Bevoegdheden

Thema: innovatie

Innovatieve schoonmaakmethode boekt resultaat

Na een proefperiode op één verdieping is provincie Antwerpen bijzonder tevreden over de inschakeling van de biologische schoonmaak voor haar kantoren. Daarvoor werd samengewerkt met BioOrg, een bedrijf met vestiging op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel. “We merken enkele duidelijke verbeteringen ten opzichte van de klassieke schoonmaakmethode, en het is gezonder en milieuvriendelijker”, stelt Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Logistiek en Innovatie, vast.

Foto: Koen De Koster van BioOrg en Ludwig Caluwé bekijken de innovatieve poetsmethode - Copyright: Provincie Antwerpen

Provincie Antwerpen is een organisatie die zorg voor het milieu in haar hart draagt. Ze beschikt als enige grote overheidsorganisatie over een volledig dekkend ISO14001-certificaat. Verder is provincie Antwerpen ook een organisatie die openstaat voor innovatie, als het even kan Belgische innovatie. “Ook bij ons aankoopbeleid en facilitair management houden we rekening met innovatie en zorg voor het milieu. Onlangs hebben we een proefproject opgezet om de klassieke schoonmaakmethode te vervangen door een biologische schoonmaakmethode”, zegt Ludwig Caluwé.
 
Voor deze proefperiode op één verdieping van het PaS, de tijdelijke huisvesting van het provinciebestuur, werd samengewerkt met BioOrg, een bedrijf met vestiging op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel. Naast de inzet van nuttige micro-organismen wordt bij deze innovatieve schoonmaakmethode verneveling gebruikt om het biologische schoonmaakmiddel aan te brengen. “Laat organismen van BioOrg het vuile werk opknappen. Alles en iedereen in het gebouw zullen vanzelf veel schoner worden”, aldus Koen De Koster van BioOrg.
 
 
Verder lezen


Thema: economie

Chinese filmopnames van ‘Mr. Right’

Begin augustus vinden de filmopnames van “Mr. Right” plaats in Antwerpen. Het is het tweede deel van een drieluik en het eerste deel haalde een kijkcijfer van 380 miljoen. Het geheel is een productie van de Shaanxi Culture Industry Investment Holding die onder meer de rechtsopvolger is van de befaamde Xi’an Film Studio. Mevrouw Jia Jiqun die instaat voor de financiële kant van het geheel is een voormalig uitwisselingsstudent van de provincie Shaanxi.
Kristoff Leue van de productiemaatschappij Sancta verzorgt de praktische begeleiding in Antwerpen. Naast de evidente meerwaarde in het kader van city marketing is er dus ook een duidelijke band met de vriendschapsrelatie tussen Antwerpen en Shaanxi.

Nadien werden zij uitgenodigd voor Mosselen en Friet bij Restaurant "De Bomma".

 


Thema: financiën

Lemmens Winkelinrichting registreert zich als eerste op provinciaal belastingportaal voor bedrijven

De provincie Antwerpen verstuurt als eerste provincie in Vlaanderen alle belastingdocumenten voor bedrijven digitaal. Om de belastingdocumenten vanaf 2018 via e-mail, Zoomit of Doccle te krijgen, moeten ondernemingen zich voor 31 december 2017 aanmelden en registreren op het online belastingportaal. Lemmens Winkelinrichting uit Boechout deed dat deze week als eerste.

Foto: Copyright: Robin Fasseur voor provincie Antwerpen

Ook de provincie Antwerpen is milieubewust en draagt haar steentje bij tot een efficiëntere samenleving en dienstverlening. Ondernemingen krijgen de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2018 alle belastingdocumenten (aangifteformulier, aanslagbiljet, …) digitaal te ontvangen. Zo bespaart de provincie Antwerpen op papier, postzegels en personeel.
 
Gedeputeerde bevoegd voor financiën, Ludwig Caluwé is enthousiast. “Onze provincie kreeg meermaals de vraag wanneer de provinciebelasting bedrijven volledig digitaal zou gaan. Dit naar analogie met de provinciebelasting gezinnen. Nu neemt de provincie Antwerpen de volgende halte van de digitale sneltrein en starten we met het online belastingportaal bedrijven. Deze online dienstverlening is in de huidige samenleving een must voor iedere onderneming. Alles dient sneller en efficiënter te gaan. De provincie Antwerpen mist, na de lancering van het digitaal aanslagbiljet gezinnen, de digitale sneltrein voor de bedrijven dan ook niet.”
 
 
Verder lezen


Thema: economie

Provincie Antwerpen brengt detailhandel in beeld

De vijf provincies lanceren via www.detailhandelvlaanderen.be voor het vierde jaar op rij de vernieuwde gemeentelijke feitenfiches voor detailhandel. Elk van de 308 Vlaamse steden en gemeenten krijgt een fiche met interessante data, zoals cijfers over het detailhandelsaanbod, demografische en tewerkstellingscijfers.  

Elke winkel op zijn plaats?

We zien steeds meer detailhandel buiten de winkelkern. 50% van de winkelvloeroppervlakte in de provincie ligt buiten kernwinkelgebieden en kernondersteunende gebieden. Het gaat dan vooral over winkels langs steenwegen en in het buitengebied, alleenstaand of geclusterd in grootschalige concentraties. Deze trend heeft effect op het aanbod in de grote en kleine dorpscentra, waar het aantal panden en de winkelvloeroppervlakte afnemen.
 
Ludwig Caluwé: “We willen de steden en gemeenten stimuleren om voor kernversterking in hun winkelgebied te gaan. Te veel handelspanden buiten de winkelkernen zorgt voor een leegloop van het centrum en creëert een verloedering van de open ruimte. Dankzij deze feitenfiches weten steden en gemeenten voor welke uitdagingen ze staan. En ze staan er niet alleen voor. Ze kunnen beroep doen op het provinciale coachingstraject detailhandel, waarbij onze detailhandelscoaches voor gemeenten een strategisch commercieel plan opmaken. Éen van de belangrijke stappen hierin is bijvoorbeeld de afbakening van het kernwinkelgebied, wat reeds in 15 gemeenten in onze provincie tot een goed einde werd gebracht, al dan niet in het kader van een coachingstraject.”
 
 
Verder lezen


Thema: provinciaal patrimonium

Gevel van DIVA uit de stellingen

Terwijl de terrassen (hopelijk) baden in de zon heeft de Suikerrui er binnenkort een nieuwe trekpleister bij. DIVA, het provinciale museum en belevingscentrum voor diamant en edelsmeedkunst, krijgt verder vorm. Deze week is de gerestaureerde gevel na meer dan een jaar opnieuw zichtbaar, nadat de aannemer de gevelherstelling heeft afgerond en de stelling heeft afgebroken.

Gedeputeerde voor patrimonium Ludwig Caluwé is onder de indruk van het geleverde werk: “De uitgenomen ramen werden tijdens een verbouwing in de jaren ‘80 geplaatst. Na historisch onderzoek van het schrijnwerk kon de authentieke vormgeving bepaald worden. Om de volledige gevel te herwaarderen, werd als restauratieoptie gekozen om het zorgvuldig ontworpen houten schrijnwerk, door toenmalig stadsarchitect Pieter Dens, te reconstrueren en te optimaliseren. Zo wordt ook een betere isolatiewaarde bekomen. Waar nodig werd de natuursteen met monoliet vakkundig hersteld. Het bovenste gedeelte van de topgevel, met het ornament, stond onstabiel. Het werd met de torenkraan gedemonteerd, hersteld en stevig terug op zijn plaats gezet. Nieuwe poorten op het gelijkvloers worden later nog geplaatst en zullen de restauratie vervolledigen.”

 
Verder lezen

Bij de start van de legislatuur 2012-2018 werden Ludwig Caluwé een aantal bevoegdheden toevertrouwd. 

Enerzijds gaat het om alles wat te maken heeft met de Economische toekomst van onze provincie: Economie, Innovatie, Landbouw en Internationale Samenwerking.

Daarnaast kreeg hij de zorg om de Financiën van onze provincie toevertrouwd. Tenslotte waakt hij ook over de Infrastructuur, het Vastgoed en de Aankopen van de provincie.


Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook