Bevoegdheden

Thema: provinciaal patrimonium

De Klapstoel met gedeputeerde Ludwig Caluwé

Eens rechtstreeks van mens tot mens een ‘klapke’ doen met een politicus. Over iets wat jij belangrijk vindt.

De gedeputeerden van de provincie Antwerpen gaan de uitdaging aan.

In De Klapstoel wisselen ze elk om de beurt van gedachten met een inwoner.

Gedeputeerde Ludwig Caluwé praat met jeugdhuiswerker Anouar El Makrini over de bouw van het nieuwe provinciehuis.


Thema: economie

Forum Energie 2017

Voka - Kamer van Koophandel Kempen keek samen met een flink aantal ondernemers tijdens het Forum Energie in de Olmense Zoo naar de energiemarkt die in volle verandering is. Het was een boeiende dag met een stroom aan nieuwe ideeën.

De veranderende energiemarkt houdt ondernemers bezig. De omschakeling naar duurzame en hernieuwbare energie, de aanleg van (groene) warmtenetten, de nieuwe technologieën voor het opslaan van energie, het zijn allemaal evoluties die voor uitdagingen voor bedrijven zorgen. Maar die aan de andere kant zeker ook economische opportuniteiten bieden.

Lees hier de toespraak

 
Verder lezen


Thema: innovatie

Eerste co-generatiecentrale (warmte én elektriciteit) in Benelux

Twee jaar na de start van de proefboring naar 3 000 m diepte op de Balmatt-site in Mol is het tijd voor de start van de volgende fase, de bouw van een geothermie­centrale. 
Momenteel worden er ook nog de eerste voorbereidingen getroffen voor een derde proefboring. Met die boring willen de VITO-experten aardlagen onderzoeken op hun geothermisch potentieel. Ook op het vlak van innovatief boren, om geothermie mogelijk te maken in geologisch minder geschikte gebieden, start VITO met een project.

Ook Ludwig Caluwé was aanwezig bij de eerste steenlegging van de  geothermie­centrale Vandaag in de Kempen voor de eerste steenlegging van de geothermiecentrale van VITO in Gemeente Mol. "Deze onuitputtelijke bron, diep in de aarde, kan nieuwe woonwijken, de glastuinbouw en bedrijven van elektriciteit en warmte voorzien. Als Provincie Antwerpen steunen we dit verhaal al vele jaren. Op naar een duurzame toekomst!" aldus Ludwig.

 
Verder lezen


Thema: economie

Lancering van ‘Het ABC van de Grensarbeid’

De Interregionale Vakbondsraad Schelde-Kempen, IVR Schelde-Kempen bestaat dit jaar 25 jaar. IVR Schelde-Kempen is een samenwerkingsverband van de Belgische en Nederlandse vakbonden (ABVV, ACV, ACLVB, FNV, CNV, de Unie) langs de Belgisch-Nederlandse grens. IVR Schelde-Kempen verdedigt de belangen van grensoverschrijdende werknemers en werkt samen en mee aan het oplossen van problemen, die het gevolg zijn van deze grensoverschrijdende mobiliteit.
 
N.a.v. dit 25 jarig jubileum organiseerde IVR Schelde-Kempen op 7 oktober een jubileumevent, met de lancering van ‘Het ABC van de Grensarbeid’, een overzichtelijke publicatie over de rechten van al wie over de grens gaat werken, hetzij vanuit België naar Nederland, hetzij vanuit Nederland naar België. 

Lees hier de toespraak
Verder lezen


Thema: economie

Innovatieve productieplant opstarten in één week tijd!

Summer Challenge is een event van Talentenfabriek dat de studenten uit het eerste jaar bachelor chemie of elektromechanica toont welke jobs er liggen achter de verschillende afstudeerrichtingen. Zo kunnen ze bewust kiezen in welke richting ze verder willen.

Maandag 11 september startten 19 enthousiaste studenten met de opdracht een innovatieve en veilige chemische productieplant te bouwen. Ze werden in kleine teams ingedeeld. Experten uit verschillende bedrijven stonden klaar met raad en daad (BASF, Borealis, Covestro, INEOS Oxide en Monsanto).

De verschillende teams konden in de simulatieomgeving bij ACTA, het opleidingscentrum van de chemische sector, testen of hun oplossing wel écht werkt. Tot slot stelden ze hun project voor aan de jury. Deze bestond uit bedrijven uit de sector, hogescholen en ACTA. Het team dat begeleid werd door Borealis, won voor de 2de keer op rij. Zij speelden als team sterk op elkaar in en werkten de opdracht het beste uit.

Talentenfabriek wil oplossingen vinden voor het tekort aan technisch geschoolde arbeidskrachten en het groeiend aantal knelpuntvacatures op de Antwerpse arbeidsmarkt. Naast de provincie Antwerpen zijn ook stad Antwerpen, VDAB, de vormingsfondsen Co-valent, FTMA en Vibam partners in dit project.

Bij de start van de legislatuur 2012-2018 werden Ludwig Caluwé een aantal bevoegdheden toevertrouwd. 

Enerzijds gaat het om alles wat te maken heeft met de Economische toekomst van onze provincie: Economie, Innovatie, Landbouw en Internationale Samenwerking.

Daarnaast kreeg hij de zorg om de Financiën van onze provincie toevertrouwd. Tenslotte waakt hij ook over de Infrastructuur, het Vastgoed en de Aankopen van de provincie.


Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook