewezen. Door de toepassing van een WKK hebben de tuinders alleen al in 2016 een CO2-besparing van meer dan 300.000 ton gerealiseerd. De provincie Antwerpen zet nu een volgende, veelbelovende stap om het economisch en ecologisch rendement verder te optimaliseren. Ludwig Caluwé: “In een glastuinbouwgebied liggen de bedrijven dicht tegen elkaar. Daarom vroegen we ons af of het mogelijk is om de verschillende WKK-installaties met elkaar te koppelen door middel van een warmtenet. We gaven de opdracht aan het Kenniscentrum Energie van de Thomas More hogeschool om dit te onderzoeken.”

Lees hier de toespraak
 


 
Verder lezen


Thema: landbouw

Landbouwonderwijs in de lift

Hoewel het aantal landbouwers daalt, stijgt het aantal studenten in het landbouwonderwijs. De populaire richting dierenzorg is daar allicht niet vreemd aan, maar ook de breder waaier aan toegepaste richtingen speelt zeker een rol. Ten opzichte van tien jaar geleden steeg het aantal leerlingen in het secundair landbouwonderwijs met 30 procent. Dat blijkt uit een reportage van PlattelandsTv. 

Landbouwonderwijs is al lang niet enkel meer voor boerenzonen en -dochters. De landbouwrichtingen trekken zowel in het secundair als in het hoger onderwijs heel wat verschillende profielen, en lang niet iedereen is bij aanvang nauw betrokken bij de primaire sector.

Verder lezen bij VILT


Thema: landbouw

Gouverneur Cathy Berx en deputatie ontvangen Puurse asperges uit volle grond

De Grootmeesters van het Grafelijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperges overhandigden de eerste Vlaamse, witte asperges aan gouverneur Cathy Berx, aan de gedeputeerden en aan provinciegriffier Danny Toelen. De gouverneur, de provinciegriffier en gedeputeerden Luk Lemmens, Ludwig Caluwé, Inga Verhaert, Bruno Peeters, Peter Bellens en Rik Röttger zijn blij met dit gezonde geschenk.

De Grootmeesters van het Grafelijk Genootschap van de Klein-Brabantse Asperges, de heren Louis Cools, Ludo Ivens en Ludo Daelemans, dragen speciaal voor deze bijzondere gelegenheid hun traditionele klederdracht. De Puurse schepen van evenementen Hilde Van der Poorten, ereschepen Harry Beuckelaers en het afdelingshoofd vrije tijd en samenleven van de gemeente Puurs Pieter Van Keymeulen wonen de ceremonie bij.

 
Verder lezen


Thema: landbouw

PITO Stabroek opent eerste gecertificeerde bioperceel

De provinciale tuin- en landbouwschool PITO Stabroek pakt uit met een eerste biogecertificeerde perceel in de school. Op vrijdag 28 april wordt het 0,37 hectare grote perceel feestelijk ingehuldigd.

Er worden voornamelijk groenten op geteeld. PITO kiest als school bewust om naast de traditionele teeltwijze ook de biologische teelten aan te bieden in het lessenpakket. Zo wil de school landbouw tonen in een breder perspectief en leerlingen de waarden van bio meegeven. Door hen te laten proeven van het bioverhaal zien zij misschien kansen om een toekomst uit te bouwen binnen de agrarische sector zonder de verplichting om enkel op de traditionele manier te werken.

Biologische teelt past volledig binnen het provinciale ISO 14001-concept en bezit de kracht om deze energiebesparende en duurzame visie te inspireren en te versterken.


Thema: landbouw

VILT: Antwerpse Bedrijfspluimveehouders vieren hun jubileum

De jaarvergadering van de Provinciale Vereniging van Bedrijfspluimveehouders van de provincie Antwerpen had dit jaar extra cachet vanwege het 70-jarig bestaan van de vereniging. Provinciaal voorzitter Dirk Mertens nodigde de leden in het Vormingscentrum in Malle uit om dat te vieren.

Gedeputeerde van Landbouw Ludwig Caluwé beschreef hoe de sector zich in zeven decennia ontwikkelde, en hoe het provinciebestuur pluimveehouders altijd heeft proberen ondersteunen. Eerst met een ‘pluimveeschool’ voor naschoolse vorming in Stabroek en vanaf de jaren ’90 met een eigen proefbedrijf in Geel. Het jubileum stond ook in het teken van kennisoverdracht, in het teken van de toekomst dus.

De pluimveehouderij in Vlaanderen heeft een bijzondere band met de provincie Antwerpen. Op het niveau van de bedrijven valt op dat specialisering en schaalvergroting de sector hier nog meer typeren dan in de andere provincies. Bovendien is het enige proefbedrijf voor pluimveehouderij in Geel actief. Dankzij een gezamenlijke investering van de provinciale en Vlaamse overheid en de pluimveesector is state-of-the-art onderzoek mogelijk in nieuwe en goed uitgeruste stallen voor leghennen en vleeskippen.

Verder lezen bij VILT


Thema: landbouw

Mini-workshop ‘Verstedelijkt ons platteland?

De bebouwing in het agrarisch gebied neemt jaar na jaar toe. Nochtans neemt het aantal landbouwers al decennialang af. Hoe verklaar je deze evolutie? Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) nam – in opdracht van de provincie Antwerpen – het Antwerpse platteland onder de loep. Het resultaat is een unieke kijk op de trends die een impact hebben op landbouw en platteland. Op tien jaar tijd is het aantal landbouwers met 40% gedaald. Continu komen er zo landbouwgebouwen en – gronden vrij.  In praktijk zien we dat landbouwgebouwen door niet-landbouwers gezocht worden.

Foto: Luchtfoto van het landbouwbedrijf van familie Van Look waar de mini-workshop plaats vindt.

Voor de eerste keer werden alle trends geïnventariseerd en bekeken vanuit verschillende standpunten. Tijdens deze mini-workshop wordt dit trendsonderzoek voorgesteld: een unieke schets over de impact van de verstedelijking van het platteland.

Vooral zonevreemd hergebruik

De open ruimte wordt meer en meer ingenomen door niet-landbouwers. Ook vrijgekomen landbouwgebouwen krijgen steeds vaker een niet-agrarische functie, zoals wonen of een niet-agrarische bedrijvigheid, B&B, schrijnwerkerij, …. De vrijgekomen landbouwgronden worden dan weer gebruikt als tuin of weiland voor hobbydieren. Ludwig Caluwé: “Het ILVO becijferde het niet-agrarisch gebruik van het agrarisch gebied in de provincie Antwerpen. Ook de verstedelijking van het agrarisch gebied blijkt uit deze cijfers: 6,8% van de agrarische ruimte wordt ingenomen door tuinen, 3,6% door hobbyweides, 1,3% door bebouwing en 0,9% door niet-agrarische ondernemingen.”

Lees hier de toespraak

Lees hier de persartikels

Bekijk hier het ATV-verslag
 
Verder lezen


Thema: landbouw

Provincie Antwerpen zoekt glastuinbouwers met interesse in nieuwe teelt

Serres worden steeds groter, waardoor kleinere serres verloren dreigen te gaan. De provincie Antwerpen zet in op teeltomschakeling om kleine serres nieuw leven in te blazen. Tien glastuinbouwers krijgen dankzij het plattelandsproject ‘Mooi glaslandschap’ een unieke kans om intensief begeleid te worden naar een succesvolle teeltomschakeling. Zo zorgen we samen voor rendabele bedrijven en voor het behoud en verduurzaming van de glastuinbouw in de provincie Antwerpen.

Foto: Kleine serre op het platteland - Copyright: provincie Antwerpen

De glastuinbouwsector van de provincie Antwerpen bekleedt een toppositie in Vlaanderen. Van het Vlaams serreareaal staat bijna 50% in onze provincie. Als we in de serres kijken, staat bijna 60% van het Vlaams areaal serregroenten in de provincie Antwerpen. De glastuinbouwsector is ook een sector in volle evolutie.
 
Ludwig Caluwé op  Tournée Provincial op PlattelandsTV. :  “We zien dat bedrijven groter en hoger worden dan ooit. Tegelijkertijd kan en wil niet elke glastuinbouwer investeren in grotere serres en nieuwe technologie. Als provincie willen we ervoor zorgen dat ook deze bedrijven blijven bestaan. We doen dit door nieuwe projecten op te starten en in te zetten op het behoud van kleinere serres. Soms is een omschakeling naar een andere teelt hiervoor noodzakelijk. Bij hun omschakeling kunnen glastuinbouwers rekenen op steun en kennis vanuit onze provincie.”
 
Verder lezen


Thema: landbouw

Hooibeekhoeve neemt sleutels van 2 nieuwe tractors in ontvangst

Hooibeekhoeve heeft twee nieuwe tractors in gebruik genomen van de firma Luyckx in Brecht. Het betreft een New Holland T6.140 en een New Holland T6.175. Beide tractoren zijn uitgerust met een variabele Auto-Command transmissie, een zeer nauwkeurig RTK-GPS-systeem en superflexibele banden.

Het grootste model is bovendien ook uitgerust met een compressor wat toelaat om de bandenspanning te laten variëren. Deze tractor kan verder voorzien worden van smalle of dubbellucht banden. Beide tractors zullen een meerwaarde zijn voor het onderzoek rond voedergewassen en precisielandbouw. Zo kan het praktijkcentrum onder meer het onderzoek naar bodembewerkingen kunnen intensiveren en klassieke veldbewerkingen optimaliseren. Die resultaten kunnen zij dan doortrekken naar arbeidsefficiëntie en kostenmanagement. Op deze manier blijft Hooibeekhoeve zoeken naar technieken die een win-win kunnen betekenen voor landbouwer én milieu. 

"Deze twee tractoren hebben we aangekocht via een leasecontract van 3.000 euro per maand. Dat geeft ons de mogelijkheid om na vijf jaar ander en moderner materiaal aan te schaffen", aldus gedeputeerde Ludwig Caluwé. "We investeren nog veel in de agrarische sector, omdat het in onze regio een van de belangrijkste sectoren is."

Lees hier de persartikels


Thema: landbouw

In het Europees Parlement verhuist Tom Vandenkendelaere naar Landbouwcommissie

Bij de tussentijdse verkiezingen in het Europees Parlement verhuist Europarlementslid Tom Vandenkendelaere naar de landbouwcommissie. Halverwege de legislatuur krijgen Parlementsleden de kans om hun plaatsen in hun commissies te heronderhandelen. Vandenkendelaere wisselt zijn plaats in de Commissie Leefmilieu in voor een felbegeerd zitje in de Commissie Landbouw.

"Landbouw en agrovoeding zijn mij als West-Vlaming erg dierbaar. Ik volg de activiteiten van deze commissie al verschillende jaren op. De belangen zijn enorm: de huidige crisis bij onze landbouwers maakt duidelijk dat het huidig Europees landbouwbeleid moet bijgestuurd worden." zegt Tom.
 
De sector is van levensbelang voor de EU én Vlaanderen. Ondanks de gestage daling van het aantal bedrijven werken nog altijd meer dan 51.000 mensen in de landbouw in Vlaanderen. Nog eens 60.000 werken in de voedingssector. Landbouwbeleid maakt bijna 40% uit van de Europese begroting.
 
"Het is meer dan 20 jaar geleden dat er een Vlaams Europarlementslid in de landbouwcommissie zetelde,” merkt Vandenkendelaere op.

Lees ook het artikel bij VILT

 
Verder lezen


Thema: landbouw

Land- en tuinbouw erkend als 1 van 8 onderwijsdomeinen

De onderwijshervorming zoals beslist door de Vlaamse regering erkent land- en tuinbouw als een apart onderwijsdomein. Dit is bijzonder goed nieuws voor de landbouwscholen, maar ook voor de landbouwsector in zijn totaliteit. Door in het onderwijs in te spelen op de specificiteit van de sector zijn toekomstige bedrijfsleiders en medewerkers beter voorbereid op wat hen te wachten staat. Tot de tweede graad in het secundair landbouwonderwijs zullen leerlingen breed gevormd worden, om zich daarna te kunnen toeleggen op een studierichting. Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker reageert ook enthousiast op het hoger beroepsonderwijs en duaal leren. Met beide maatregelen tilt minister Hilde Crevits het beroepsonderwijs naar een hoger niveau.

Zaterdag ontving Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits op de landbouwbeurs Agriflanders in Gent. Gespreksonderwerp voor het dagelijkse ‘landbouwpraatje’ op de beurs was de onderwijshervorming die ook voor de landbouwsector belangrijk is. Bij de goedkeuring van de onderwijshervorming door de Vlaamse regering is land- en tuinbouw aangeduid als één van de acht onderwijsdomeinen. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor de landbouwscholen, “directeurs staan te popelen om hiermee aan de slag te gaan”, zegt minister Crevits.

Verder lezen bij VILT


Thema: landbouw

Hoeveverwerkers krijgen nu ook subsidies voor advies

Hoeveverwerkers of landbouwers met ambitie in de verwerking kunnen voortaan ter waarde van 1.500 euro gratis advies, analyses en hulp bekomen van ILVO-experts. Minister van Landbouw Joke Schauvliege maakt dit mogelijk via het KRATOS-adviessysteem van het Departement Landbouw en Visserij. Op die manier wordt tegemoet gekomen aan een frustratie die al lang leefde, met name dat KMO’s wel subsidies kunnen krijgen voor hulp en advies van onderzoekers, en landbouwers niet.

Het probleem was dat die subsidies uit de KMO-portefeuille kwamen, waarop landbouwers geen beroep kunnen doen. ILVO heeft lang geijverd om dit obstakel weg te werken door de portefeuille uit te breiden, maar Schauvliege heeft nu een alternatief uitgewerkt. Via het adviessysteem KRATOS zal het nu ook voor landbouwers mogelijk worden om de hulp van onderzoekers in te schakelen, en dat ter waarde van 1.500 euro.

Verder lezen bij VILT


Thema: landbouw

100 projecten voor het Antwerpse platteland!

Kan jouw organisatie (lokaal bestuur, welzijnsorganisatie, socio-culturele vereniging, landbouw- of natuurvereniging, toeristisch initiatief, …) extra financiële steun gebruiken? In 2017 is er meer dan 3 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve plattelandsprojecten.
 
Op zoek naar inspiratie en partners

Benieuwd hoe je jouw organisatie kunt doen groeien en zo ook het platteland kunt laten bloeien? Kom dan op vrijdag 27 januari 2017 naar Kamp C. Laat je inspireren door sprekers rond open ruimte, armoede, dorpen en landbouwverbreding of laat je verrassen door de creatieve ideeën in onze inspiratieruimte. Ontdekt wat leeft in andere organisaties, breidt je netwerk uit en ga actief op zoek naar mogelijke partners.
  
Laat je vandaag al inspireren:

Breng een virtueel bezoek aan deze 4 projecten
 
Verder lezen


Thema: landbouw

In 1 minuut

Op 28 oktober werden de nieuwe melkveestallen op de Hooibeekhoeve officieel geopend. Deze stallen bevatten de nieuwste innovaties. 

Ludwig Caluwé legt in één minuut uit waarom de provincie investeert in melkveestallen

‘In 1 minuut’ beantwoordt een vraag van de kijker binnen exact… één minuut. Soms is het een gedeputeerde die antwoordt, soms een provinciale medewerker. Al deze minuutjes samen geven een beeld van de veelzijdigheid van de provincie.

Stel zelf je vraag over de provincie Antwerpen via in1minuut@provincieantwerpen.be

In 1 minuut

Op ATV:
  • Elke zaterdag en zondag van 9.00u, met herhalingen tot 22.00u.
    Herhaling op vrijdag in de daglus
Alle uitzendingen van ‘In één minuut’ zijn na uitzending ook te bekijken op Youtube.
 


Thema: landbouw

Glastuinbouwloket gaat telers met bouwplannen adviseren

De provincie Oost-Vlaanderen gaat een glastuinbouwloket oprichten om glastuinbouwers te begeleiden bij het vernieuwen of uitbreiden van hun bedrijf. “Bij een bouwproject zijn er heel wat aandachtspunten tussen plan en realisatie. Het glastuinbouwloket helpt om ideeën te analyseren en in een ruimere context te plaatsen”, legt CD&V gedeputeerde van Landbouw Alexander Vercamer uit. Het loket zal geenszins een studiebureau of architect vervangen, het biedt vooral de mogelijkheid om een dossier te versterken en te anticiperen op mogelijke knelpunten.

Ondernemers die beslissen om uit te breiden of te vernieuwen, willen liefst zo snel mogelijk starten met hun bouwproject, weet de provincie. “Alleen lijkt dit in de praktijk niet zo evident. Het glastuinbouwloket wil de knelpunten, kansen en uitdagingen zo goed mogelijk in kaart brengen en suggesties geven om het vergunningendossier te onderbouwen. Het kan ook helpen bij communicatie naar de buurt of de gemeente”, zegt landbouwgedeputeerde Vercamer.

Bron VILT
Verder lezen


Thema: landbouw

Jos De Meyer brengt betalingsproblemen van landbouwers onder aandacht in het parlement

Een enquête bij 600 Vlaamse land- en tuinbouwers, uitgevoerd door de Vlaamse landbouwadministratie, wees uit dat één op de vier openstaande facturen heeft met een verstreken vervaldatum. “De betalingsproblemen zijn het scherpst in de dierlijke sectoren, en bij jonge landbouwers”, brengt volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) de heikele kwestie ter sprake in het Vlaams Parlement.

Minister van Landbouw Joke Schauvliege legt in haar reactie sterk de nadruk op het (gratis!) economisch advies via het bedrijfsadviessysteem KRATOS. Op Europees niveau verwacht de minister soelaas van een inkomensverzekering als nieuw instrument binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) heeft van de studie vooral onthouden dat jonge landbouwers vaker krap bij kas zitten. Tijdens de plenaire zitting van het Vlaams Parlement uitte hij zijn bezorgdheid, en polste hij naar de bijdragen die het Europese en Vlaamse beleid kunnen leveren aan een hoopvol economisch perspectief. “De studie bevestigt wat iedereen aanvoelt. Het staat nu bijvoorbeeld zwart op wit geschreven dat de jongere generatie het moeilijker heeft dan wie nog de goede tijd heeft meegemaakt en een spaarpotje opzij kon zetten”, reageert minister van Landbouw Joke Schauvliege.

Verder lezen bij VILT


Thema: landbouw

Vlaamse provincies te zien op PlattelandsTV

Vanaf 18 mei kan u op PlattelandsTV terecht voor een gloednieuwe rubriek over en door de Vlaamse provincies. De rubriek ‘Tournée Provinciale’ zal de kijker tweewekelijks informeren over de initiatieven en inspanningen die de provincies leveren op het vlak van land- en tuinbouw en plattelandsontwikkeling. Op de Vlaamse themazender PlattelandsTV wordt op zondagmiddag 18 mei om 12u30 de eerste aflevering van Tournée Provinciale uitgezonden, een nieuwe rubriek die het landbouw- en plattelandsbeleid van de vijf Vlaamse provincies in de kijker zal zetten. De uitzendingen zijn ook te bekijken via de regionale zenders RTV (Kempen en Mechelen), Focus TV en WTV (West-Vlaanderen), AVS (Oost-Vlaanderen) en op de website van PlattelandsTV.

In de eerste aflevering komt het Fort van Duffel, van de provincie Antwerpen, aan bod. In de volgende afleveringen informeren de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en West- en Oost-Vlaanderen over de provinciale onderzoekscentra, landschapsintegratie, plattelandseducatie, erosiebestrijding en nog veel meer. Voor PlattelandsTV zapt u naar kanaal 22 van Telenet digital TV.

Bron: VILT


 


Thema: landbouw

Provincie deelt expertise in landbouwsector met digitale nieuwsbrief "Hooibeekhoeve@boer"

De Hooibeekhoeve in Geel is het provinciaal praktijk- en voorlichtingscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling. Het centrum vervult een voortrekkersrol binnen de landbouwsector. De onderzoeksresultaten zijn dan van groot belangvoor land- en tuinbouwers.

Daarom lanceert de provincie Antwerpen een eerste digitale nieuwsbrief om boeren, voorlichters en geïnteresseerden op de hoogte te houden.
De digitale nieuwsbrief Hooibeekhoeve@boer informeert boeren, voorlichters en geïnteresseerden overhet allerlaatste onderzoeksnieuws, vormingen, projecten en evenementen in de Hooibeekhoeve.
Ludwig Caluwé: “Het praktijkonderzoek is van groot belang, maar net zo belangrijk is het delen van de opgedane expertise.  Het is een essentieel onderdeel van de Hooibeekhoeve alskennistransfercentrum. Gebundeld in een nieuwsbrief blijven landbouwers gemakkelijk up-to-date.”

In deze allereerste nieuwsbrief staat onder andere de 18 meter lange weegbrug in de kijker.
Verder lezen

De bevoegdheid 'Landbouw'

Zoals aangetoond door een recente wetenschappelijke studie vormt land- en tuinbouw een van de belangrijkste economische sectoren van de provincie Antwerpen.

De provincie wil die sector dan ook stevig ondersteunen. Dit gebeurt onder meer via de Hooibeekhoeve waar praktijkonderzoek gedaan wordt naar melkvee en gewassen, en het Proefbedrijf Pluimveehouderij dat praktijkonderzoek doet naar het houden van leghennen en vleeskuikens.

Schrijf je hier in de voor nieuwsbrief van de Hooibeekhoeve

Daarnaast ondersteunt het provinciebestuur nog drie andere praktijkcentra in hun werking: vzw Landbouwcentrum voor Voedergewassenvzw Proefstation voor de Groenteteelt en vzw Proefcentrum Hoogstraten.

Tenslotte promoot de provincie ook Hoeve- en Streekproducten.

 


Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook