Financiën

Thema: financiën

Ontvang je provinciale belastingbrief digitaal en schenk de uitgespaarde kosten aan Music for Life!

Weggegooid geld. Dat vindt het Antwerpse provinciebestuur van de kosten die het opsturen van een papieren belastingbrief met zich meebrengt. Daarom lanceerde ze in maart als eerste provincie een online belastingportaal.  De provincie roept haar 650.000 gezinnen op om zich ook daadwerkelijk te registeren. Het bestuur doet er nu zelfs een schepje bovenop: inwoners die tussen 12 en 24 december kiezen voor een belastingbrief via e-mail, Doccle of Zoomit, steunen meteen Music for Life.  De provincie schenkt een deel van de uitgespaarde kosten nl. 25 cent per registratie aan 25 goede doelen. Kiezen ze voor Doccle, dan verhoogt Doccle dit bedrag tot 1 euro. Een win-winsituatie dus voor iedereen!   

Foto: Gedeputeerde Ludwig Caluwé registreerde zich als eerste voor het digitale aanslagbiljet in het bijzijn van de medewerkers van de dienst Fiscaliteit. Copyright: ThinkSmart

Vandaag geeft de provincie Antwerpen de aftrap van haar grootschalige Music for Life actie ‘online belastingportaal’. Ze daagt al haar burgers uit om de papieren belastingbrief in te ruilen voor een digitaal exemplaar via e-mail, Doccle of Zoomit. Een deel van de uitgespaarde kosten zal het bestuur via Music for Life schenken aan 25 goede doelen.

Antwerpen pakt uit met eerste digitaal belastingportaal voor provinciebelastingen

Begin maart lanceerde de provincie Antwerpen haar digitaal belastingportaal. De verzending en behandeling van de papieren aanslagbiljetten brengt immers heel wat onnodige kosten met zich mee. Niet alleen financieel. Ook het milieu wordt belast door al dit papierverbruik.  Gedeputeerde bevoegd voor Financiën Ludwig Caluwé: “Online dienstverlening is efficiënter, goedkoper en beter voor het milieu. Wie zich nu registreert, ontvangt zijn belastingdocumenten in 2018 digitaal.”
 
Verder lezen


Thema: financiën

Provincieraad buigt zich over budget 2018

Op 5 december startte de Antwerpse provincieraad de budgetbesprekingen in het Bernarduscentrum. Het is de eerste begroting na de afslanking van de provincie tot de grondgebonden bevoegdheden waarbij ze zich zal profileren als streekmotor. Het wegvallen van beleidsdomeinen cultuur, jeugd, sport en welzijn impacteert het budget. De provincie Antwerpen stelt het vanaf 2018 met dertig miljoen euro minder. Toch stelt het Antwerpse provinciebestuur op 5 december een positief budget voor 2018, 2019 en 2020 voor.

Ondanks het wegvallen van 30 miljoen euro opcentiemen, kan de provincie een positief budget voorstellen voor 2018, 2019 en 2020.  Geen eenvoudige klus, want door het overhevelen van de bevoegdheden sport, jeugd, cultuur, welzijn en gezondheid konden er 25 miljoen euro uitgaven geschrapt worden, maar de inkomsten verminderden dus met 30 miljoen euro. Het provinciale budget voor 2018 komt daardoor op 231 miljoen euro. Het provinciebestuur hanteert een dubbel evenwichtscriterium: positief resultaat op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge in 2019 en 2020. Tevens past provincie Antwerpen enkele onduidelijkheden in het belastingreglement voor bedrijven aan.

Lees hier het persartikel
 
Verder lezen


Thema: financiën

Lemmens Winkelinrichting registreert zich als eerste op provinciaal belastingportaal voor bedrijven

De provincie Antwerpen verstuurt als eerste provincie in Vlaanderen alle belastingdocumenten voor bedrijven digitaal. Om de belastingdocumenten vanaf 2018 via e-mail, Zoomit of Doccle te krijgen, moeten ondernemingen zich voor 31 december 2017 aanmelden en registreren op het online belastingportaal. Lemmens Winkelinrichting uit Boechout deed dat deze week als eerste.

Foto: Copyright: Robin Fasseur voor provincie Antwerpen.

Ook de provincie Antwerpen is milieubewust en draagt haar steentje bij tot een efficiëntere samenleving en dienstverlening. Ondernemingen krijgen de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2018 alle belastingdocumenten (aangifteformulier, aanslagbiljet, …) digitaal te ontvangen. Zo bespaart de provincie Antwerpen op papier, postzegels en personeel.
 
Gedeputeerde bevoegd voor financiën, Ludwig Caluwé is enthousiast. “Onze provincie kreeg meermaals de vraag wanneer de provinciebelasting bedrijven volledig digitaal zou gaan. Dit naar analogie met de provinciebelasting gezinnen. Nu neemt de provincie Antwerpen de volgende halte van de digitale sneltrein en starten we met het online belastingportaal bedrijven. Deze online dienstverlening is in de huidige samenleving een must voor iedere onderneming. Alles dient sneller en efficiënter te gaan. De provincie Antwerpen mist, na de lancering van het digitaal aanslagbiljet gezinnen, de digitale sneltrein voor de bedrijven dan ook niet.”
 
 
Verder lezen


Thema: financiën

BraxHall geen jaar na eerstesteenlegging open

De nieuwe sporthal BraxHall in De Schorre is zondag met een knal en veel confetti officieel in gebruik genomen. De spade ging in pas april 2016 in de grond maar op de sporthal werd al op 1 januari 2017 voor het eerst in gebruik genomen. 
De sporthal is gebouwd dankzij een samenwerking tussen hockeyclub Braxgata ,basketclub Phantoms Boom en judoclub Fudji Yama , met steun van gemeente en provincie. Alle sprekers staken vanuit hun beleidsdomein de loftrompet af over de 2.500 vierkante meter grote sporttempel, waar met gemak drie basketbalvelden naast elkaar in gaan. De borgstelling bedraagt 5,5 miljoen euro.

Ludwig Caluwé zei dat het niet de eerste keer is dat de provincie voor dergelijke projecten een borgstelling doet. “We hebben dit ook gedaan met het Sportpaleis, waardoor onze ruime regio vandaag kan kennismaken met wereldsterren. Onze hoop is dan ook dat deze sporthal eenzelfde internationale uitstraling mag krijgen”.

Lees hier de toespraak

Lees hier het persartikel
 
Verder lezen


Thema: financiën

De provincie Antwerpen verstuurt als eerste provincie in Vlaanderen de aanslagbiljetten digitaal.

De provincie Antwerpen verstuurt jaarlijks zo’n 660.000 aanslagbiljetten voor gezinnen. Vanaf 2018 heeft iedere inwoner de mogelijkheid om zijn aanslagbiljet digitaal te krijgen. Het enige wat je moet doen, is je registreren voor 31 december 2017 op het online belastingportaal. De provincie Antwerpen is hiermee de eerste provincie binnen Vlaanderen die de aanslagbiljetten voor gezinnen digitaal verstuurt.

Foto: Ludwig Caluwé registreerde zich als eerste voor het digitale aanslagbiljet in het bijzijn van de medewerkers van de dienst Fiscaliteit. Copyright Thinksmart

‘Online bankieren, online winkelen, online tickets bestellen of een reis boeken, …’ Digitaal lijkt stilaan het nieuwe normaal, ook bij de provincie Antwerpen. De provincie Antwerpen kijkt vooruit en lanceert hiervoor een belastingportaal. Gedeputeerde bevoegd voor Financiën, Ludwig Caluwé vindt het een logische stap: “Online dienstverlening is efficiënter, goedkoper en beter voor het milieu. Nu starten we met het online registreren voor de algemene provinciebelasting voor gezinnen, in een tweede fase maken we ook werk van een digitaal aanslagbiljet voor bedrijven. In 2018 versturen we dan de eerste provinciale digitale aanslagbiljetten.”

Registreren kan vanaf nu 

Vanaf 2018 kan elke burger uit de provincie Antwerpen zijn aanslagbiljet digitaal ontvangen in zijn mailbox, Zoomit of Doccle. Wie zich voor 31 december 2017 online registreert op het provinciale belastingportaal, krijgt zijn of haar aanslagbiljet vanaf 2018 digitaal.
De registratie verloopt eenvoudig en snel via de identiteitskaart met eID kaartlezer of persoonlijke activatiecode ( registratiekantoor ).


Bekijk hier het ATV verslag

Lees hier het persartikel
Verder lezen


Thema: financiën

Budget 2017: Gezond financieel beleid maakt investeren in de toekomst mogelijk

Woensdag 6 december startte de provincieraad met het debat over het budget van 2017. Dankzij een gezond financieel beleid en de besparingsinspanningen van de voorbije jaren garandeert het budget van 2017 de voortzetting van het provinciaal beleid, noodzakelijke investeringen en zekerheid voor het personeel, de partners en de inwoners van de provincie Antwerpen.

Volgend jaar staan er investeringen ten bedrage van meer dan 94 miljoen euro op het programma. De budgetbesprekingen gaan nog verder op 7, 8 en 13 december.

Ludwig gaf toelichting op ATV  "besparingen zijn gelukt zonder extra inspanningen te vragen"


Rustig financieel vaarwater in 2017

Het budget 2017 voor de
provincie Antwerpen is gebaseerd op het meerjarenplan 2014 – 2019. De voorbije jaren bespaarde de provincie Antwerpen omwille van gedaalde ontvangsten op een zorgzame en intelligente manier, zonder de doelstelling van het bestuur in het gedrang te brengen. Dit betekent dat er in 2017 geen grote verschuivingen gepland zijn, waardoor de beleidsmakers en de provinciale administratie voldoende tijd hebben om de bevoegdheidsoverdracht die gepland is in 2018 voor te bereiden. Voor het budget van 2017 werd een dubbel evenwichtscriterium gerespecteerd. Dit betekent dat het resultaat op kasbasis positief is en in 2019, op het einde van het meerjarenplan, de autofinancieringsmarge positief is. Voortbouwend op het meerjarenplan resulteert dit voor 2017 in een budget waarbij de provincie Antwerpen verder inzet op haar oorspronkelijke doelstellingen en een financieel gezond beleid voert, niet op de kap van haar inwoners en bedrijven, die krijgen waar voor hun geld.

Lees hier de persartikels

 
Verder lezen

DE BEVOEGDHEID 'FINANCIÊN'

Het totale budget van de Provincie Antwerpen bedraagt ongeveer 245 miljoen Euro aan inkomsten en uitgaven. De voorbije drie jaar vertoonde de rekening een tekort dat enkel kon goedgemaakt worden door in te teren op het reservefonds. Daarom zal de nieuwe deputatie de eerste jaren een aantal besparingsingrepen doorvoeren.


Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook