Innovatie

Thema: innovatie

VITO wint Eos-publieksprijs voor wetenschapscommunicatie met STEM Geothermie

Op 16 november 2017 mocht het Geoteam van VITO de Eos-publieksprijs voor wetenschapscommunicatie in ontvangst nemen. Ze kregen de prijs voor de musical ontSTEMd en de belevingsdagen op de Balmatt-site in Mol. Met maar liefst 20 % van de stemmen waren ze de duidelijke winnaar. Ook de vakjury van de Koninklijke Vlaamse Academie van België (KVAB), de Jonge Academie, het FWO en VLIR-UOS was onder de indruk. Die bekroonde de STEM Geothermieprojecten met een tweede plaats op 15 laureaten.

Bedankt aan iedereen die voor VITO heeft gestemd! En proficiat aan Ben Laenen, François De Schutter, David Lagrou, Dries Vos en onze partners, GoodPlanet, KOGEKA, Luc Stevens Producties, Provincie Antwerpen, de Vlaamse overheid en VOKA Kempen.

"Ik wens het Geoteam van Vito van harte proficiat omdat zij het verhaal van geothermie op een erg creatieve en aantrekkelijke manier bij jongeren bracht. We hebben met de Provincie Antwerpen dit project met veel overtuiging gesteund. Meer dan terecht hebben ze de prijs toegekend gekregen" aldus Ludwig Caluwé.


Thema: innovatie

POM Antwerpen, UAntwerpen en UZA bouwen accelerator op het Wetenschapspark in Niel

De medische wereld verwacht veel van celtherapie. Heel wat jonge biotechbedrijven werken aan dergelijke nieuwe behandelingen, maar het is niet eenvoudig om die uitgebreid te testen en vervolgens op de markt te brengen. Anicells, een samenwerking tussen POM Antwerpen, UAntwerpen en UZA, wil daar met de bouw van een ‘accelerator’ op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel verandering in brengen.

Foto: Ludwig op de plaats waar de accelarator wordt gebouwd

Celtherapie is elke vorm van behandeling waarbij lichaamscellen worden ingezet om de patiënt te genezen of te ondersteunen. Onderzoekers verwachten heel veel van deze nieuwe vorm van gepersonaliseerde geneeskunde. Uit studies blijkt dat er in 2014 wereldwijd 5 miljard euro omzet gerealiseerd werd. Tegen 2025 zou dat reeds 20 miljard zijn. In vele start-ups, kmo’s en universitaire onderzoeksgroepen in Vlaanderen wordt binnen dit domein gewerkt.

“Die bedrijven en wetenschappers werken aan nieuwe behandelingen voor ernstige aandoeningen”, weet Geert Penneman van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen. “Vooraleer die nieuwe pistes effectief op de markt komen en ter beschikking van de patiënt en de klinische praktijk staan, moeten ze eerst meerdere fases van klinische ontwikkeling doorlopen. Om die celtherapieproducten te maken, is een gespecialiseerde infrastructuur noodzakelijk.”

Concurrentiepositie versterken

Een dergelijke infrastructuur kost enorm veel geld. “Als de bedrijven zelf moeten investeren, gaat ook kostbare tijd verloren. Daar wil POM Antwerpen samen met UAntwerpen en het UZA verandering in brengen”, aldus Ludwig Caluwé, voorzitter POM Antwerpen.

Lees hier de persartikels
 
Verder lezen


Thema: innovatie

Water-link leert provincie over hergebruik afvalwater

Op 20 oktober bracht de provincie Antwerpen een bedrijfsbezoek aan water-link.

De omgeving van het Albertkanaal omvat het tweede grootste bedrijventerrein van de provincie Antwerpen. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) wil samen met verschillende partners van de Kanaalkant één van de meest duurzame bedrijventerreinen maken.

Water-link startte een tijd geleden met een innovatief behandelingsproces dat regenwater en grijs afvalwater omzet in puur water. "De provincie en de POM Antwerpen willen deze technieken ook introduceren in het bedrijventerrein van de Kanaalkant en zo bijdragen tot een positief investeringsklimaat." aldus Ludwig Caluwé.
 


Thema: innovatie

InZicht: nieuw economisch tijdschrift voor ondernemers

De provincie Antwerpen is een sterke economische regio in Europa. Om deze toppositie te behouden, moeten bedrijven blijvend innoveren en samenwerken. Om ondernemers hierbij te inspireren, lanceert het Antwerpse provinciebestuur een nieuw semestrieel tijdschrift.

InZicht is een fris magazine waarin naast innoverende voorbeelden uit de regio, zaakvoerders meteen praktische informatie krijgen om zelf aan de slag te gaan. Het eerste nummer gaat over de uitdaging die bedrijven ervaren om energie op een duurzame en betaalbare manier aan te kopen of te winnen.

Bekijk online het eerste nummer van InZicht.

Interesse om dit tijdschrift te ontvangen?  Abonneer je hier via het inschrijvingsformulier en ontvang InZicht twee keer per jaar gratis in je brievenbus.
 
Verder lezen


Thema: innovatie

Eerste co-generatiecentrale (warmte én elektriciteit) in Benelux

Twee jaar na de start van de proefboring naar 3 000 m diepte op de Balmatt-site in Mol is het tijd voor de start van de volgende fase, de bouw van een geothermie­centrale. 
Momenteel worden er ook nog de eerste voorbereidingen getroffen voor een derde proefboring. Met die boring willen de VITO-experten aardlagen onderzoeken op hun geothermisch potentieel. Ook op het vlak van innovatief boren, om geothermie mogelijk te maken in geologisch minder geschikte gebieden, start VITO met een project.

Ook Ludwig Caluwé was aanwezig bij de eerste steenlegging van de  geothermie­centrale Vandaag in de Kempen voor de eerste steenlegging van de geothermiecentrale van VITO in Gemeente Mol. "Deze onuitputtelijke bron, diep in de aarde, kan nieuwe woonwijken, de glastuinbouw en bedrijven van elektriciteit en warmte voorzien. Als Provincie Antwerpen steunen we dit verhaal al vele jaren. Op naar een duurzame toekomst!" aldus Ludwig.

 
Verder lezen


Thema: innovatie

Innovatieve schoonmaakmethode boekt resultaat

Na een proefperiode op één verdieping is provincie Antwerpen bijzonder tevreden over de inschakeling van de biologische schoonmaak voor haar kantoren. Daarvoor werd samengewerkt met BioOrg, een bedrijf met vestiging op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel. “We merken enkele duidelijke verbeteringen ten opzichte van de klassieke schoonmaakmethode, en het is gezonder en milieuvriendelijker”, stelt Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Logistiek en Innovatie, vast.

Provincie Antwerpen is een organisatie die zorg voor het milieu in haar hart draagt. Ze beschikt als enige grote overheidsorganisatie over een volledig dekkend ISO14001-certificaat. Verder is provincie Antwerpen ook een organisatie die openstaat voor innovatie, als het even kan Belgische innovatie. “Ook bij ons aankoopbeleid en facilitair management houden we rekening met innovatie en zorg voor het milieu. Onlangs hebben we een proefproject opgezet om de klassieke schoonmaakmethode te vervangen door een biologische schoonmaakmethode”, zegt Ludwig Caluwé.
 
Voor deze proefperiode op één verdieping van het PaS, de tijdelijke huisvesting van het provinciebestuur, werd samengewerkt met BioOrg, een bedrijf met vestiging op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel. Naast de inzet van nuttige micro-organismen wordt bij deze innovatieve schoonmaakmethode verneveling gebruikt om het biologische schoonmaakmiddel aan te brengen. “Laat organismen van BioOrg het vuile werk opknappen. Alles en iedereen in het gebouw zullen vanzelf veel schoner worden”, aldus Koen De Koster van BioOrg.Lees hier het artikel uit Made in Antwerpen

Bekijk hier het verslag op KanaalZ
 
 
Verder lezen


Thema: innovatie

Grote interesse voor geothermie bij jongeren

Al 1642 leerlingen bezochten de geothermische proefboringen op de Ballmatt-site in Mol. Door de grote vraag uit de STEM-richtingen, overtreft dit ruimschoots de verwachtingen. De provincieraad keurde daarom een extra subsidie van 16.000 euro goed, zodat projectcoördinator Voka-Kamer van Koophandel Kempen extra klasbezoeken kan organiseren en een bijkomende tentoonstelling opbouwen. “Diepe geothermie zal een belangrijke rol spelen in de economische ontwikkeling van onze provincie. Dit toekomstige verhaal zal grotendeels mee geschreven worden door de jongeren die vandaag een bezoek brengen aan de site. Omwille van de grote interesse zetten we verder in om dit project alle slaagkansen te bieden. Zo focussen we als provincie Antwerpen duidelijk op groene energie en innovatieve technologie”, aldus Ludwig Caluwé.

Foto: Ludwig Caluwé met de 1000ste bezoeker van de Balmatt-site en zijn klasgenootjes op 4 maart 2016

Op 14 september 2015 ging op de Balmatt-site in Mol, in opdracht van VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek), de eerste geothermische proefboring naar een diepte van meer dan 3,5 km van start. Ondertussen is er een tweede put geboord met een diepte van 3830 meter. De twee boringen tonen aan dat het mogelijk is water van meer dan 120°C op te pompen uit diepe grondlagen in de Kempen. Dit opent  mogelijkheden voor de bouw van tientallen geothermische centrales. Via warmtenetten
kan de gewonnen aardwarmte verdeeld worden naar publieke gebouwen en gezinnen in de Antwerpse en Limburgse Kempen. Warmtenetten dienen om de aardwarmte te verdelen over een groot aantal gebouwen (zwembaden, rusthuizen, scholen, appartementen, fabrieken, serres, noem maar op).

Ludwig legt uit waarom diepe geothermie zo belangrijk is.
 
“De komende jaren zal er een nood ontstaan aan heel wat disciplines, gaande van pijpfitters en lassers tot wetenschappers en ingenieurs om de geothermische centrales en warmtenetten te ontwerpen en aan te leggen”, stelt gedeputeerde Ludwig Caluwé vast. 1.642 leerlingen, ruimschoots meer dan de voorziene 1.000, uit alle onderwijsnetten en STEM-richtingen (Science-Technology-Engineering-Mathematics) brachten een klasbezoek aan de boorwerkzaamheden in Mol. Omwille van de tevredenheid bij leerlingen en leerkrachten waren er verschillende vragen om dit ook in het schooljaar 2016-2017 in te richten.

Lees hier het artikel van Het Laatste Nieuws


 
Verder lezen


Thema: innovatie

Made in Antwerpen: Acht innovatiehelden die op hun manier andere KMO’s kunnen inspireren.

"In artikels over innovatie wordt te pas en te onpas verwezen naar grote hippe bedrijven zoals Apple, Dyson of Tesla. Mooie voorbeelden maar weinig herkenbaar voor onze Vlaamse KMO’s. Met deze reeks rond regionale Innovatiehelden willen we daar iets aan doen. We komen immers dagelijks in contact met ondernemers die resoluut kiezen voor innovatie. 8 daarvan zetten we met deze reeks in de spotlights. Sommigen blinken uit in durf, anderen tonen dat je niet alleen met producten kan innoveren maar ook met diensten, sommigen hebben een sterke innovatiestrategie,…" Guy Janssens

Wat komt er eerst? De kip of het ei?

Een vraag die filosofen door de eeuwen heen heeft heeft beziggehouden. Het Proefbedrijf Pluimveehouderij van de provincie Antwerpen pakt in deze de koe bij de horens, al loopt deze vergelijking, beseffen wij ten volle, enigszins mank.

Laten we maar meteen helderheid scheppen: alles heeft te maken met de zoektocht naar een meer efficiënte manier van kippen kweken. Normaal worden eieren eerst uitgebroed in de broeierij. Vervolgens verhuizen de kuikens, één dag nadat ze uit het ei zijn gebroken, naar de pluimveehouderij.

Het proefbedrijf Pluimveehouderij wil nu weten wat er gebeurt als de eieren meteen in de stal worden gelegd.
 
Verder lezen


Thema: innovatie

Provincie Antwerpen en Kempense gemeenten bestuderen Nederlandse geothermiecentrale

Tuinbouwbedrijven verwarmen met duurzame warmte uit de aarde. Dat is het doel van de geothermiecentrale in IJsselmuiden in Nederland. Gedeputeerde voor Economie en Landbouw Ludwig Caluwé bezocht de centrale afgelopen woensdag samen met een delegatie van Kempense glastuinbouwgemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas, de Vlaamse overheid, Provincie Limburg en sectororganisaties. Voor de provincie Antwerpen is glastuinbouw dan ook een belangrijke economische sector.

In de Nederlandse gemeente IJsselmuiden, gelegen in glastuinbouwgebied ‘Koekoekspolder’, voorziet een diepe geothermiecentrale vijf glastuinbouwbedrijven van aardwarmte. De warmte wordt opgewekt op een diepte van ongeveer 1900 meter. “Voor de provincie Antwerpen is de glastuinbouw van groot economisch belang, maar ook duurzaamheid en verduurzaming staan hoog op onze agenda”, zegt Ludwig Caluwé. Hij bezocht samen met een delegatie van de glastuinbouwgemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel en Merksplas, onder wie burgemeester van Hoogstraten en Vlaams volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts, de Vlaamse overheid, Provincie Limburg en verschillende sectororganisaties zelf de site. Zo konden ze observeren hoe deze twee aspecten met elkaar verzoend worden.

foto: Bezoek aan de geothermiecentrale in IJsselmuiden. - Copyright: provincie Antwerpen
Verder lezen

DE BEVOEGDHEID 'INNOVATIE'

De provincie zet sterk in op de innovatie van onze economie. Daarom heeft ze enkele belangrijke spelers als Innotek en Kamp C onder haar hoede en ontwikkelt ze samen met o.m. de Universiteit Antwerpen het Wetenschapspark Waterfront..


Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook