Economie

Thema: economie

Forum Energie 2017

Voka - Kamer van Koophandel Kempen keek samen met een flink aantal ondernemers tijdens het Forum Energie in de Olmense Zoo naar de energiemarkt die in volle verandering is. Het was een boeiende dag met een stroom aan nieuwe ideeën.

De veranderende energiemarkt houdt ondernemers bezig. De omschakeling naar duurzame en hernieuwbare energie, de aanleg van (groene) warmtenetten, de nieuwe technologieën voor het opslaan van energie, het zijn allemaal evoluties die voor uitdagingen voor bedrijven zorgen. Maar die aan de andere kant zeker ook economische opportuniteiten bieden.

Lees hier de toespraak

 
Verder lezen


Thema: economie

Lancering van ‘Het ABC van de Grensarbeid’

De Interregionale Vakbondsraad Schelde-Kempen, IVR Schelde-Kempen bestaat dit jaar 25 jaar. IVR Schelde-Kempen is een samenwerkingsverband van de Belgische en Nederlandse vakbonden (ABVV, ACV, ACLVB, FNV, CNV, de Unie) langs de Belgisch-Nederlandse grens. IVR Schelde-Kempen verdedigt de belangen van grensoverschrijdende werknemers en werkt samen en mee aan het oplossen van problemen, die het gevolg zijn van deze grensoverschrijdende mobiliteit.
 
N.a.v. dit 25 jarig jubileum organiseerde IVR Schelde-Kempen op 7 oktober een jubileumevent, met de lancering van ‘Het ABC van de Grensarbeid’, een overzichtelijke publicatie over de rechten van al wie over de grens gaat werken, hetzij vanuit België naar Nederland, hetzij vanuit Nederland naar België. 

Lees hier de toespraak
Verder lezen


Thema: economie

Innovatieve productieplant opstarten in één week tijd!

Summer Challenge is een event van Talentenfabriek dat de studenten uit het eerste jaar bachelor chemie of elektromechanica toont welke jobs er liggen achter de verschillende afstudeerrichtingen. Zo kunnen ze bewust kiezen in welke richting ze verder willen.

Maandag 11 september startten 19 enthousiaste studenten met de opdracht een innovatieve en veilige chemische productieplant te bouwen. Ze werden in kleine teams ingedeeld. Experten uit verschillende bedrijven stonden klaar met raad en daad (BASF, Borealis, Covestro, INEOS Oxide en Monsanto).

De verschillende teams konden in de simulatieomgeving bij ACTA, het opleidingscentrum van de chemische sector, testen of hun oplossing wel écht werkt. Tot slot stelden ze hun project voor aan de jury. Deze bestond uit bedrijven uit de sector, hogescholen en ACTA. Het team dat begeleid werd door Borealis, won voor de 2de keer op rij. Zij speelden als team sterk op elkaar in en werkten de opdracht het beste uit.

Talentenfabriek wil oplossingen vinden voor het tekort aan technisch geschoolde arbeidskrachten en het groeiend aantal knelpuntvacatures op de Antwerpse arbeidsmarkt. Naast de provincie Antwerpen zijn ook stad Antwerpen, VDAB, de vormingsfondsen Co-valent, FTMA en Vibam partners in dit project.


Thema: economie

Open Bedrijvendag

Ook Ludwig Caluwé bezocht enkele bedrijven tijdens Open Bedrijvendag. Na de officiële start bij Reynaers Aluminium Belgium naar Wolvenberg 'Passion For Cycling', via het 50-jarige Loxam Belgium verhuurbedrijf naar Hupple Hondenkoekjes in Brecht.

Foto: Ludwig, Luc Aerts en Daan De Veuster bij Hupple

Open Bedrijvendag, is een jaarlijks terugkerend evenement in België, waarbij tal van kleine en grote bedrijven het publiek een kijkje achter de schermen gunnen. Dit jaar namen meer dan 550.000 belangstellenden deel aan de 27ste editie van Voka Open Bedrijvendag.

Lees ook het persartikel
 
Verder lezen


Thema: economie

"Zo werkt het on tour" in het Kasteel van Schoten op 19 en 20 oktober

Kom op 19 of 20 oktober naar de "Zo werkt het on tour" in het Kasteel van Schoten!

Kies een tijdstip tussen 11 en 17 u en krijg er persoonlijk advies en attitudecoaching van Maxime De Winne. Kathleen Art neemt je cv onder de loupe en Nina Timmermans geeft je ego een vette boost tijdens een talentengesprek.

Tot slot maakt Wouter Kersbergen een professionele portretfoto voor op je cv. Kortom, je wordt een uur in de watten gelegd!

Je deelname is helemaal gratis! Schrijf wel snel in, want de plaatsen zijn beperkt, de "zo werkt het on tour" in Brasschaat op 5 oktober is al helemaal volzet. In Brasschaat kan je wel nog naar de jobbeurs waar je bij lokale werkgevers kan gaan informeren naar vacatures. Op 5 oktober organiseert de gemeente Kapellen in samenwerking met de gemeenten Stabroek en Woensdrecht (Nederland) een grensoverschrijdende jobbeurs in sporthal ‘t Kooike aan de Ertbrandstraat in Kapellen.  


Thema: economie

Chinese delegatie leert bij over afvalverwerking, duurzaam bouwen en landbouw

Het Antwerpse provinciebestuur verwelkomt op 14 september enkele delegaties van de Chinese provincie Shaanxi. Zij zullen van 13 tot 16 september verschillende organisaties en bedrijven bezoeken die bezig zijn met afvalverwerking, duurzaam bouwen en landbouw.
 
De Chinese delegatie bestaat uit een cleantechdelegatie (schone energie) en een landbouwdelegatie. In beide delegaties zitten zowel afgevaardigden van de overheid als van bedrijven. Voor beide delegaties is een apart programma voorzien.

Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Internationale Samenwerking: “In China zijn overheidscontacten nog altijd zeer belangrijk. Als provincie hebben we ginds een partner van hetzelfde niveau, hoewel Shaanxi met haar 206.000 km² 38 miljoen inwoners telt. Onze uitstekende contacten met Shaanxi staan ter beschikking van Antwerpse instellingen, zoals de Universiteit en de haven, en Vlaamse bedrijven. Het gaat niet om een éénmalige losstaande gebeurtenis, maar kadert in een langdurige samenwerking.”
 
Partnerschap
De provincie Antwerpen heeft al 32 jaar een partnerschap met de provincie Shaanxi. Dit is ontstaan naar aanleiding van een investering van Janssen Pharmaceutica in die regio. De provincies Antwerpen en Shaanxi willen met hun samenwerking de beide economieën versterken en uitwisseling tussen bedrijven promoten. Vooral in minder evidente, belangrijke domeinen zoals landbouw en schone energie.
  
 
Verder lezen


Thema: economie

Chinese filmopnames van ‘Mr. Right’

Begin augustus vinden de filmopnames van “Mr. Right” plaats in Antwerpen. Het is het tweede deel van een drieluik en het eerste deel haalde een kijkcijfer van 380 miljoen. Het geheel is een productie van de Shaanxi Culture Industry Investment Holding die onder meer de rechtsopvolger is van de befaamde Xi’an Film Studio. Mevrouw Jia Jiqun die instaat voor de financiële kant van het geheel is een voormalig uitwisselingsstudent van de provincie Shaanxi.
Kristoff Leue van de productiemaatschappij Sancta verzorgt de praktische begeleiding in Antwerpen. Naast de evidente meerwaarde in het kader van city marketing is er dus ook een duidelijke band met de vriendschapsrelatie tussen Antwerpen en Shaanxi.

Nadien werden zij uitgenodigd voor Mosselen en Friet bij Restaurant "De Bomma".

 


Thema: economie

Provincie Antwerpen brengt detailhandel in beeld

De vijf provincies lanceren via www.detailhandelvlaanderen.be voor het vierde jaar op rij de vernieuwde gemeentelijke feitenfiches voor detailhandel. Elk van de 308 Vlaamse steden en gemeenten krijgt een fiche met interessante data, zoals cijfers over het detailhandelsaanbod, demografische en tewerkstellingscijfers.  

Elke winkel op zijn plaats?

We zien steeds meer detailhandel buiten de winkelkern. 50% van de winkelvloeroppervlakte in de provincie ligt buiten kernwinkelgebieden en kernondersteunende gebieden. Het gaat dan vooral over winkels langs steenwegen en in het buitengebied, alleenstaand of geclusterd in grootschalige concentraties. Deze trend heeft effect op het aanbod in de grote en kleine dorpscentra, waar het aantal panden en de winkelvloeroppervlakte afnemen.
 
Ludwig Caluwé: “We willen de steden en gemeenten stimuleren om voor kernversterking in hun winkelgebied te gaan. Te veel handelspanden buiten de winkelkernen zorgt voor een leegloop van het centrum en creëert een verloedering van de open ruimte. Dankzij deze feitenfiches weten steden en gemeenten voor welke uitdagingen ze staan. En ze staan er niet alleen voor. Ze kunnen beroep doen op het provinciale coachingstraject detailhandel, waarbij onze detailhandelscoaches voor gemeenten een strategisch commercieel plan opmaken. Éen van de belangrijke stappen hierin is bijvoorbeeld de afbakening van het kernwinkelgebied, wat reeds in 15 gemeenten in onze provincie tot een goed einde werd gebracht, al dan niet in het kader van een coachingstraject.”
 
 
Verder lezen


Thema: economie

Provincie Antwerpen ondertekent samenwerkingsakkoord met Chinese stadsprovincie Tianjin

Na 10 jaar intensieve relaties hebben de provincie Antwerpen en Tianjin, één van de vier Chinese nationale stadsprovincies, een samenwerkingsakkoord ondertekend. Naar aanleiding daarvan bezocht een delegatie uit Tianjin, ondertussen ook bekend als de nieuwe thuishaven van Rode Duivel Axel Witsel, onze provincie. Burgemeester en vicepartijsecretaris van Tianjin, Wang Dongfeng zette samen met gedeputeerde bevoegd voor Internationale Samenwerking Ludwig Caluwé en gouverneur Cathy Berx de handtekening onder een nieuwe stap in de vriendschap en samenwerking.

Foto: Copyright: Britt Guns

Gedeputeerde bevoegd voor Internationale Samenwerking Ludwig Caluwé: “Met het oog op onze gemeenschappelijke welvaart en ontwikkeling is het onze voornaamste betrachting om organisaties en bedrijven met elkaar te linken zodat ze samenwerken en uitwisselen. Mogelijke vakgebieden waarin we voor elkaar een meerwaarde kunnen betekenen, zijn onderwijs, havenopleiding en logistiek, handel en economie, circulaire economie, creatieve economie en zorg. Als haven zit Tianjin in de top van de Chinese havens en de universiteit van Tianjin heeft bijvoorbeeld een departement voor logistics en supply chain management. Het biedt tal van opportuniteiten voor onze bedrijven en instellingen.

 
Verder lezen


Thema: economie

Update feitenfiches detailhandel op komst!

De Vlaamse provincies werken volop aan de update van de gemeentelijke feitenfiche voor detailhandel voor alle 308 Vlaamse steden en gemeenten, versie 2017 wordt in de loop van deze maand juni verwacht.

De feitenfiche geeft een mooi beeld van de detailhandelssituatie in een gemeente, en ook van de evolutie ervan. Nieuw is dat de eigen formele kernwinkelgebieden van de gemeenten wordt opgenomen in de feitenfiche.
Verder lezen


Thema: economie

Unieke combinatie TRANSIT Schoolverlatersdagen en regionale jobbeurs

De TRANSIT Schoolverlatersdagen zijn dinsdag 25 april voor het eerst in de gemeente Essen geland (GC zaal Rex). Gedeputeerde Ludwig Caluwé heeft samen met VDAB-regiomanager Ingrid Mertens en Sus Vissers, schepen van tewerkstelling van Wuustwezel, een bezoek gebracht aan de TRANSIT Schoolverlatersdag in zijn eigen gemeente.

Foto: Ludwig Caluwé spreekt aanwezigen toe op TRANSIT Schoolverlatersdag Essen- Copyright: provincie Antwerpen

Ludwig Caluwé verduidelijkt dat de TRANSIT Schoolverlatersdagen broodnodig blijven: “Zeer recent gaf de Vlaamse Jeugdraad een advies over de transitie onderwijs-arbeidsmarkt. Daarin vermelden ze onder andere de gebrekkige kennis van schoolverlaters over hun rechten en plichten. Ze zeggen dat de vakbonden veel kunnen betekenen voor jongeren die net van de schoolbanken komen, of zonder werk (dreigen te) vallen. Een verenigd vakbondsinitiatief om alle jongeren te informeren, zou daarbij heel waardevol zijn, stelt de Vlaamse Jeugdraad. Ze vragen dus iets wat in de praktijk in de provincie Antwerpen al zeer lang bestaat. We mogen dus fier zijn dat wij zo’n uniek samenwerkingsverband hebben tussen de VDAB, vakbonden en provincie Antwerpen”, aldus Ludwig Caluwé. “Ik hoop dat we op deze manier ons steentje bijdragen tot een duurzame arbeidsmarkt.”

 
Verder lezen


Thema: economie

Primeur in de provincie: Eén visie detailhandel voor Stadsregio Turnhout

Anderhalf jaar geleden startte de Stadsregio Turnhout (Turnhout, Oud-Turnhout, Beerse en Vosselaar) met een begeleidingstraject voor een detailhandelcoach. De provincie Antwerpen biedt deze service reeds enkele jaren aan om lokale besturen te ondersteunen richting een toekomstgerichte visie en beleid voor hun detailhandel. De gezamenlijke detailhandelsvisie voor de Stadsregio Turnhout bestaat uit een versterking van de handelskernen, afbakening gemeentegrensoverschrijdende winkelarme zones en een gericht locatiebeleid voor grootschalige handel. Dit is een primeur in de provincie Antwerpen.

Onze provincie kent een bijzondere detailhandelsituatie, met heel wat regionale verschillen.  In de Kempen is de leegstand het voorbije decennium sterk toegenomen. Sinds het recente Vlaamse winkeldecreet hebben lokale besturen op dit vlak extra bevoegdheden gekregen, die vragen om expertise en afstemming op het beleid van de buurgemeenten. De provincie Antwerpen investeert daarom extra in haar bovenlokale rol. “Het team van de provincie Antwerpen is intussen uitgebreid tot vijf detailhandelsexperts met veel ervaring in retail, statistiek en ruimtelijke economie”, zegt gedeputeerde bevoegd voor Economie Ludwig Caluwé. De doelstelling om tegen einde 2018 met een derde van onze 70 gemeenten een coachingtraject aan te gaan, is nu reeds gerealiseerd. “We ondersteunen er vandaag reeds 26, dus wellicht zullen we tegen het einde van de legislatuur met de helft van onze gemeenten een samenwerkingsovereenkomst hebben. Dat is een record in Vlaanderen. Onze expertise is een keurmerk geworden.”
 
Lees hier het persartikel

Bekijk hier het RTV verslag
Verder lezen


Thema: economie

Jongeren maken kennis met diepe geothermie

Op de Balmatt-site in Mol is het startschot gegeven voor een nieuw jaar van klasbezoeken aan het eerste diepe geothermie project in de Kempen. Vorig jaar bezochten in totaal 1600 leerlingen in het kader van STEM (Science-Technology-Engineering-Mathematics) de site. Op dit moment zijn er al vijftig klassen – goed voor 1250 leerlingen – ingeschreven voor de nieuwe jaargang.

Diepe Geothermie biedt onze regio een unieke bron van duurzame warmte en elektriciteit’, zegt Ludwig Caluwé. ‘Het is daarom bijzonder interessant voor studenten om kennis te maken met deze toekomstgerichte technologie.’

De boortorens op de Balmatt-site in Mol mogen dan wel verdwenen zijn, dat wil niet zeggen dat de werkzaamheden rond het diepe geothermie project stilliggen. ‘De volgende fases zijn in volle voorbereiding’, vertelt Agnes Bosmans, directeur Human Resources & Algemene Diensten bij VITO. ‘Waar de activiteiten zich het voorbije anderhalf jaar vooral ondergronds afspeelden, verhuizen die nu naar de bovengrond. De komende weken en maanden worden warmtewisselaars en pompen geïnstalleerd, een geothermiecentrale gebouwd en een warmtenet aangelegd naar de terreinen van SCK en VITO. Eens operationeel zal de centrale naast de gebouwen van SCK en VITO, 20.000 gezinnen en heel wat bedrijven van warmte en elektriciteit voorzien.’

Lees hier de toespraak

Lees hier het persartikel
Verder lezen


Thema: economie

Made in Kempen: Nieuw relatiegeschenk van provincie is van Kempense makelij

Buitenlandse bezoekers van het Antwerpse provinciebestuur ontvangen de komende jaren ‘Het Gulden Boeksken’. Het ontwerp van Els Janssens uit Meer kwam als laureaat uit de bus tijdens een ontwerpwedstrijd. “Dit is iets om me opnieuw op de kaart te zetten”, reageert ze blij verrast.

Het provinciebestuur ging onlangs op zoek naar een gepast relatiegeschenk voor een officieel bezoek of ontvangst en organiseerde daarvoor een wedstrijd. Uit de 25 inzendingen werden 4 ontwerpen geselecteerd voor de 2de ronde. Uiteindelijk koos de jury voor Het Gulden Boeksken van Els Janssens, een 39-jarige industrieel ontwerper die afkomstig is van Vosselaar maar nu haar werktafel in Meer-Hoogstraten heeft staan.
Verder lezen


Thema: economie

In Rondje Provincie beantwoordt Ludwig in 1 minuut de vraag hoe de provincie Antwerpen jonge talenten richting arbeidsmarkt loodst


Bekijk het filmpje van 'in 1 minuut' via deze link. 


Thema: economie

In Rondje Provincie vertelt Ludwig in 1 minuut waarom diepe geothermie belangrijk is

Bekijk het filmpje van 'in 1 minuut' via deze link.


Thema: economie

Het streekpact 2014-2018: een sterk engagement voor de Antwerpse regio

Op 15 oktober 2014 lanceerde RESOC Antwerpen haar streekpact in het majestueuze Centraal station van Antwerpen, in het bijzijn van lokale besturen en sociale partners uit de regio. Het streekpact kwam tot stand door een bundeling van deze krachten en wil een toekomstvisie zijn op de sociaaleconomische ontwikkeling van het arrondissement Antwerpen. Arbeidsmarkt, economie en mobiliteit vormen de speerpunten van het streekpact. Gedurende deze legislatuur (tem 2018) wil het streekpact een bijdrage leveren aan de toekomst voor de regio Antwerpen via concrete acties en doelstellingen.

Voorsprong nemen in tijden van crisis

Werkgevers- en werknemersorganisaties, lokale besturen, het provinciebestuur van Antwerpen, de VDAB en andere partners binnen arrondissement Antwerpen werkten een krachtige toekomstvisie uit voor de komende vijf jaar.

Meer dan een miljoen mensen leven, werken, vieren, spelen, ontmoeten, ondernemen, consumeren, ontspannen in de regio Antwerpen.

Diversiteit en uitdagingen gaan hand in hand. Het streekpact wil zich dan ook met haar krachtige toekomstvisie op sociaaleconomische ontwikkeling niet focussen op de stad Antwerpen of de gemeenten afzonderlijk, maar beklemtoont de grootstedelijke context van het arrondissement.
Verder lezen

DE BEVOEGDHEID 'ECONOMIE'

Economie vormt de belangrijkste inhoudelijke bevoegdheid van Ludwig. De provincie coördineert, regisseert en stimuleert het sociaaleconomisch beleid op streekniveau. Door de aanmoediging van transformatie en innovatie werkt ze aan de verankering van de speerpuntsectoren van onze regio, chemie, life sciences, logistiek, metaal, bouw, de agro-industrie en de creatieve industrie. 

Met het Havencentrum moedigt ze jongeren aan te kiezen voor jobs in de haven en industrie. Via de POM speelt de provincie een actieve rol bij de aanleg van bedrijventerreinen. Ze brengt ook bedrijven in contact met de internationale markt en stimuleert het ondernemerschap.

De provincie Antwerpen ondersteunt ook het economisch beleid van de gemeenten en heeft daarbij specifieke aandacht voor de detailhandel. 

Lees hier de laatste economienieuwtjes of schrijf je hier in voor de provinciale nieuwsflash Economie 


Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook