Innovatie

Thema: innovatie

Innovatieve schoonmaakmethode boekt resultaat

Na een proefperiode op één verdieping is provincie Antwerpen bijzonder tevreden over de inschakeling van de biologische schoonmaak voor haar kantoren. Daarvoor werd samengewerkt met BioOrg, een bedrijf met vestiging op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel. “We merken enkele duidelijke verbeteringen ten opzichte van de klassieke schoonmaakmethode, en het is gezonder en milieuvriendelijker”, stelt Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Logistiek en Innovatie, vast.

Foto: Koen De Koster van BioOrg en Ludwig Caluwé bekijken de innovatieve poetsmethode - Copyright: Provincie Antwerpen

Provincie Antwerpen is een organisatie die zorg voor het milieu in haar hart draagt. Ze beschikt als enige grote overheidsorganisatie over een volledig dekkend ISO14001-certificaat. Verder is provincie Antwerpen ook een organisatie die openstaat voor innovatie, als het even kan Belgische innovatie. “Ook bij ons aankoopbeleid en facilitair management houden we rekening met innovatie en zorg voor het milieu. Onlangs hebben we een proefproject opgezet om de klassieke schoonmaakmethode te vervangen door een biologische schoonmaakmethode”, zegt Ludwig Caluwé.
 
Voor deze proefperiode op één verdieping van het PaS, de tijdelijke huisvesting van het provinciebestuur, werd samengewerkt met BioOrg, een bedrijf met vestiging op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel. Naast de inzet van nuttige micro-organismen wordt bij deze innovatieve schoonmaakmethode verneveling gebruikt om het biologische schoonmaakmiddel aan te brengen. “Laat organismen van BioOrg het vuile werk opknappen. Alles en iedereen in het gebouw zullen vanzelf veel schoner worden”, aldus Koen De Koster van BioOrg.
 
 
Verder lezen


Thema: innovatie

Incubator Darwin huisvest na één jaar 12 ondernemingen

Een jaar geleden opende incubator Darwin de deuren op het wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel. Jonge, innovatieve bedrijven die openstaan voor samenwerking met de universiteit werken er hard aan hun toekomst. Vandaag hebben al 12 ondernemingen de stap naar Darwin gezet en zijn meer dan de helft van de beschikbare kantoren en laboratoria ingevuld.

Foto: Opening incubator Darwin

Een ondernemer die de keukentafel of garage vaarwel zegt om in professionelere en prettigere omstandigheden verder te bouwen aan zijn bedrijf, heeft vandaag keuze uit een veelvoud van trendy incubatoren, hippe coworking spaces of strakke business centers. Start-ups delen er ervaringen met collega-ondernemers en vaak kunnen ze er terugvallen op een netwerk van experten.

Opleidingen en lezingen
 
Een belangrijke meerwaarde van incubator en wetenschapspark zijn de vele opleidingen en lezingen. De uitbouw van een community waarbinnen de jonge ondernemingen uit de incubator kennis kunnen delen met de meer mature bedrijven op het park, is een doelstelling die het team achter Darwin met de steun van provincie Antwerpen zeer ter harte neemt. “Willen we de kenniseconomie in onze regio verankeren en versterken, dan moeten we inzetten op initiatieven die onze bedrijven uitdagen om samen te innoveren. Het wetenschapspark moet een plaats worden waar kennisgedreven bedrijven actief in de sectoren Health, Environment en IT sneller kunnen groeien en betere producten ontwikkelen. Het voorbije jaar faciliteerde het provinciebestuur al 16 opleidingen over onder meer kapitaalsverwerving, salestechnieken en pitching. Voor 2017 maken we opnieuw een budget vrij van 70.000 euro om vanuit het wetenschapspark innovatieve starters en groeiers te ondersteunen”, licht gedeputeerde bevoegd voor Economie en Innovatie Ludwig Caluwé toe.

Op 27 januari 2017 vond in incubator Darwin een informele lunch plaats waarop alle bedrijven op het park, evenals de sponsors waren uitgenodigd, een ideale gelegenheid om met collega ondernemers van gedachten te wisselen.

Lees hier de toespraak

Lees hier de persartikels
 
Verder lezen


Thema: innovatie

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. Connecting the dots. Brengt creativiteit naar traditionele sectoren

Tweejarig project stimuleert innovatie via cross-sectorale samenwerkingen tussen creatieve en reguliere sectoren

Het designplatform ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. (APBC) wil de komende maanden ook kmo’s uit andere, niet-creatieve sectoren actiever bereiken. Inmiddels staat APBC in de creatieve sector gekend als een platform dat nieuwe interacties tussen ondernemers mogelijk maakt, kennisdeling en groei stimuleert en de meerwaarde van design uitdraagt. Via cross-sectorale samenwerkingen tussen creatieve en reguliere sectoren wil het regionaal platform voor ontwerpers en creatieve ondernemers in de provincie Antwerpen innovatie stimuleren.


Cocreatie of samenwerking tussen bedrijven uit verschillende sectoren

In 2014 bundelden Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen, Designcenter de Winkelhaak, UAntwerpen, Antwerp Management School en Sint Lucas (KDG) hun krachten in ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. (APBC), een regionaal platform voor ontwerpers en creatieve ondernemers. Met de start van het Europees project ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. Connecting the Dots. willen de partners nu ook kmo’s uit andere, niet-creatieve sectoren actiever bereiken. Door deze kmo’s te koppelen aan het bestaande netwerk van creatieve ondernemers, wordt er gestreefd naar nieuwe bedrijfsmodellen en innovatie. Hiervoor wordt samengewerkt met Stad Mechelen, Stad Turnhout en Strategische Projectenorganisatie Kempen (SPK).
 
“Vlaamse kmo’s moeten onvermijdelijk innoveren om hun positie binnen het competitieve economische landschap te bewaren. Cocreatie of samenwerken met bedrijven uit andere sectoren is één van de mogelijkheden om tot vernieuwing te komen”, stelt Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Economie en Innovatie.
 
“De creatieve sector in het bijzonder kan een belangrijke rol spelen in de transformatie naar nieuwe bedrijfsmodellen bij kmo’s. Creatieve ondernemers kiezen vaak voor een atypische, gedurfde aanpak, die het innovatiepotentieel van een onderneming in de kijker zet.”, vult Antwerps schepen bevoegd voor Economie Caroline Bastiaens aan.

 
Verder lezen


Thema: innovatie

Ludwig bij KR Kunststof & Rubber voor Robomould

Twee Vlaamse bedrijven hebben een robottechniek ontwikkeld die de inzet van grote ovens bij rotatiegieten overbodig maakt - met positieve gevolgen voor het energieverbruik.
Plastigi uit Herentals (provincie Antwerpen) ontwikkelde samen met AMS Robotics uit Bilzen (Belgisch Limburg) de technologie ‘Robomould' die de grote ovens overbodig maakt. Men liet zich begeleiden door het innovatiecentrum in Antwerpen en kreeg financiële steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. "De innovatie is een mijlpaal voor de sector want we kunnen nu sneller en energievriendelijker produceren', weet directeur Filip Claus van Plastigi.

Ludwig Caluwé ging op vrijdag 25 november een kijkje nemen bij de start van de productielocatie bij Plastigi  in Herentals. Samen met AMS Robotics zal Plastigi de technologie in de komende jaren wereldwijd op de markt gaan zetten. 
 
95 procent energie verloren

Plastigi is al vijftig jaar actief met de rotatiegiettechniek en is ondertussen met veertig werknemers het grootste bedrijf  op dit gebied van België. Rotatiegieten is het spanningsvrij verhitten (in een grote oven) van kunststof poeder in een matrijs zodat een product wordt gevormd. De afgelopen jaren werkte het bedrijf aan een technologie die belangrijk voor de sector kan zijn. "Een probleem met het klassieke rotatiegieten is het energieverbruik omdat de hele oven moet worden opgewarmd en waarbij vervolgens 95 procent van de energie verloren gaat. Wij zochten naar een methode om die verwarming dichtbij de matrijs te laten plaatsvinden",  aldus Filip Claus. "De nieuwe robot draait de matrijs rond terwijl via een systeem van kanalen in de matrijs de verwarming plaatselijk en elektrisch gebeurt. Andere voordelen zijn kortere productietijden en het ontlasten van medewerkers omdat de robot een deel van het zware tilwerk op zich neemt." De technologie behoort tot de innovaties die kansen scheppen om productie uit lageloonlanden terug naar Vlaanderen te brengen, denkt Claus.
 
Verder lezen bij KR Kunststof & Rubber


Thema: innovatie

Provincie Antwerpen wint Planningsprijs 2016 van de VRP

Op donderdag 17 november reikte de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) de zevende ‘Planningsprijs’ uit. De prijs bekroont innovatieve en stimulerende initiatieven die bijdragen aan een duurzame en kwaliteitsvolle ruimtelijke ontwikkeling. Dit jaar mocht de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Antwerpen de prijs in ontvangst nemen voor het project ‘De Groene Zes’, dat eigenaars en gemeenten met groene kasteeldomeinen begeleidt bij het zoeken naar een nieuwe invulling. Ook de provincie West-Vlaanderen werd bekroond.

Foto: Prijsuitreiking Planningsprijs – foto VRP
Diensthoofd Miranda Coppens (tweede van links) naast ruimtelijk planner Tine Van Passel (derde van links). 


Ludwig Caluwé trekt het verhaal van de Groene Zes en heeft nog heel wat in de pijplijn zitten: “De Groene Zes, bestaande uit de gemeenten Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten en Zoersel, is een bijzondere regio die heel nauw met elkaar verbonden is. Dankzij het gebiedsgericht beleid van de provincie Antwerpen kunnen we voor die gemeenten een aantal specifieke tools aanreiken om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken. Naast de brochure op maat van gemeentebesturen en eigenaars van kasteeldomeinen om hen te begeleiden bij de herontwikkeling van hun domeinen, is er voor ‘de groene zes’ ook een toolkit woonparken voor de groene villawijken. We maken momenteel ook werk van een toolkit hernieuwbare energie en een toolkit bedrijvigheid om met detailhandel werk te maken van kernversterking.”
 
Gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Luk Lemmens is bijzonder fier: “De provincie Antwerpen werkt in verschillende regio’s aan gebiedsgerichte projecten. Voor de Groene Zes ontwikkelde onze dienst Ruimtelijke Planning een methodiek om de eigenaars van grote, groene kasteeldomeinen bij te staan bij het vinden van een nieuwe invulling van hun domein. Daarbij wordt de nadruk gelegd op het behoud en waar mogelijk de ontsluiting van groen voor de gemeente. Het is slechts één toepassing voor dit gebied, die al op veel bijval kan rekenen.”

De brochure kan je hier vinden

Lees hier het persartikel

 
Verder lezen


Thema: innovatie

Grote interesse voor geothermie bij jongeren

Al 1642 leerlingen bezochten de geothermische proefboringen op de Ballmatt-site in Mol. Door de grote vraag uit de STEM-richtingen, overtreft dit ruimschoots de verwachtingen. De provincieraad keurde daarom een extra subsidie van 16.000 euro goed, zodat projectcoördinator Voka-Kamer van Koophandel Kempen extra klasbezoeken kan organiseren en een bijkomende tentoonstelling opbouwen. “Diepe geothermie zal een belangrijke rol spelen in de economische ontwikkeling van onze provincie. Dit toekomstige verhaal zal grotendeels mee geschreven worden door de jongeren die vandaag een bezoek brengen aan de site. Omwille van de grote interesse zetten we verder in om dit project alle slaagkansen te bieden. Zo focussen we als provincie Antwerpen duidelijk op groene energie en innovatieve technologie”, aldus Ludwig Caluwé.

Foto: Ludwig Caluwé met de 1000ste bezoeker van de Balmatt-site en zijn klasgenootjes op 4 maart 2016

Op 14 september 2015 ging op de Balmatt-site in Mol, in opdracht van VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek), de eerste geothermische proefboring naar een diepte van meer dan 3,5 km van start. Ondertussen is er een tweede put geboord met een diepte van 3830 meter. De twee boringen tonen aan dat het mogelijk is water van meer dan 120°C op te pompen uit diepe grondlagen in de Kempen. Dit opent  mogelijkheden voor de bouw van tientallen geothermische centrales. Via warmtenetten
kan de gewonnen aardwarmte verdeeld worden naar publieke gebouwen en gezinnen in de Antwerpse en Limburgse Kempen. Warmtenetten dienen om de aardwarmte te verdelen over een groot aantal gebouwen (zwembaden, rusthuizen, scholen, appartementen, fabrieken, serres, noem maar op).

Ludwig legt uit waarom diepe geothermie zo belangrijk is.
 
“De komende jaren zal er een nood ontstaan aan heel wat disciplines, gaande van pijpfitters en lassers tot wetenschappers en ingenieurs om de geothermische centrales en warmtenetten te ontwerpen en aan te leggen”, stelt gedeputeerde Ludwig Caluwé vast. 1.642 leerlingen, ruimschoots meer dan de voorziene 1.000, uit alle onderwijsnetten en STEM-richtingen (Science-Technology-Engineering-Mathematics) brachten een klasbezoek aan de boorwerkzaamheden in Mol. Omwille van de tevredenheid bij leerlingen en leerkrachten waren er verschillende vragen om dit ook in het schooljaar 2016-2017 in te richten.

Lees hier het artikel van Het Laatste Nieuws


 
Verder lezen


Thema: innovatie

Congres waterstoftechnologie in Vlaanderen en Nederland

Waterstof komt steeds meer in beeld als het gaat om ‘zero-emissie-transport’ en ‘opslag van groene elektriciteit’. Startpunt van de ontwikkeling van Vlaanderen-Zuid-Nederland op vlak van waterstof was het in 2009 goedgekeurde project ‘Waterstofregio’ binnen het Interreg IV-programma. Resultaten van Waterstofregio waren o.a. een waterstoftankstation voor heftrucks bij Colruyt in Halle, waterstoftankstation voor auto’s en heavy-duty bij Automotive Campus in Helmond, MW brandstofcelplant op restwaterstof, vuilniswagen op waterstof, nieuw concept voor bus op waterstof, sloep op waterstof in Veerse Meer, …. 

Bekijk hier de projectfilm

Dit eerste Interreg-project is de start geweest van vervolgprojecten, vooral op Europees vlak, waarbij Vlaams-Nederlandse bedrijven een belangrijke rol spelen: de totale projectomvang is 130 miljoen euro, waarvan 65 miljoen wordt ingevuld door bedrijven uit Vlaanderen en Nederland. Deze regio is op vlak van waterstof daarmee van de fase ‘beginner’ nu uitgegroeid tot de fase ‘opvallend zichtbaar in Europa’ en de twee onlangs gestarte waterstofprojecten, ‘Waterstofregio 2.0’ en ‘Cluster Power to Gas’ dragen bij tot de volgende fase, die we ambiëren: ‘behorend tot koppeloton in Europa’.

Tijdens dit congres geven toonaangevende bedrijven en overheden hun visie rond waterstof en worden zowel het Interreg-project ‘Waterstofregio 2.0’ als de cluster ‘Power to Gas’ gelanceerd.

Lees hier het welkomstwoord bij de opening van het congres
 


Thema: innovatie

Provincie Antwerpen zit over landbouw volledig op spoor van Europese Commissie

Onlangs kondigde Europees Commissaris voor Landbouw Phil Hogan aan dat Europa het landbouwonderzoek opnieuw op de prioriteitenlijst wil zetten. Hij wil dat er opnieuw sterk wordt ingezet en geïnvesteerd in onderzoek en innovatie. De provincie Antwerpen ondersteunt die keuze van de Europese beleidsmakers. Met de Hooibeekhoeve en het Proefbedrijf Pluimveehouderij zet de provincie al jaren in op innovatief landbouwonderzoek.

Toen EU-commissaris Phil Hogan op een conferentie in Belfast aankondigde verandering te willen brengen in het de te lang verwaarloosde landbouwwetenschappen, was gedeputeerde Ludwig Caluwé, bevoegd voor Landbouw, alvast enthousiast. “Het benadrukt dat wij als provincie Antwerpen de voorbije jaren de juiste keuze hebben gemaakt door met de Hooibeekhoeve en het Proefbedrijf Pluimveehouderij te blijven inzetten op landbouwonderzoek. Onze recente investeringen in een nieuwe stal voor de Hooibeekhoeve passen volledig in dit verhaal.”
 
De onderzoekscentra moeten volgens de Europees commissaris kennis opleveren, die ons toelaat om aan een meer productieve en duurzame Europese landbouw te werken.
Landbouw moet duurzamer produceren, minder uitstoten, betere voeding produceren, meer aandacht hebben voor dierenwelzijn, … Vanuit verschillende hoeken groeien er verwachtingen naar de landbouw en vaak resulteert dit in nieuwe regelgevingen. “Landbouwbedrijven zijn continu op zoek naar verbeteringen van het economisch rendement én  van de impact op klimaat, dierenwelzijn, uitstoot, … Onderzoek op onze praktijkcentra gaat dus nooit over één, maar steeds over meerdere aspecten.”
 
Verder lezen


Thema: innovatie

Made in Antwerpen: Acht innovatiehelden die op hun manier andere KMO’s kunnen inspireren.

"In artikels over innovatie wordt te pas en te onpas verwezen naar grote hippe bedrijven zoals Apple, Dyson of Tesla. Mooie voorbeelden maar weinig herkenbaar voor onze Vlaamse KMO’s. Met deze reeks rond regionale Innovatiehelden willen we daar iets aan doen. We komen immers dagelijks in contact met ondernemers die resoluut kiezen voor innovatie. 8 daarvan zetten we met deze reeks in de spotlights. Sommigen blinken uit in durf, anderen tonen dat je niet alleen met producten kan innoveren maar ook met diensten, sommigen hebben een sterke innovatiestrategie,…" Guy Janssens

Wat komt er eerst? De kip of het ei?

Een vraag die filosofen door de eeuwen heen heeft heeft beziggehouden. Het Proefbedrijf Pluimveehouderij van de provincie Antwerpen pakt in deze de koe bij de horens, al loopt deze vergelijking, beseffen wij ten volle, enigszins mank.

Laten we maar meteen helderheid scheppen: alles heeft te maken met de zoektocht naar een meer efficiënte manier van kippen kweken. Normaal worden eieren eerst uitgebroed in de broeierij. Vervolgens verhuizen de kuikens, één dag nadat ze uit het ei zijn gebroken, naar de pluimveehouderij.

Het proefbedrijf Pluimveehouderij wil nu weten wat er gebeurt als de eieren meteen in de stal worden gelegd.
 
Verder lezen


Thema: innovatie

Opening nieuw Gebouw Z op Campus Groenenborger: Thuishaven ingenieurs is meteen ook hun labo

Een BEO-veld, betonkernactivering, een hydronisch buizennetwerk: het gloednieuwe Gebouw Z op Campus Groenenborger van UAntwerpen is een toonbeeld van duurzaamheid. Een goeie zaak voor het milieu en voor het budget, maar ook voor de studenten en onderzoekers van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen. Hun nieuwe infrastructuur is meteen ook een boeiend onderzoeksobject. 
 
Sinds 2013 maakt de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen deel uit van de Universiteit Antwerpen. De vier opleidingen worden vandaag nog aangeboden op Campus Paardenmarkt en Campus Hoboken, maar bij de start van het academiejaar 2016-2017 worden de studenten elektromechanica, chemie, elektronica-ict en bouwkunde verwacht op Campus Groenenborger dat donderdag 2 juni werd geopend. De Vlaamse overheid en de provincie Antwerpen investeerden mee in de nieuwe thuishaven van de ingenieurs.
 
“Als provincie Antwerpen zijn we een belangrijke voorloper inzake innovatie, wetenschap en ondernemerschap”, vertelt Ludwig Caluwé, gedeputeerde Economie en Innovatie. “Daarin speelt UAntwerpen een belangrijke rol. Daarom dat we als provincie mee onze schouders zetten onder een nieuw gebouw voor de ingenieurs, dat bovendien ook nog eens duurzaam is met de meest recente en innovatieve technieken. Op die manier blijven we als regio een belangrijke impuls geven aan de innovatie in belangrijke speerpuntsectoren, zoals de chemische cluster, de energiesector en de bouwsector. Hiermee bestendigen UAntwerpen en de provincie Antwerpen een universitaire ingenieursopleiding in het economische hart van Vlaanderen.”
 
Verder lezenThema: innovatie

Provincie Antwerpen en Kempense gemeenten bestuderen Nederlandse geothermiecentrale

Tuinbouwbedrijven verwarmen met duurzame warmte uit de aarde. Dat is het doel van de geothermiecentrale in IJsselmuiden in Nederland. Gedeputeerde voor Economie en Landbouw Ludwig Caluwé bezocht de centrale afgelopen woensdag samen met een delegatie van Kempense glastuinbouwgemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas, de Vlaamse overheid, Provincie Limburg en sectororganisaties. Voor de provincie Antwerpen is glastuinbouw dan ook een belangrijke economische sector.

In de Nederlandse gemeente IJsselmuiden, gelegen in glastuinbouwgebied ‘Koekoekspolder’, voorziet een diepe geothermiecentrale vijf glastuinbouwbedrijven van aardwarmte. De warmte wordt opgewekt op een diepte van ongeveer 1900 meter. “Voor de provincie Antwerpen is de glastuinbouw van groot economisch belang, maar ook duurzaamheid en verduurzaming staan hoog op onze agenda”, zegt Ludwig Caluwé. Hij bezocht samen met een delegatie van de glastuinbouwgemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas, onder wie burgemeester van Hoogstraten en Vlaams volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts, de Vlaamse overheid, Provincie Limburg en verschillende sectororganisaties zelf de site. Zo konden ze observeren hoe deze twee aspecten met elkaar verzoend worden.

foto: Bezoek aan de geothermiecentrale in IJsselmuiden. - Copyright: provincie Antwerpen
Verder lezen

DE BEVOEGDHEID 'INNOVATIE'

De provincie zet sterk in op de innovatie van onze economie. Daarom heeft ze enkele belangrijke spelers als Innotek en Kamp C onder haar hoede en ontwikkelt ze samen met o.m. de Universiteit Antwerpen het Wetenschapspark Waterfront..


Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook