Toespraken

Thema: toespraken

Toespraak tijdens de stakeholdersmeeting op het Wetenschapspark in Niel

Dames en heren,
 
Van harte welkom op dit stakeholdersevent van het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in onze incubator Darwin. Stakeholders, want we beschouwen jullie allemaal als belangrijke partners in de ontwikkeling van deze innovatieve hub ten zuiden van Antwerpen.
 
Sinds eeuwen worden we met onze provincie gewaardeerd voor onze ondernemerszin, onze handel, onze innovatie en onze werkkracht. Ook vandaag is de provincie Antwerpen een sterke Europese economische (top)regio. Dit hebben we niet enkel te danken aan onze strategische ligging. Het is ook het werk van ondernemers en sectorfederaties, werknemers, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden, subregionale partners en het middenveld.
 
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toesprak bij de informatiesessie digitale communicatie tussen ondernemers en lokale besturen

Dames en heren,
 
Digitaal communiceren tussen handelaars en lokale besturen, is belangrijk om elkaar te verstaan, maar ook om samen aan dezelfde kar te trekken. En dan nog liefst in dezelfde richting.
 
De detailhandelssector is de grootste werkgever in onze provincie. Het is een sector in beweging. Handelaars groot en klein staan voor heel wat uitdagingen om hun zaak door deze woelige tijden te loodsen.
 
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak Fashion Talks 2017 in de Waagnatie ( in het Engels)

Ladies and gentlemen,

Since the introduction of the new shirt of the Red Devils, fashion seems to be everywhere, but, in all modesty, I think fashion has a special place in the heart of Antwerp.

1/3 of the total value added in the creative industry in Flanders is generated in Antwerp and 1/3 of the employment we can find in Antwerp. And finally the number of starters is also compared to our other flagship sectors spectacularly grown since 2013.

 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak opening GrensInfoPunt Kapellen

Goeiemiddag dames en heren,
 
Als gedeputeerde van de provincie Antwerpen, bevoegd voor onder meer Economie en Internationale Samenwerking, en zelf woonachtig op 100 meter van de Nederlandse grens, besef ik maar al te goed dat we ons op vele vlakken in een unieke omgeving bevinden.
 
Onze grenzen zijn al lang gesloopt, ook wat arbeidsmobiliteit betreft. Terwijl vele inwoners richting Hasselt, Antwerpen of Brussel de files intrekken om er te gaan werken, liggen er soms arbeidskansen dichter in de buurt voor het grijpen. Niet alleen in de eigen regio, maar denken we maar aan de economisch bloeiende regio’s net over de grens richting Eindhoven, Tilburg, Breda, Roosendaal of Bergen-op-Zoom. Je bent er zelfs vaak sneller.
 
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens het bedrijfsbezoek bij Water-link

Goeiemorgen dames en heren,
Collega,
 
Het moge ondertussen duidelijk zijn dat het klimaat en onze samenleving ons voor een enorme uitdaging stelt. Als we onze concurrentiepositie in de wereld willen behouden en de welvaart en het welzijn van onze inwoners garanderen, dan zullen we duurzamer moeten omspringen met onze grondstoffen.
 
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak Forum Energie Voka Kempen

Goeieavond dames en heren,
 
Het moge ondertussen duidelijk zijn dat het klimaat en onze samenleving ons voor een enorme uitdaging stelt. Deze boeiende en inspirerende dag afsluiten na die workshops en praktijkvoorbeelden, is dan ook geen eindpunt, maar veeleer een tevreden terugblik.
 
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens de studiedag Leghennen

Dames en heren,
Beste pluimveehouders, onderzoekers en vertegenwoordigers,
 
Van harte welkom op de eerste van onze  duo-studiemiddagen voor de leghennensector. Een sector die de provincie Antwerpen nauw aan het hart ligt. Onze investeringen op het Proefbedrijf Pluimveehouderij zijn daarvan het beste bewijs.
 
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens de viering van 25 jaar IVR en de voorstelling van het ‘ABC van de Grensarbeid’

Goeiemorgen dames en heren,
 
Als verenigingen of organisaties 25 jaar bestaan, betekent dit dat ze toekomst hebben en ongetwijfeld ook al heel wat watertjes doorzwommen hebben. Steeds vaker verdwijnen grenzen en wordt ook onze arbeidsmarkt vanuit Europa beïnvloedt. Organisaties zoals de Interregionale Vakbondsraad Schelde-Kempen winnen daarbij aan belang.
 
Als gedeputeerde van de provincie Antwerpen, bevoegd voor onder meer Economie en Internationale Samenwerking, en zelf woonachtig op 100 meter van de Nederlandse grens, besef ik maar al te goed dat we ons op vele vlakken in een unieke omgeving bevinden.
 
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens inspiratiecafé ‘Belichte teelten’

Goeieavond dames en heren,
 
Laat mij u allereerst bedanken voor uw aanwezigheid op ons inspiratiecafé ‘Belichte teelten’. Als gedeputeerde van en voor landbouw ben ik fier. Jullie hebben de belichte teelt in onze provincie gerealiseerd en doen dit succesvol.
 
Uit de cijfers blijkt dat in onze provincie meer dan 100 ha van het glastuinbouwareaal belicht is en dat wij daarmee ongeveer 70% van het belicht areaal in Vlaanderen huisvesten, knap!
 
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de opening van het woonzorgcentrum Hollebeek

Dames en heren,
 
De vergrijzing van onze samenleving is één van de grootste uitdagingen op dit moment en de toekomstige decennia. We moeten er enerzijds op een duurzame manier mee omgaan, maar vooral ook mensvriendelijk.
 
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens Ronde Tafel arbeidsmarkt haven

Dames en heren,
 
Ik wil u alvast bij aanvang danken voor uw aanwezigheid en dus interesse en medewerking voor een belangrijk economische actor in de provincie Antwerpen: de haven.
 
De Antwerpse Haven is goed voor 149.000 jobs en 8% van het Vlaams BBP. En dat laatste is enkel het rechtstreeks effect.
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens de provinciale landschapsdag

Geachte collega-gedeputeerde, mijnheer de algemeen directeur, geachte professoren, doctoren en andere genodigden,

Welkom op de provinciale Landschapsdag.

Laat me vooreerst collega Luk Lemmens verontschuldigen.
We zouden aanvankelijk ieder vanuit de eigen bevoegdheden, Ruimtelijke Ordening en Erfgoed wat Luk betreft, en economie en internationale samenwerking wat mij betreft, een korte inleiding geven op de boeiende lezingen en interessante excursies rond het fascinerende onderwerp voor dit jaar, de Antwerpse Haven. 

 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens Dag van de Landbouw op het Proefbedrijf Pluimveehouderij

Dames en heren,
 
Op deze Dag van de Landbouw geven zeven bedrijfsleiders uit de provincie Antwerpen een blik op het werk, de producten en het leven op hun land- of tuinbouwbedrijven. Ook ons Proefbedrijf Pluimveehouderij zet hier vandaag op deze dag de deuren open.
 
En het is broodnodig dat de land- en tuinbouwsector de deuren opent voor het grote publiek, want er bestaan nog altijd heel wat vooroordelen, waaraan de recente gebeurtenissen geen goed hebben gedaan.
 

 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens de receptie bij de viering van de Meiboom

Dames en Heren,
Beste genodigden,
Beste collega’s, provincieraadsleden,
Mevrouw de gouverneur,
 
Van harte welkom op de werf van ons nieuwe provinciehuis. We kunnen het niet langer ontkennen, de Antwerpse skyline ziet er sinds deze zomer definitief anders uit.
 
Vandaag is dan ook een bijzonder moment, een dag om samen te vieren. We hebben het hoogste punt van ons nieuwe provinciehuis bereikt, maar het dak zit er nog niet op.
 
 
 
 
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens het persmoment bij de plaatsing van de Meiboom

Dames en Heren,
 
Van harte welkom op de top van ons nieuwe provinciehuis. We kunnen het niet langer ontkennen, de Antwerpse skyline ziet er sinds deze zomer definitief anders uit.
 
Het is vandaag een bijzonder moment, want we plaatsen de Meiboom op de nieuwe thuis van de provincie Antwerpen. We hebben het hoogste punt bereikt, maar het dak zit er nog niet op.
 

 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de inhuldigingsreceptie Zwaargewicht-project

Dames en heren,
Beste vrienden,
 
Zonet hebben we van de jongeren zelf gehoord hoe enthousiast ze waren om van dit Zwaargewicht-project een groot succes te maken. Ik wil hen dan ook van harte feliciteren met het prachtig behaalde resultaat. Proficiat, die omgebouwde vrachtwagen ziet er schitterend uit! Ik wou dat ikzelf zo handig was, maar gelukkig zijn er jongeren zoals jullie die die zaken kunnen, want dat blijft nodig in de toekomst.
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens het infomoment over waterstoftoepassingen op bedrijventerreinen

Geachte dames en heren,
 
Aan mij de eer jullie welkom te heten in deze oase van groen in de provincie Antwerpen. Maar ook een dynamische regio met heel wat ondernemerschap. Bedrijvigheid brengt echter ook een belangrijke energievraag met zich mee. 
 
 
 
 
 
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met KUL

Geachte vicerector,
Geachte decaan,
Geachte mevrouw de burgemeester,

Geachte onderzoekers van KU Leuven en van ons eigen praktijkinstellingen, en al ieder die hier vandaag aanwezig is voor de praktijkdag ‘Gezonde klauwen’ of voor deze ondertekening in het bijzonder.

 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens de studiedag Vleeskippen op het Proefbedrijf Pluimveehouderij

Dames en heren,
Beste pluimveehouders, onderzoekers en vertegenwoordigers,
 
Welkom op de eerste van onze duo-studiemiddagen voor de vleeskuikensector.
 
Onze investeringen op het Proefbedrijf Pluimveehouderij zijn het beste bewijs van het feit dat deze sector de provincie Antwerpen nauw aan het hart ligt. Ons praktijkonderzoek speelt in op de meest actuele noden. Met onze resultaten reiken we je objectieve informatie aan over de mogelijkheden om op een efficiënte en duurzame manier kippenvlees te produceren. Zo zorgen we er samen voor dat de burger vlees van gezonde kippen koopt. Dit is van groot belang om het maatschappelijk draagvlak voor landbouw, dat regelmatig onder druk staat, te verhogen.
 

 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens de studiedag WKK (WarmteKrachtKoppeling) in de Glastuinbouw

Goeiemiddag dames en heren,
 
Als gedeputeerde van én voor landbouw ben ik blij jullie hier te mogen verwelkomen op deze studiedag WarmteKrachtKoppeling in de Glastuinbouw.
 
Voor de provincie Antwerpen is glastuinbouw namelijk een belangrijke economische sector. Bijna de helft van de glastuinbouwoppervlakte in Vlaanderen situeert zich binnen de grenzen van onze provincie. We zijn ook goed voor bijna 60% van het Vlaamse areaal groenten onder glas.
 
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak Burenmoment Open Wervendag provinciehuis

Dames en Heren,
Beste buren,
 
Het is een groot plezier om u vandaag als buurtbewoners namens de provincie Antwerpen te verwelkomen op de werf van ons nieuwe provinciehuis.
 
We gaan stilaan de laatste rechte lijn in. Tegen de zomer bereiken we met de ruwbouw het hoogste punt. Deze werken eindigen tussen carnaval en Pasen 2018. In januari 2018 hopen we met de tuinaanleg te starten en de ingebruikname is in najaar 2018.
 
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens Open Wervendag in het provinciehuis

Dames en Heren,
Beste genodigden,
 
Het is een groot plezier om u vandaag namens de provincie Antwerpen te verwelkomen op de werf van ons nieuwe provinciehuis.
 
We gaan stilaan de laatste rechte lijn in. Tegen de zomer bereiken we met de ruwbouw het hoogste punt. In januari 2018 hopen we met de tuinaanleg te starten en de ingebruikname is in najaar 2018.
 

 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de TRANSIT Schoolverlatersdagen in Essen

Dames en Heren,
Jongens en meisjes,
 
Het is bijzonder fijn om als gedeputeerde van Economie van de provincie Antwerpen jullie op de TRANSIT Schoolverlatersdagen in mijn eigen gemeente Essen te mogen verwelkomen.
 
Jullie krijgen vandaag als laatstejaars secundair onderwijs op een halve dag alles wat je moet weten over je rechten en plichten in het arbeidscircuit voorgeschoteld. Lesgevers van dienst zijn experten van de vakbonden, alsook medewerkers van de VDAB.
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de start van C-Mat in de Universiteit Antwerpen

Ladies and Gentlemen,
Dear Students,
 
In name of the province of Antwerp , the University of Antwerp and the Centre for Maritime and Air Transport Management (C-MAT) I warmly welcome you on the Maritime Supply Chains course.  Therefor I, as deputy for economics and international co-operation of the province of Antwerp insisted on personally welcoming you.
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de officiële opening van de havenloods in het Karrenmuseum

Mijnheer de Voorzitter,
Mijnheer de Directeur,
Dames en Heren,
 
Het is voor mij een grote eer en een groot genoegen om het woord te mogen voeren bij de eerste opening van het zomerseizoen sinds het Karrenmuseum door de provincie erkend is als regionaal museum. Inderdaad, wij hebben als deputatie een goed half jaar geleden die erkenning uitgesproken. We hebben dat niet zo maar gedaan.

Ik citeer uit het verslag van de adviescommissie:

 
Verder lezen


Thema: toespraken

Verwelkoming bij de persconferentie detailhandel stadsregio Turnhout

Dames en heren,
 
De voorbije decennia is er een zeer aanbodgericht beleid gevoerd, zonder oog voor de stagnerende vraag: veel extra handelsoppervlakte, vooral in de periferie, terwijl klanten nauwelijks meer zijn gaan uitgeven in de detailhandel. Dat leidt ook vandaag nog tot een verscherpte concurrentie met leegstand als gevolg. Helaas vooral bij kleine zelfstandigen in de handelskernen, maar recent ook steeds meer bij ketens in het middensegment.
 

 
Verder lezen


Thema: toespraken

Interview tijdens de JCI-award

Wat doet de provincie om jonge ondernemers te helpen?
 
Als gedeputeerde voor economie vind ik het belangrijk dat we vanuit de provincie de ondernemerszin bij jongeren actief ondersteunen en stimuleren. De ondernemers van morgen zitten vandaag nog op de schoolbanken, dus daar start het voor ons ook.
 
Via de Vlajo Mini-ondernemingen, waarvan ik gisteren nog de winnaar mocht feliciteren, en ook dit schooljaar hebben we opnieuw een samenwerking opgezet met de drie Voka- Kamers van Koophandel uit de provincie Antwerpen. De Vliegende StartersBrigade brengt het ondernemerschap dichter bij de leerlingen uit het middelbaar onderwijs met inspiratiesessies van jonge ondernemers uit de praktijk.
 
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de opening Braxhall in De Schorre

Dames en Heren,
Beste vrienden,
 
Ik kan uw vreugde alleen maar bijtreden, omdat ook ikzelf bijzonder blij ben met dit project. Het is tenslotte een toonbeeld van modern en efficiënt overheidsbeleid.
 
Investeren in vastgoed en infrastructuur realiseren, is een kostelijke zaak. Met dit project bewandelen we als provincie een aantal nieuwe mogelijkheden om infrastructuur te realiseren. Eigenlijk is dit een vorm van publiek-private samenwerking, maar we noemen het niet zo.
 
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak ter gelegenheid van de viering 70-jarig bestaan landsbond pluimvee

Dames en heren,
Beste vrienden,
 
De provincie Antwerpen en de Provinciale Vereniging voor bedrijfspluimveehouders van Antwerpen hebben een lange en goede relatie.
 
De pluimveehouderij die na de Tweede Wereldoorlog vooral in de provincies Oost- en West-Vlaanderen groeide, kende in de jaren ’60 van de vorige eeuw een stevige boost in de provincie Antwerpen.
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak provinciale finale Vlajo mini-ondernemingen

Beste mini-ondernemers,
Beste leercoaches,
Dames en heren,
 
Jaar na jaar is deze provinciale finale uitgegroeid tot hét hoogtepunt van een schooljaar dat in het teken staat van ondernemen en ondernemerschap. Met plezier ben ik dan ook ieder jaar aanwezig, want de provincie Antwerpen draagt dit ondernemersinitiatief een warm hart toe. Ik ga hier niet te lang speechen, want ik weet dat jullie vol spanning zitten te wachten op het verdict van de deskundige jury.
 

 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak Bedrijfsevent Interreg Vlaanderen-Nederland

Dames en heren,
 
Als gedeputeerde voor Economie, Innovatie en Internationale Samenwerking, heet ik u van harte welkom bij Incubator Darwin hier op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel. We zijn hier vanavond om u, innovatieve ondernemers, enkele mogelijkheden en kansen te tonen die Europa u biedt.
 

 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de verkoopdag Vlajo mini-ondernemingen in het Wijnegem Shopping Center

Welkom op deze internationale Vlajo Verkoopdag in het Wijnegem Shopping Center,
 
In de provincie Antwerpen zijn er dit schooljaar 162 mini-ondernemingen opgestart. Ook in de rest van Vlaanderen hebben jongeren een Vlajo mini-onderneming opgestart (530 in het totaal over heel Vlaanderen). Een populair gebeuren, zo blijkt ook uit de grote opkomst vandaag.
 

 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij het persmoment nota trends landbouw

Dames en heren,
 
Ik mag u hier in Ekeren verwelkomen op het landbouwbedrijf van de familie Van Look. Naast rundvee en akkerbouw baten Olivier en Veerle ook een hoevewinkel uit. Tijden veranderen, ook de bedrijfsvoering binnen landbouw verandert. En de landbouwinfrastructuur verandert mee.
 
Op het scherm ziet u enkele beelden van de vroegere bedrijfsvoering op de boerderij van Olivier.
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij het officieel lanceringsmoment ‘geothermie voor STEM’

Dames en heren, Jongens en meisjes,
 
Toen eind vorig jaar de vraag voor ondersteuning van de nieuwe reeks klasbezoeken kwam, moesten we bij provincie Antwerpen niet lang nadenken. De eerste ronde was zonder meer succesvol, niet alleen in aantal maar ook wat betreft het belang om nieuwe technologie bij de jongeren te brengen. 
 
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de Vlajo Verkoopdag in het Promenade Shopping Center te Kapellen

Welkom op deze inmiddels 13de Vlajo Verkoopdag in Kapellen,
 
Een populair gebeuren, zo blijkt ook uit de grote opkomst dit schooljaar, want vandaag konden we liefst 34 juniorondernemingen aan het werk zien. Daarbij heel wat mini-ondernemingen, maar ook Small Business Projects, de zogenaamde mini-ondernemingen van het hoger onderwijs.
 
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de informele netwerklunch Incubator Darwin

Dames en heren,
 
Willen we de kenniseconomie in onze regio verankeren en versterken, dan moeten we inzetten op initiatieven die onze bedrijven uitdagen om samen te innoveren. Het wetenschapspark Universiteit Antwerpen is de ideale plek waar kennis gedreven bedrijven actief in de sectoren Health, Environment en IT sneller kunnen groeien en betere producten ontwikkelen.
 
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak demodag Houtkanten

Goeiemiddag,
 
U kan zich afvragen wat houtverwerking te maken heeft met landbouw en met het provinciaal landbouwbeleid. Toch is er een verband tussen beide en dat gaat verder dan de economische logica.
 
Dé enige hard genoemde provinciale taakstelling binnen het nieuwe beleidsplan Ruimte van Vlaanderen is het realiseren van natuurverbindingen. Hiervoor kunnen de houtkanten en het onderhoud ervan door de landbouwers een grote rol spelen. De provincie Antwerpen zal hierin, zonder twijfel,  een rol op te nemen hebben.
 
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Verwelkoming 'Welke toekomst is er nog voor de EU?'

Goedenavond dames en heren,
 
Als Gedeputeerde van de provincie Antwerpen onder meer bevoegd voor Internationale Samenwerking mag ik u vanavond van harte welkom heten op een avond met een centrale vraag. ‘Welke toekomst is er nog voor de EU?’
 
De ‘Europese samenwerking’, zeer belangrijk deel van Internationale Samenwerking, staat vandaag meer dan ooit onder druk. De woorden ‘crisis’ en ‘Europese Unie’ worden alsmaar vaker in één adem uitgesproken. Een onverhoopte Brexit, de vluchtelingencrisis, protest tegen vrijhandelsakkoorden, … en we herstellen nog steeds van een financieel-economische crisis.
 
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Speech slotwoord 'How to start up your pop-up?'

Dames en Heren,
 
Ik hoop alvast dat u een boeiende avond heeft gehad en weer wat nieuwe inzichten rijker bent dankzij de ervaringsdeskundigen. Als we start up en pop-up horen, valt mij onmiddellijk het laatste onderdeel van dat woord ‘up’ op. Je gaat iets opzetten, je gaat iets opbouwen, maar bij up denk ik ook aan omhoog klimmen, groeien. En dat is wat onze economie de dag van vandaag zeker kan gebruiken: initiatieven die zich niet neerleggen bij de huidige situatie, maar de blik op de toekomst richten en die economie willen laten floreren en groeien.

 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de officiële opening van de nieuwe melkveestallen op de Hooibeekhoeve

Goedemorgen allemaal,
 
Welkom op Hooibeekhoeve. Het praktijkcentrum van de provincie Antwerpen gespecialiseerd in melkvee, voedergewassen en landbouweducatie.
 
De provincie Antwerpen zet met haar landbouwbeleid resoluut in op de toekomst. Zo ontwikkelen en stimuleren we duurzame en innoverende landbouw. Voor ons is het geheel van landbouw met al zijn leveranciers en afnemers, het zogenaamde agrocomplex, dan ook een belangrijke economische speerpuntsector.

 
Verder lezen


Thema: toespraken

Welkomstwoord op het Waterstofcongres

Dames en Heren,
 
Ik heb de eer jullie van harte welkom te heten op dit Waterstof Congres in Antwerpen, gelegen in onze prachtige regio, de Vlaams-Nederlandse Delta. Deze welvarende regio van 11 miljoen inwoners realiseert een Bruto Regionaal Product van maar liefst 38.400 euro per inwoner. Maar welvaart brengt ook een energievraag met zich mee.
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak op de Studiedag voor lokale en provinciale ambtenaren 'Op het Erf'

Goedemiddag Allemaal,
 
Welkom Op het Erf van het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver.
 
We zitten hier vandaag in het hart van de Mechelse glastuinbouwregio waar tuinders, veiling BelOrta en tal van toeleveranciers en groentenverwerkende bedrijven samen een belangrijk economisch netwerk vormen, het agrocomplex genaamd.
Dit Proefstation en de provinciale tuinbouwschool PTS zijn niet toevallig ook hier gevestigd. De ideale plek dus om kennis te maken met land- en tuinbouw en ons provinciaal landbouwbeleid.
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Slotwoord inspiratiesessie hoeve- en streekproducten

Dames en heren,
 
1 op 5 land- en tuinbouwbedrijven in onze provincie is onder één of andere vorm bezig met verbredende landbouwactiviteiten. Het gaat dan om sociaal-toeristische activiteiten, zoals hoevetoerisme, dagrecreatie en educatie, zorgboerderijen, maar ook natuur- en landschapsbeheer en hoeveproducten.
 
Differentiatie van de bedrijfsactiviteiten is een vorm van innovatie die steeds belangrijker wordt. Toch blijken het vooral middelgrote tot grote bedrijven te zijn die diversifiëren.

 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de opening van het Pop-up kantoor 'Zo werkt het'

Dames en Heren,
 
Onze economie en arbeidsmarkt zijn zeer fragiel. En dat heeft vaak te maken met het feit dat het steeds om mensen draait. De provincie Antwerpen wil via tal van initiatieven bijdragen tot een dynamische arbeidsmarkt, die zich naar de toekomst richt en op die manier inzet op een duurzame economie.
 
We merken dat bij heel wat werkzoekenden sollicitatievermoeidheid optreedt. Vaak hebben ze geen diploma of te weinig werkervaring en doorlopen ze een interimkantoortraject. Dat helpt hen tijdelijk wel vooruit, maar zorgt te weinig voor werkzekerheid op lange termijn.

 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de studiedag Leghennen in het Proefbedrijf Pluimveehouderij

Dames en heren,
Beste pluimveehouders, onderzoekers en vertegenwoordigers,
 
Traditiegetrouw is het bij het begin van de herfst tijd voor onze jaarlijkse studiedag voor de leghennenhouderij. Vandaag is het bewijs dat het Proefbedrijf Pluimveehouderij niet terugdeinst om mee te zoeken naar oplossingen voor de zeer zware, technische uitdagingen waarmee de leghennenhouders geconfronteerd worden.
 
Op deze Werelddierendag kijken we ook naar de uitdagingen op het vlak van dierenwelzijn en volksgezondheid. Onze maatschappij stelt nieuwe eisen, en wetgeving wordt daarop aangepast. De praktijk zoekt een evenwicht, een balans tussen het volgen van die eisen, en het optimaal inzetten van de beschikbare middelen.

 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij het 'Starterscafé voor vrouwen'

Dames en Heren,
 
Laat mij meteen met de deur in huis vallen. Met de vergrijzing van onze maatschappij stijgt ook de vraag naar aangepaste zorg. Het bouwen van bijkomende infrastructuur, zoals woonzorgcentra is niet voldoende om aan deze vraag te voldoen. Je hebt niet alleen bakstenen nodig, maar ook mensen die zich aan de zorg voor anderen willen wijden en er hun beroep van willen maken. 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens de 'Dag van de Landbouw'

Welkom op dit bloeiend landbouwbedrijf. Welkom op deze Dag van de Landbouw, die we namens de provincie Antwerpen een warm hart toedragen.
De provincie Antwerpen zet met haar landbouwbeleid resoluut in op de toekomst. Zo ontwikkelen en stimuleren we duurzame en innoverende landbouw. Voor ons is het geheel van landbouw met al zijn leveranciers en afnemers, het zogenaamde agrocomplex, dan ook een belangrijke economische speerpuntsector.

 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de opening van het nieuw bedrijfsterrein PERI in Boom

Dames en Heren,
Beste burgemeester,
Beste genodigden,
 
Dat de provincie Antwerpen met het Belgische hoofdkantoor van PERI opnieuw een internationaal bedrijf op haar grondgebied mag verwelkomen, laat duidelijk zien dat wij een bepaalde aantrekkingskracht hebben. Om de sterke Europese topregio, die we vandaag zijn, te blijven, moeten er immers continu inspanningen gedaan worden. De uitstraling overstijgt de gemeentegrenzen. Economie is dan ook al langer een bovenlokaal gegeven, wat een overkoepelende aanpak vergt.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de officiële lancering digitale tool onderwijs-ondernemen

Dames en Heren,
 
De provincie Antwerpen is dé economische motor van België en onze Vlaamse regio. Meer dan 1/3 van de investeringen en bijna de helft van de omzet is toe te schrijven aan ondernemingen met een zetel in de provincie Antwerpen. Met vorig jaar een stijging van 5,2% van het aantal starters tegenover 2,3% op Vlaams niveau, is nog maar eens bewezen dat we dé sterkhouder van de Vlaamse economie zijn. Toch steekt onze jongerenwerkloosheid boven het Vlaams gemiddelde uit. En dat is onrustwekkend.

 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens de lancering van de brochure kasteeldomeinen

Dames en Heren,
Beste vrienden,

Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten en Zoersel vormen samen ‘de groene zes’. Hoewel de stad vlakbij ligt, is de drukte hier veraf. Toch valt er altijd iets te beleven tussen bossen, heide en parken. Het is een ideale en unieke plek om thuis te komen.

Om de leefbaarheid van dit gebied te verzekeren en te versterken, werken de gemeenten en de provincie Antwerpen samen om een gedeelde visie op te stellen over de manier waarop we in dit gebied wonen, werken en ontspannen. Dit vertalen we in zes thema’s: kasteeldomeinen, woonparken, kernen, detailhandel, open ruimte en hernieuwbare energie. Rond elk thema maken we een toolkit op. Daarin staat waar we naartoe willen, en welke concrete stappen we daarvoor moeten zetten.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens de boomplantceremonie in Heist-op-den-Berg

Welcome to the province of Antwerp. Welcome to this exchange project.  We are very pleased to welcome you, young and innovative farmers, in this horticulture business, here in Heist-op-den-Berg. 

In a world where borders are often rigid, the ambition is to look beyond them. You have chosen to come to the region of Antwerp, which is of course a good choice. Due tot our impressive diversity, our high levels of education and research and our many innovative companies such as the company where we are today, the province of Antwerp is an excellent region to deal with. 
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de jaarlijkse studiedag voor de vleeskuikensector

Dames en Heren

Bij deze wil ik u van harte welkom heten op onze jaarlijkse studiemiddag voor de vleeskuikenssector.

Onze nieuwe vleeskuikenstal is nu reeds bij 2 jaar in gebruik en we zijn dan ook verheugd dat we jullie resultaten kunnen tonen van onderzoek dat verricht werd in onze nieuwe stallen.
We willen met het Proefbedrijf ook samenwerken met andere partijen die actief zijn om de vleeskuikensector te helpen om het hoofd te bieden aan de maatschappelijke uitdagingen die aan de sector gesteld worden. Daarom dat we deze studiemiddag dan ook graag samen inrichten met het Praktijkcentrum Pluimvee..


 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de Opening van Graslanddemo op de Hooibeekhoeve

Beste vrienden van de Landbouw,

Mevrouw de schepen (Leen Beke),

Grasland is zowel wereldwijd, binnen Europa als in Vlaanderen een grote teelt.  Anderzijds is het wellicht de meest diverse teelt. Zo is grasland onlosmakelijk ook verbonden met natuur en landschap, denk maar aan de steppegraslanden, de alpenweides en onze heidegraslanden. 
Grasland wordt binnen de landbouw intensief uitgebaat. Toch is de bijdrage van dit grasland ook niet onbelangrijk voor het milieubehoud. Grasland kent lage nitraatresidu’s en weinig of geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.  Onder een meerjarige graszode wordt heel wat CO2 vastgehouden, positief dus voor ons klimaat. In een open landschap zijn graslanden ook leefgebied voor weidevogels en landschappelijk gezien geeft men eerder de voorkeur aan weides dan aan volumineuze teelten zoals maïs.

 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens het startmoment van het project Paard en Landschap

Dames en Heren,
Beste vrienden,
Paardenhouders uit het werkingsgebied van Regionaal landschap de Voorkempen,

Van harte welkom op deze infoavond paard en landschap.
 
Jaar na jaar stellen we vast dat het aantal paarden en paardeneigenaars stijgt, ook in onze provincie. Deze trend heeft een nieuw begrip doen ontstaan: de ‘verpaarding’ van het landschap. Helaas heeft dit begrip een negatieve ondertoon. Want wie ‘verpaarding’ zegt, denkt in de eerste plaats aan de wildgroei aan opzichtige houten hekken, witte schrikdraad, mestsilo’s, hoge lichtbakken rondom pistes, allerhande schuilhokken en een veelvoud aan kleine particuliere omheinde weiden.

 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de vooruitblik naar de graslanddemo op Hooibeekhoeve in Geel van 23 juni

Beste vrienden van de Landbouw,
Mevrouw de schepen,

Grasland is zowel wereldwijd, binnen Europa als in Vlaanderen een grote teelt.  Anderzijds is het wellicht de meest diverse teelt. Zo is grasland onlosmakelijk ook verbonden met natuur en landschap, denk maar aan de steppegraslanden, de alpenweides en onze heidegraslanden. 
Grasland wordt binnen de landbouw intensief uitgebaat. Toch is de bijdrage van dit grasland ook niet onbelangrijk voor het milieubehoud. Grasland kent in vergelijking met akkerbouwteelten lage nitraatresidu’s en weinig of geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.  
Verder lezen


Thema: toespraken

Verwelkoming tijdens de ‘Infovergadering Agromissie China'

Dames en Heren, 

Beste ondernemers,

Ik wil u namens de provincie Antwerpen in de eerste plaats verwelkomen in ons tijdelijke provinciehuis aan de Singel. Uiteraard willen wij u ook danken voor uw aanwezigheid en interesse.

De agromissie naar China is voor mij persoonlijk een belangrijke mijlpaal in onze internationale samenwerking deze legislatuur. Deze beleidsperiode zetten we namelijk sterk in op een verdere verdieping en verbreding van onze betrekkingen met Shaanxi in China in de economie, de handel gerelateerde onderwerpen en innovatie. Met deze agromissie evolueert die samenwerking ook verder richting agro-industrie, toch één van onze belangrijke speersectoren in de provincie Antwerpen met ongeveer één vijfde van de ondernemingen en zelfstandigen actief in het agrocomplex.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak ter gelegenheid van de officiële opening van incubator Darwin op het wetenschapspark Universiteit Antwerpen te Niel.

Geachte minister,
Geachte burgemeester,
Geachte mevrouw De Schepen,
Geachte rector,
Dames en heren,

Graag heet ik u van harte welkom hier op het wetenschapspark Universiteit Antwerpen, en meer bepaald op de feestelijke opening van incubator Darwin. Op deze unieke site wil de Provincie Antwerpen in nauwe afstemming met de Universiteit een cluster creëren van hoogwaardige, innovatieve bedrijvigheid.

Bedrijvigheid aantrekken, ondersteunen en verankeren, blijft een belangrijke focus. We willen in de eerste plaats voldoende ruimte voorzien, waar ondernemingen zich kunnen vestigen en in optimale omstandigheden kunnen groeien. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen neemt deze missie ter harte met oog voor slim, efficiënt ruimtegebruik én respect voor omliggende functies, denken we maar aan woonwijken of groenzones. Het voorbije decennium ontwikkelde POM Antwerpen op die manier 32 ha, goed voor de vestiging van 55 bedrijven die samen instaan voor zo’n 2.000 werknemers.

 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de eerste steenlegging van de sporthal Braxgata

Dames en Heren,
Beste vrienden,
 
We bewandelen in dit project als provincie een aantal nieuwe mogelijkheden om infrastructuur te realiseren. Eigenlijk is dit een vorm van publiek-private samenwerking, maar we noemen het niet zo. Het is wel een oplossing voor de probleemstelling: hoe in tijden van budgettaire schaarste toch komen tot realisaties?
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de opening van C-Mat (Engelse versie)

Ladies and Gentlemen,
Dear Students,
 
In name of the province of Antwerp , the University of Antwerp and the Centre for Maritime and Air Transport Management (C-MAT) I warmly welcome you on the very first Maritime Supply Chains course.  As first Students following this course, you’ll soon also be the first to graduate.  Therefor I, as deputy for economics and international co-operation of the province of Antwerp insisted on personally welcoming you.


 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de opening van C-Mat (Nederlandse versie)

Dames en Heren,
Beste studenten,
 
Namens de provincie Antwerpen, de universiteit Antwerpen en het Centre for Maritime and Air Transport Management (C-MAT) heet ik u allen van harte welkom op de eerste Maritime Supply Chains course.  Als eerste studenten die deze course volgen, zullen jullie weldra ook de eerste laureaten zijn.  Als gedeputeerde voor Economie en Internationale Samenwerking van de provincie Antwerpen stond ik er op om jullie dan ook persoonlijk welkom te heten.
Met de tweede grootste Europese haven is de provincie Antwerpen dé economische motor van België en onze Vlaamse regio. Meer dan 1/3 van de investeringen en bijna de helft van de omzet is toe te schrijven aan ondernemingen met een zetel in de provincie Antwerpen.

 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de opening van de demoruimte in het kader van het project 'Goed GeRUND'

Welkom,

Deze demoruimte komt tegemoet aan de grote informatiebehoefte bij rundveehouders om hun bedrijfsvoering en bedrijfsinrichting in overeenstemming te brengen met de Europese Instandhoudingsdoelstellingen.

Het beperken van de uitstoot van ammoniak naar de omringende natuurwaarden is cruciaal. De mate waarin een bedrijf hierin lukt bepaalt zijn ontwikkelingskansen voor de toekomst;

De Vlaamse regering die die de Europese Instandhoudingsdoelstellingen onderschreven heeft, heeft een lijst opgesteld van maatregelen, de zgn PAS-maatregelen, waarmee de rundveehouder zijn ammoniakuitstoot kan beperken. Het komt er op aan dat deze maatregelen zo snel mogelijk ingang vinden in de sector.
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de start van You Love Tech in het Havencentrum

Beste leerlingen,
Beste begeleiders,
 
Ik vind het ontzettend fijn dat jullie hier zo talrijk aanwezig zijn op deze vijfde Vlaamse Sci-Tech Challenge. Hier in het Havencentrum ontdekken jongeren zoals jullie elke dag de verschillende jobs in de haven. Daarom ben ik heel blij met  de goeie samenwerking met Vlajo en Exxon om jullie te laten experimenteren met  wetenschap en techniek.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens VLAJO-verkoopdag in het Wijnegem Shopping Center

Welkom op deze Internationale Vlajo verkoopdag in het Wijnegem Shopping Center.
 
Dit jaar nemen 67 Vlajo-mini-ondernemingen (= laatstejaarsstudenten van het secundair onderwijs) en 23 Small Business Projects (SBP’s) (= mini’s uit hoger onderwijs) deel aan deze verkoopdag. Ook zijn er 2 teams uit Nederland aanwezig die speciaal voor deze verkoopdag naar Wijnegem zijn gekomen. 

 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toelichting tijdens de persconferentie bij de voorstelling van Strategisch Commercieel Plan Detailhandel Herenthout, Grobbendonk, Herentals

Geachte aanwezigen,
 
De provincie Antwerpen is al enkele jaren zeer actief op vlak van detailhandel, een sector in stroomversnelling. Ook studiebureaus en belangengroepen die vandaag (terecht) aandacht geven aan de problematiek van detailhandel halen hun mosterd bij het zeer uitgebreide en actuele studiemateriaal van de vijf provincies.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens het opstartmoment EFRO-PROJECT Baanwinkels

Als gedeputeerde voor Economie ondersteun ik graag dit project. Het is immers belangrijk voor consument en economie dat vraag en aanbod optimaal op elkaar zijn afgestemd: geen onder-, maar ook geen overaanbod. Daarom brachten we in het recente verleden de koopstromen in de Vlaamse provincies uitgebreid in kaart en ontwikkelden we het RetailCompass. Met de RetailCompass krijgen  we een goed zicht op de impact van bijkomende retail in de verschillende gemeenten en provincies en kunnen we zoeken naar betere afstemming. Dat zal mee de basis vormen voor de verdere ontwikkeling van dit project. We wensen immers niet zonder kennis van zaken in het ijle te stappen.
 
In vele detailhandelssegmenten zien we de laatste jaren echter steeds meer tekenen dat er grenzen aan de groei zijn: ondanks de toenemende winkelvloeroppervlaktes, krimpen de marges. Vandaar ook de verbreding van het assortiment die we momenteel in vele ketens zien optreden.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de opstart EFRO II Baanwinkels

Dames en heren,

Tussen eind 2012 en begin 2015 voerden 5 Vlaamse provincies gezamenlijk een EFRO-project rond detailhandel uit. Dat  project omvatte de grote interprovinciale analyse en studie van de detailhandel in de 5 provincies . Deze studie bracht voor het eerst de detailhandel in Vlaanderen volledig in kaart, de positieve evoluties maar ook de pijnpunten. Voor het eerst was een vergelijking tussen gemeenten en provincies mogelijk. Het project sloot begin 2015 af met de voorstelling van de resultaten. We houden er uiteraard niet van dat een afgesloten project in de kast belandt. Integendeel.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de opening van de vernieuwde editie van de Agridagen

Beste aanwezigen,

Het doet me veel plezier hier te kunnen staan bij de start van de vernieuwde Agridagen. Ik wil vooreerst heel veel dank en lof toezwaaien aan de organisatoren gedurende zovele jaren van de Pluimveedagen, de Provinciale afdeling van de Landsbond voor Konijnen- en Pluimveehouders.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens de Vlajo Verkoopdag in het Promenade Winkelcentrum in Kapellen

Goedenavond iedereen, en welkom op deze inmiddels 12de editie van de Vlajo Verkoopdag in het winkelcentrum Promenade Kapellen!

Ik ga jullie niet té lang in spanning houden, maar wil toch eerst even het volgende zeggen:  

Van de 140 opgestarte Vlajo Mini-ondernemingen in de provincie Antwerpen namen vandaag 24 Vlajo Mini-ondernemingen – bestaande uit studenten van de 3de graad van het secundair onderwijs – deel aan deze Verkoopdag. Ook mochten we vandaag 10 Small Business Projects of SBP’s aan het werk zien, de zogenaamde Mini-ondernemingen van het hoger onderwijs.  
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens de uitreiking van de Awards in het havencentrum

Geachte heer minister,
Geachte leden van de havengemeenschap,
Dames en heren, 

Het is inderdaad een groot genoegen om u allen vandaag op het Havencentrum te kunnen verwelkomen. Bij deze gelegenheid wens ik ook aan diegene die ik deze maand nog niet ontmoet had, een heel succesvol 2016 toe te wensen. 

De jaren vliegen snel voorbij. In 2013 hebben we het 25 jarig bestaan van het Havencentrum gevierd, in 2014 hebben we onze missie up to date gebracht. Daarbij hebben we de jongeren als prioritaire doelgroep gedefinieerd, met als doel hen de haven on al haar sectoren te tonen en hun interesse te wekken in de jobmogelijkheden. 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de toelichting van de toolkits aan 'de groene zes'

Goedenavond, en welkom allemaal.

Blij dat jullie allen vanavond naar ons komen luisteren. Vanavond brengen we jullie op de hoogte van enkele studies gemaakt in het kader van het strategisch project ‘de groene zes’.
Het strategisch project is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten, Zoersel en de provincie Antwerpen. Voor de uitvoering van dit project krijgen we steun van Ruimte Vlaanderen. Deze samenwerking ging van start in 2012 en zal nog tot 2018 blijven lopen.
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens de opening van de Zorgbeurs

Geachte aanwezigen,
Beste studenten,
 
Van harte welkom vandaag hier in het Elzenveld op de 4de editie alweer van de Zorgbeurs. Deze editie wordt georganiseerd vanuit Zorgtalent, het samenwerkingsverband tussen de provincie Antwerpen, de VDAB en de stad Antwerpen.
 
Zorgtalent werd gelanceerd op 15 april van dit jaar. Met dit partnerschap promoten we de zorgsector als interessante werkgever, een sector die groeiend is door de vergrijzing, zelfs verwitting van de samenleving. We willen méér studenten voor de verschillende opleidingen aantrekken en de keuze van de opleiding beter afstemmen op de capaciteiten van de student. En jullie ook te laten zien wat deze sector jullie te bieden heeft naar toekomstmogelijkheden.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens de officiële opening omleidingsweg Niel

Beste genodigden en vooral ook: geachte partners die samen met ons dit mooi project hebben gerealiseerd. Voor u staat een tevreden voorzitter van POM Antwerpen.

Ik ben uiteraard tevreden over het resultaat van het bouwwerk en de verbetering dat dit betekent voor bedrijven en omwonenden. Maar minstens even tevreden ben ik over de goede samenwerking met de bedrijfsleiding, het gemeentebestuur en onze aannemer.
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens Op het erf! Studiedag voor lokale en provinciale ambtenaren

In onze provincie hadden we in 2014 in onze provincie ongeveer 3.600 land- en tuinbouwbedrijven. Dit is 20% minder dan 5 jaar geleden en tegenover 15 jaar geleden is dit aantal bijna gehalveerd.

Tegelijkertijd zien we dat gemiddeld de oppervlakte en het aantal dieren per bedrijf stijgt. In de provincie Antwerpen is de land- en tuinbouw sterk gespecialiseerd in vergelijking met andere provincies.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens 'Future of schopping'

Het nieuwe winkelen doet ieder onmiddellijk denken aan de opmars van e-commerce. De consument die niet meer de straat op gaat om zijn/haar boodschappen uit te zoeken maar via enkele klikken  haar assortiment aan kleding, schoenen en ook nog een weekendtrip heeft besteld. De toekomst van de fysieke winkel staat onder zware druk met het veranderend koopgedrag van de consument.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de Slimme Startersbeurs

Dames en heren,
Beste slimme starters,

Het is voor mij telkens weer een grote eer en een groot genoegen om starters en jonge JCI-ondernemers te mogen toespreken. Ik zeg duidelijk “telkens weer”, want de provincie Antwerpen en de  Junior Chamber International hebben een intense verhouding. Vijf jaar op rij reeds steunen wij moreel, materieel én financieel de JCI-Award “Antwerpse Jonge Ondernemer van het jaar”. De provincie Antwerpen doet dit niet zomaar. Wij doen dit doelbewust. Wij geloven in ondernemerschap. Wij beschouwen het dan ook als onze taak om het ondernemerschap bij jongeren aan te wakkeren én jonge ondernemers aan te moedigen.

Op bestuurlijk niveau is het in de eerste plaats de Vlaamse Overheid die zich inspant om jonge ondernemers individueel met advies en incentives te omringen. Agentschap Ondernemen, Innovatiecentrum en Flanders Invest and Trade (FIT) zijn hier de Vlaamse spelers.  
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens het netwerkevent Buzzkruit

Dames en Heren,

Een spin zonder web is een radeloze wandelaar. Ik citeer de Nederlandse dichter Dick Hillenius. Zijn citaat is hier toepasselijk. Bijna elke jong getalenteerde met een visie, een opleiding achter de kiezen, is ergens onderweg een radeloze wandelaar. Iedereen worstelt vroeg of laat met de prangende vraag. ‘Wat nu?’ Wat na de opleiding grafisch ontwerp, productontwikkeling of interieur?
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak Ludwig Caluwé voor 125 jaar Landbouwcomice in Heist-od-Berg

De landbouwcomice van Heist-odB is 125 jaar geleden opgericht, in een tijdperk dat de meeste mensen op het platteland in min of meerdere mate aan landbouw deden.
In een boek over de geschiedenis van het technisch en beroepsonderwijs lezen we dat de landbouwproductie eind 19e eeuw dringend aan reorganisatie en modernisering toe was (dit blijft wel actueel klinken al is het dan omwille van steeds nieuwe uitdagingen). Hiervoor was scholing en kennisontwikkeling nodig bij de boeren zelf. Om dit te bereiken werden toen, naast de voorlichtingsdienst van het ministerie van Landbouw, ook de landbouwcomice opgericht, een vereniging van mensen die de landbouw vooruit wilden helpen.
Intussen zijn de tijden veranderd. In 2015 is het aantal landbouwers heel sterk geslonken, de bedrijven veel grootschaliger en stellen we vast dat veel kinderen niet meer weten waar ons voedsel vandaan komt.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toelichting bij de persconferentie coachingstraject detailhandel

Detailhandel staat op een keerpunt

Elke provincie heeft zijn economische eigenheid. Dat geldt ook voor detailhandel. In onze provincie ligt de grootste stad van Vlaanderen, maar ook twee centrumsteden en verschillende kleinere handelscentra, zoals Herentals. Het grootste deel van onze dorpen, zoals Herenthout en Grobbendonk, ligt dus in de invloedssfeer van een kleine tot zeer grote winkelstad. Dat maakt de situatie in onze provincie uniek.
 
De provincie startte enkele jaren geleden met de uitbouw van een eigen expertisecentrum, intussen een autoriteit inzake detailhandel. De meeste cijfers die de voorbije maanden het nieuws haalden, komen van de provincie. De jongste onderzoeksresultaten schetsen dan ook een nieuw beeld van onze detailhandel.
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de Provinciale Finale mini-ondernemingen

Beste mini-ondernemers,
Dames en heren,
 
Eerst en vooral wil ik proficiat wensen aan álle leerlingen die dit jaar hebben deelgenomen aan een mini-onderneming. Niet alleen aan de winnaar of diegenen die vandaag deelnamen aan de finale. Het is een cliché, maar toch, elke mini-ondernemer is een winnaar…!
 
Graag stel ik me eerst even aan jullie voor. Ik ben Ludwig Caluwé en ben de gedeputeerde van de provincie Antwerpen bevoegd voor economie. En dat is meteen de reden waarom ik hier ben. Want als gedeputeerde voor economie ben ik uiteraard bezorgd  om de toekomst van onze Antwerpse economie.


 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de Lancering van SRL Antwerpen

Dames en heren,

Het is voor mij, in mijn functie van gedeputeerde voor economie én voor innovatie, de evidentie zelve dat wij vanuit de provincie Antwerpen.SRL actief ondersteunen. Meer zelfs, we ondersteunen niet alleen, wij zijn een actieve partner binnen de triple-helix-samenwerking “O3”, met name: “Onderzoek-Ondernemerschap-Overheid”. De volgorde kan ook vice versa. Zolang het ondernemerschap centraal staal staat.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de VLAJO-verkoopdag in het Wijnegem Shopping Center

Welkom op deze Internationale Vlajo verkoopdag in het Wijnegem Shopping Center.
 
Dit jaar nemen 51 Vlajo-mini-ondernemingen (= laatstejaarsstudenten van het secundair onderwijs) en 22 Small Business Projects (SBP’s) (= mini’s uit hoger onderwijs) deel aan deze verkoopdag. Daarnaast zijn er ook  17 student companies uit Rusland, Turkije en Nederland aanwezig. 
 
In de provincie Antwerpen zijn er dit schooljaar 135 mini-ondernemingen opgestart.
Ook in de rest van Vlaanderen hebben jongeren een Vlajo mini-onderneming opgestart (480 in het totaal over heel Vlaanderen).
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de VLAJO-verkoopdag in de Promenade te Kapellen

Welkom op de 11de editie van deze verkoopdag in het winkelcentrum Promenade te Kapellen.
 
Dit jaar nemen maar liefst 27 Vlajo-mini-ondernemingen (= laatstejaarsstudenten van het secundair onderwijs) en 7 Small Business Projects (SBP’s) (= mini’s uit hoger onderwijs) deel aan deze verkoopdag.
 
In de provincie Antwerpen zijn er dit schooljaar 135 mini-ondernemingen opgestart, maar ook in de rest van Vlaanderen hebben jongeren een mini-onderneming opgestart (480 in het totaal over heel Vlaanderen).
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de lancering van het boek 'Stad aan de stoof'

Dames en heren ondernemers en iedereen die aan de realisatie van dit boek heeft meegewerkt,
Mensen van de pers,

En al mensen die hier zijn gewoon vanwege hun -letterlijk-goede smaak,

Wij zijn een provincie met streken. Hoe dichter bij de stad, hoe meer…
Als provincie ondersteunen we onze streekproducten onder het label “lekkers met streken”. Te weinig is geweten dat heel veel lekkers met streken in de stad te vinden is.

Dat wilden we onderstrepen met dit boek. Want inderdaad de auteur schrijft het in zijn voorwoord, men zal het niet verwachten, maar de Antwerpenaar is te bescheiden. Hij is te bescheiden over de vakmanskunst die er met de jaren is opgebouwd en de culinaire pareltjes die er uit voortspruiten.
Verder lezen


Thema: toespraken

Welkomstwoord tijdens de Studiedag over Leghennen op het Proefbedrijf Pluimveehouderij

Goedemiddag dames en heren,

Welkom hier in het Proefbedrijf Pluimveehouderij. Het is intussen weer een jaar geleden dat we hier samen zaten. Toen was de ruwbouw van onze legkippenstal klaar en werden de eerste verrijkte kooien en volières geïnstalleerd. Vandaag is onze legkippenstal volledig operationeel want op 11 juni, dit is ondertussen alweer 5 maanden geleden, arriveerden onze eerste bruine én witte legkippen: in gloednieuwe systemen, met nieuwe computerprogramma’s en een complexe eiersorteermachine.
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Inleidende toespraak bij de infosessie rond stroomonderbreking Essen

Goede avond dames en heren

Het is de rol van Kamp C, als Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen van de Provincie Antwerpen, om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen en dit doet zij door de bouwsector, de lokale overheden en de burgers te informeren, te sensibiliseren en met name te inspireren. Eén van de belangrijke infosessies op dit moment gaat over het nemen van energiebesparende maatregelen.  Deze maatregelen  kunnen uiteraard zeer ruim geïnterpreteerd worden: van het overschakelen op energiezuinige apparaten tot het ontwikkelen van duurzame wijken en bedrijfsterreinen… .
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens slotevenement van het EFRO-project “Duurzame glastuinbouwclusters”

Dames en heren,

De provincie Antwerpen is goed voor 40% van alle glastuinbouw in Vlaanderen en huisvest bijna 60% van alle groenteteelt onder glas. Deze speerpuntsector is zeer belangrijk voor het agrovoedingscomplex binnen onze provincie. Zo hebben wij op ons territorium twee van de belangrijkste tuinbouwcoöperaties van het land: Belorta in Sint-Katelijne-Waver en Veiling Hoogstraten, twee proefcentra, vele toeleveranciers en bedrijven die nauw samenwerken met onze tuinbouwsector. De tuinbouw is bovendien een agrarische sector met een hoge tewerkstelling die een hoge omzet per m² genereert. Dit alles is niet onbelangrijk in economisch en sociaal moeilijke tijden, gekenmerkt door budgettaire krapte.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij het slotevent SUNBUILT

Geachte  aanwezigen,
 
Innovatie is niet altijd groot en krachtig: veel vaker schuilt innovatie in kleine dingen. Small is beautiful, zoals de titel van het invloedrijke boek dat werd geschreven door economische denker in 1973. Vandaag mogen we letterlijk innovatie in kleine dingen vieren. ‘Small is beautiful’, want we spreken over microscopische algen, die wereldwijd de basis vormen voor talrijke en veelbelovende mogelijkheden in de toekomst. Het gaat over minuscule organismen die grote uitdagingen kunnen waarmaken.
 
Uitdagingen die precies passen in de economische actiethema’s van de provincie: met name; innovatieve, creatieve en economisch rendabele alternatieven ontwikkelen.
Vanuit onze taakstelling om innovatie te stimuleren hebben we als provincie de bouw van deze fotobioreactor van bij de start en vol vertrouwen ondersteund.
 
Los van het innovatieve aspect is de bouw van de fotobioreactor veelbelovend voor heel wat uitdagingen in verschillende beleidsdomeinen die me nauw aan het hart liggen:
 
Denk aan de schaarse grondstoffen en energiebronnen en de weg naar een biobased economy.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de SALV-bijeenkomst in de Hooibeekhoeve

Beste collega’s,

Welkom op de Hooibeekhoeve. Welkom in de provincie Antwerpen. Ik doe deze verwelkoming mede namens mijn collega, Peter Bellens, bevoegd voor plattelandsbeleid. Bij de bevoegdheidsverdeling binnen onze deputatie hebben we er bewust voor gekozen landbouw en plattelandsbeleid niet in één hand te houden. Op die manier illustreren we dat landbouwbeleid meer is dan plattelandsbeleid. We willen dat de professionele landbouw de volle aandacht krijgt als volwaardige economische sector, basis van de voedingsindustrie, momenteel de belangrijkste economische activiteit in ons land.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij Opening Ceremony Chongqing Government Logistics Council Belgium Office


Dear Mr Dong (Deputy Secretary General Chongqing Municipal Government)
Dear Ms Yang (Deputy Director General CQ Economic and Informatization Commission)
Dear Ms He (Vice Director General CQ Foreign Trade & Economic Relations Commission)
 
Dear Mr Ambassador 
 
Dear officials and business leaders form Chongqing and Antwerp,
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de laatste infosessie 'Ondernemen met lekkers uit je streek'

Na Hoogstraten, Mechelen en Kasterlee eindigt het Rondje Provincie hier in Antwerpen, niet enkel de hoofdstad van onze provincie, maar ook de bakermat van de vzw Streekproducten Provincie Antwerpen, met wie jullie straks kunnen kennis maken.

Met vandaag bij, zal deze reeks van infosessies rond ondernemen met lekkers uit je streek ongeveer 200 ondernemers bereikt hebben. Op zich misschien geen aantal om van achterover te vallen, maar bedenk eens hoeveel mogelijke combinaties er tussen deze mensen gemaakt kunnen worden… Want naast informatie geven is ook dat één van de doelstellingen van deze sessies: mensen met gelijke ideeën samen brengen zodat er “iets moois”, maar dan vooral in de betekenis van “iets rendabels” uit kan groeien.
 
 

Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de opening van de nieuwe leghennen- en vleeskuikensstallen van het provinciaal Proefbedrijf Pluimveehouderij.

We vieren vandaag de plechtige opening van de nieuwe leghennen- en vleeskuikensstallen van het provinciaal Proefbedrijf Pluimveehouderij. Een project dat toekomstgericht, ‘state of the art’ praktijkonderzoek mogelijk maakt.

Misschien stellen sommigen onder u zich de vraag waarom de provincie Antwerpen investeert in dit project. Welnu, beleid voeren is vooruitziend zijn. En als er één ding is waar we nu al zeker van zijn, dan is dat het feit dat in de toekomst meer mensen zullen moeten gevoed worden. Niet alleen de wereldbevolking, maar ook de onze, groeit aan. Meer mensen worden geboren, leven langer en willen graag hun levensstandaard op peil houden. Goede, gezonde en veilige voeding speelt daar een belangrijke rol in. Een overheid die de burger en wat hem gelukkig maakt centraal stelt, moet de voorwaarden scheppen om aan deze evolutie tegemoet te komen. Het project dat ons hier vandaag samenbrengt, vult deze ‘people’-behoefte in.


Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de inhuldiging actualisering Lazarus landbouwleerpad

Dames en heren,

We zijn hier samen voor de inhuldiging van de renovatie van het Lazarus landbouwleerpad. Ik hou eraan om toch ook even stil te staan bij de plek waar we nu vertoeven. Ooit werd iedereen uit het Hertogdom Brabant die aangetast was door melaatsheid verplicht om zich ver te houden van de samenleving en verzocht zich rond deze kapel te verzamelen. Gelukkig hebben we ondertussen niet de melaatsen, maar de melaatsheid zelf uit onze samenleving kunnen verdrijven. Tenminste toch in onze contreien.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de persconferentie toekomstvisie voor de detailhandel in Herenthout en Grobbendonk en de Herentals

Detailhandel komt al geruime tijd in het nieuws.  Dat is geen toeval.
 
In 2010 al bleek uit de Winkelnota van minister-president Peeters dat de detailhandel in Vlaanderen op een keerpunt staat. De toekomst zal er één zijn van minder winkels die kleiner zijn, die van locatie wisselen en waar anders gewinkeld wordt. Denk maar aan de opkomende concepten zoals webwinkels of pop up-stores.

Deze evoluties werken enerzijds leegstand in de hand, daar mogen we niet blind voor zijn, maar ze creëren ook nieuwe kansen voor creatieve ondernemers én uitdagingen voor lokale en bovenlokale overheden.

 

          


Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak persconferentie Economische Barometer

Dames en heren,

Als gedeputeerde voor economie en voorzitter van RESOC Antwerpen, heet ik u van harte welkom vandaag op deze persvoorstelling van de Economische Barometer. Met veel trots kan ik u deze online tool voorstellen als een gezamenlijke verwezenlijking van de provincie Antwerpen, de Universiteit Antwerpen en de 3 Regionaal Sociaal-Economische Overlegcomités RESOC Antwerpen, RESOC Kempen en RESOC Mechelen.

De provincie Antwerpen is een provincie met streken: streekontwikkeling is bij uitstek het beleidsdomein waar samenwerking leidt tot een maximaal resultaat. Vanuit onze opdracht zijn we als intermediair bestuur bovendien in de beste positie om onze 70 steden en gemeenten een goede dienstverlening te bieden op dit vlak. Met deze barometer komen we ook hen hierin tegemoet.


Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de viering van 50 jaar Proefcentrum Groententeelt Sint-Katelijne-Waver

We vieren hier vandaag dat 50 jaar geleden het proefcentrum voor groententeelt werd opgericht. Bij een herdenking vraagt men zich vaak af waar men was, wat men deed op het ogenblik dat de gebeurtenis plaatsvond. Spijtig genoeg heb ik al de leeftijd dat ik herinneringen heb aan 50 jaar geleden. En u gelooft het of niet, maar een van mijn meest levendige herinneringen uit mijn prille kindertijd is dat ik, als kleuter, met mijn grootvader in Kalfort mee mocht naar zijn aspergeveld en mee mocht aangeven waar de bedden bultjes vertoonde zodat hij de klaarzittende witte stengels vakkundig kon steken voor de kopjes blauw zouden worden.

Ik weet niet of er op dat ogenblik iemand voorbijreed en bij zichzelf dacht: “Als we willen dat die kleine later ook nog zijn boterham verdient met groententeelt gaan we die toch wat wetenschappelijk moeten ondersteunen en richten we dus best een proefcentrum op.”

Nu, wat mij betreft is dat vergeefs geweest, want noch ik, noch een van zijn kinderen of andere kleinkinderen werd de opvolger waar mijn grootvader van droomde.

En mijn grootvader was op dat vlak niet alleen. Per 10 boerende grootvaders van toen is er vandaag minder dan één waarvan het bedrijf nog bestaat. De sector is in die voorbije 50 jaar grondig gewijzigd. Het aantal bedrijven is drastisch gedaald.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de opening van de Streekproductenbeurs te Bornem

Het is met erg veel plezier dat ik deze streekproductenbeurs, de Smaak van Klein-Brabant open, want als ook mensen streekproducten zijn, en ik denk dat ze dat vaak zijn, zeker in onze provincie, want wij zijn echt wel een provincie met streken, wij identificeren ons met een bepaalde streek, we zijn van ergens, en voor mij geldt dan toch, ook al ben ik opgegroeid in Edegem en woon ik nu in Essen, dat ik me beschouw als een in grote mate een streekproduct van Klein-Brabant.

Mijn twee grootvaders waren boeren in Breendonk en Liezele. Tot mijn prilste kinderherinneringen behoort dat ik als kleine kleuter met mijn grootvader naar het veld in Kalfort mocht om aan te geven waar de aspergebedden kleine bultjes vertoonden. Hij stak dan vakkundig de witte stengel, want zelf mocht ik daar niet aankomen. Het product was te kostbaar. Mijn grootmoeder had als bijnaam Rosalie van Palinges, want haar vader was een Van Hemelrijk uit Mariekerke. Hij leurde met paling en verse vis langs de straten tot in Brussel.
 
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Welkomstwoord ter gelegenheid van het evenement Grenzeloze Logistiek

Geachte genodigden,
Dames en heren,
 
Als gedeputeerde voor economie en voorzitter van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij heet ik u graag van harte welkom op het evenement Grenzeloze Logistiek. Deze bijeenkomst, voor Antwerpen meteen het sluitstuk van een ambitieus grensoverschrijdend Interreg-project, is integraal gewijd aan de uitdagingen en opportuniteiten waarvoor de logistieke sector ons stelt, voornamelijk op ruimtelijk vlak. En die uitdagingen zijn niet gering.

Zo worden logistieke activiteiten vaak – en niet geheel onterecht – gebrandmerkt als ruimtevreters. Een distributiecentrum waar diverse waarde toevoegende activiteiten plaats vinden én een aanzienlijke voorraad opgeslagen en verwerkt wordt, vergt inderdaad heel wat oppervlakte. En ook is het een feit dat magazijnen vaak ietwat troosteloos ogen. Congestieproblemen worden de sector eveneens geregeld aangewreven ; iedereen wil tegenwoordig just-in-time pakjes geleverd aan de voordeur, liefst gratis en bij voorkeur op het tijdstip van zijn keuze. Dat daartegenover complexe logistieke processen staan, die heel wat bewegingen, versta transport, vergen, is iets waar we ons minder makkelijk mee verzoenen. Samengevat, dames en heren, komt het maatschappelijk draagvlak voor de logistieke sector toenemend onder druk. 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de Provinciale Finale mini-ondernemingen

Beste mini-ondernemers,
Dames en heren,

Eerst en vooral wil ik proficiat wensen aan álle leerlingen die dit jaar hebben deelgenomen aan een mini-onderneming. Niet alleen aan de winnaar of diegenen die vandaag deelnamen aan de finale. Het is een cliché, maar toch, elke mini-ondernemer is een winnaar…!

Graag stel ik me eerst even aan jullie voor. Ik ben Ludwig Caluwé en ben de gedeputeerde van de provincie Antwerpen bevoegd voor economie. En dat is meteen de reden waarom ik hier ben. Want als gedeputeerde voor economie ben ik uiteraard bezorgd  om de toekomst van onze Antwerpse economie. Die is vandaag de motor van de Vlaamse en Belgische economie. Die motor mag echter niet gaan sputteren. Daarom hebben we tijdig nieuwe jonge mensen nodig die hun schouders onder onze economie zetten. Vooral dan op twee terreinen. Enerzijds hebben we meer mensen nodig die kiezen voor jobs in haven en industrie.  


Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak op de internationale verkoopdag van de Vlajo Mini-ondernemingen in het Wijnegem Shopping Center

Welkom op deze Internationale Vlajo verkoopdag in het Wijnegem Shopping Center.
 
Dit jaar nemen 65 Vlajo-mini-ondernemingen (= laatstejaarsstudenten van het secundair onderwijs) en 19 Small Business Projects (SBP’s) (= mini’s uit hoger onderwijs) deel aan deze verkoopdag. Daarnaast zijn er ook  16 student companies uit Nederland, Luxemburg en Turkije aanwezig. 
 
In heel Vlaanderen zijn er dit schooljaar 480 mini-ondernemingen opgestart en 390 SBP’s, goed voor 10.000 jongeren.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de sessie Vliegende Startersbrigade van de provincie Antwerpen

Als onderwijsinstelling heb je het beste voor met je studenten. Er is trouwens geen mooier compliment dan te vernemen dat je leerlingen het goed doen, snel een baan vinden en carrière maken.

Jongeren maximaal aansporen om het beste van zichzelf te geven in hun zelfstandige carrière, betekent ook een positieve impuls voor het ondernemerschap en de economie.

Er bestaan tal van initiatieven, jobbeurzen en dergelijke, maar studenten met ondernemingsbloed in de aderen blijven vaak in de kou staan. Zo moeten zowel meisjes als jongens met ondernemersaspiraties ten volle aangemoedigd worden om de stap te zetten. Ze kunnen allemaal een extra duwtje in de rug gebruiken.

Enkele doelstellingen van de Vliegende Startersbrigade sinds 2003 zijn:
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens de VLAJO-verkoopdag in de Promenade Kapellen

Welkom op de 10de editie van deze verkoopdag in het winkelcentrum Promenade te Kapellen.
 
Dit jaar nemen maar liefst 29 Vlajo-mini-ondernemingen (= laatstejaarsstudenten van het secundair onderwijs) en 11 Small Business Projects (SBP’s) (= mini’s uit hoger onderwijs) deel aan deze verkoopdag.
 
In de provincie Antwerpen zijn er dit schooljaar 132 mini-ondernemingen opgestart, maar ook in de rest van Vlaanderen hebben jongeren een mini-onderneming opgestart (480 in het totaal over heel Vlaanderen).
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens de bijeenkomst van 18 grensgemeenten nav grensoverschrijdende analyse detailhandel

Een uitstroom van 1,5 miljoen gezinnen naar Nederland en een totale omzet aan consumptie van meer dan 7 miljoen is een behoorlijke transfer naar ons buurland. Sommigen onder ons denken misschien : hoe kunnen we dat 'hier in huis’ houden?
We gaan geen kunstmatige belemmeringen invoeren. De grenscontroles komen niet terug, laat staan de Gulden en de Belgische Frank.

Neen, we moeten uitgaan van onze eigen sterktes en onze eigen aantrekkelijkheid verhogen. Een aantal goede voorbeelden of praktijkervaringen hebben we vandaag hier van collega gemeenten kunnen horen.
Trouwens, het feit dat er nog belangrijke grensbelemmeringen zijn, zoals het quasi onbestaande openbaar vervoer over de grens, belet niet dat er duchtig over de grens gekocht wordt.
Op zich is daar trouwens niets mis mee, zolang we er maar voor zorgen dat het ook in de omgekeerde richting gebeurt.  En proefondervindelijk weten grensbewoners dat de omgekeerde transfer ook aanwezig is.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de inhulding van de Brabo-sloep

Vandaag is een belangrijke dag want we beginnen samen het jaar 2014 en gaan dat uitgebreid vieren.

Allereerst wil ik de gidsen en het team van het havencentrum bedanken voor hun inzet het voorbije jaar. Het was wederom een succesjaar met nogmaals een stijging van de bezoekersaantallen. Samen zullen we hard werken zodat we aan het einde van 2014 de kaap van 50.000 individuele bezoekers halen.
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de werksessie Provinciaal Platform Detailhandel voor steden en gemeenten

Goedemorgen,

Hartelijk welkom op deze tweede bijeenkomst rond de invulling van de interprovinciale studie die de provincie Antwerpen samen met de 4 andere provincies uitvoert.
 
Op de eerste bijeenkomst in juni  werden de verschillende fases en het overzicht van de te verwachten instrumenten voorgesteld.
 
Vandaag worden de eerste resultaten van de interprovinciale studie detailhandel aan u voorgesteld. De afgelopen weken gebeurde dit al in Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en de komende week volgt nog  Limburg.
 
Op basis van de doorlichting die in elke gemeente is gebeurd, krijgt u vandaag een pak informatie rond detailhandel in uw stad of gemeente.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak ter gelegenheid van infosessie inzake PPS samenwerking, georganiseerd door de Confederatie Bouw Antwerpen

Dames en heren,
 
Graag heet ik u van harte welkom bij de Confederatie Bouw Antwerpen, de derde halte van de informatieve road show ‘publiek-private samenwerking; een wondermiddel?’, waarachter de Confederatie Bouw de drijvende kracht is.
 
Als gedeputeerde voor economie en voorzitter van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen, heb ik met plezier toegezegd hier kort een welkomstwoord tot u te richten. En dat om twee redenen :
 
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de offciële voorstelling Haven vol Techniek

Beste partners,
Geïnteresseerden en pers

Bedankt voor uw aanwezigheid bij deze belangrijke presentatie. Ongetwijfeld bent u allen op de hoogte van het nakende tekort aan geschikte werkkrachten, welnu: Jonge Haven werkt vandaag aan de arbeidsmarkt van morgen.

Dit jaar namen er 1825 leerlingen deel aan de excursie Haven vol Techniek, de verwachtingen zijn dat dit volgend jaar verdubbeld wordt.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak ter gelegenheid van de starterssessie ‘Brandstof voor Ondernemers’, georganiseerd door Designcenter De Winkelhaak

Beste ondernemers,
Dames en heren,
 
U zal het me mij eens zijn dat het programma vanavond gevarieerd en boeiend was. Ik kan me echter voorstellen dat u stilaan verlangt naar een deugddoend hapje en drankje. Toch wilde ik van de gelegenheid gebruik maken nog even het woord te nemen, vooral om enkele mensen te bedanken.
 
In de eerste plaats de sprekers van vanavond die vrank en vrij getuigd hebben over hun wedervaren als ondernemers. Stuk voor stuk waren het interessante verhalen, waar zelfs ik – die niet meteen in de creatieve industrie actief is – waardevolle ideeën uit meeneem.
 
Ook de medewerkers van de Winkelhaak wil ik danken voor hun enorme inzet en het enthousiasme waarmee ze hun schouders onder dit initiatief gezet hebben. Het provinciebestuur gelooft sterk in gespecialiseerde incubatoren, die bedrijven niet alleen huisvesten, maar hen waar mogelijk een duwtje in de rug geven. 
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de bekendmaking van de provinciale winnaar "Excellente ondernemingen 2013"

Goedemiddag allemaal
 
Namens het provinciebestuur Antwerpen, de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen en VOKA-Kamer van Koophandel Mechelen heet ik u van allen welkom op deze officiële bekendmaking van de provinciale winnaar van de Excellente Onderneming 2013.

Vooreerst dank ik uiteraard Belven voor de hartelijke ontvangst hier en ik kijk al uit naar de boeiende rondleiding straks doorheen het bedrijf. Het nieuwe bedrijfsgebouw biedt niet alleen alle functionele aspecten maar ook – heb ik me laten vertellen – sfeerelementen die voor een aangename, gezonde en efficiënte werkomgeving zorgen.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de studiemiddag voor de leghennensector in het Proefbedrijf Pluimveehouderij

Geachte Dames en Heren,

Ik wil jullie allen van harte welkom heten op deze jaarlijkse studiemiddag voor de leghennensector.
2013 en 2014 zijn voor het Proefbedrijf Pluimveehouderij belangrijke jaren.

In mei jl. mocht ik velen van jullie reeds verwelkomen op de viering van onze 20steverjaardag en ter gelegenheid van de eerste steenlegging van de nieuwe proefstallen.

Voor  2014 nodig ik jullie reeds bij deze uit om de ingebruikname van de nieuwe proefstallen zeker met ons te komen vieren.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de bekendmaking van de winnaar 'Excellente onderneming 2013' bij de Kamer van Koophandel en Waasland

Beste ondernemers,
Geachte genodigden,
 
Namens het provinciebestuur Antwerpen heet ik u op mijn beurt van harte welkom op deze prijsuitreiking Excellente onderneming 2013 voor het arrondissement Antwerpen.
 
Maar vandaag zijn we hier om inspirerende bedrijven, beloftevolle starters, sterke groeiers en dynamische zaakvoerders te lauweren. Al te vaak immers is de berichtgeving over ondernemers negatief. Met de award Excellente Onderneming 2013 wil het provinciebestuur Antwerpen en de Antwerps-Wase Kamer van Koophandel het ondernemerschap op een positieve wijze in de kijker zetten, proficiat zeggen aan ondernemers die sterk bijdragen tot de welvaart van deze regio.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij het standbeeld van Mahatma Gandhi naar aanleiding van zijn verjaardag

Distinguished guests,
 
On behalf of myself and the other members of the Provincial Government, I welcome you here in our new Park House, in anticipation of a whole new provincial building on the adjacent site.  Our governor, Mrs. Cathy Berx, explicitly asked me to welcome you on her behalf as well.  Unfortunately, due to a meeting with all of her colleague-governors, she is unable to attend this festive event.  
 
Earlier this year, at this same spot, we celebrated the unveiling of the impressive statue of Mahatma Gandhi.  A wonderful ceremony, attended by the Indian Minister of foreign affairs, mister Kurshid, by your Ambassador, mister Khullar, as well as by our Flemish Prime minister, mister Peeters.  And today, we are delighted to host this annual event on the occasion of the remembrance of the extraordinary person of Mahatma Gandhi.  Both events clearly illustrate how close the relationship is between India and Antwerp.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens het slotevent van ECO2Profit

Dames en Heren,
 
Aan het einde van een project is het passend om even terug te kijken in de tijd.
 
Vandaag sluiten we het ECO2PROFIT verhaal af. Alles begon ongeveer vijf jaar geleden. De voorbereiding van een grensoverschrijdend Interreg project was een lange en moeilijk traject;. Met 10 partners het eens zijn over gemeenschappelijke doelstellingen realiseer je niet in één, twee drie. Ook het vinden van de cofinanciering in Vlaanderen en Nederland vergde veel inspanningen.

Maar gaandeweg kwam het project op dreef en we kunnen vandaag spreken van een geslaagd project. Een mooie resem van resultaten zijn behaald waarvan een aantal vandaag de revue zijn gepasseerd.
 
De hoofddoelstelling van het project was het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen op bedrijventerreinen door bedrijven te stimuleren CO2 reducerende maatregelen te nemen.  
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de opening van de tentoonstelling '50 jaar landbouwdag'

Beste mensen,

50 jaar Landbouwdag Heist-op-de-Berg: van een klein evenement uitgegroeid naar een bijeenkomst met meer dan 7000 bezoekers. De Landbouwdag is een traditie geworden voor de mensen van Heist-op-den-Berg, maar ook ver daarbuiten. Dit jaar heeft de organisatie gekozen om ook een andere traditie in de schijnwerpers te plaatsen, namelijk deze van de hoeve- en streekproducten. We spreken hier van traditie omdat ze gedurende jaren volgens een bepaald procedé zijn gemaakt of omdat ze een band hebben met de streek. Denk maar aan de Heistse Zwaantjes.

Sinds 2009 engageert de provincie Antwerpen zich om deze hoeve- en streekproducten duidelijker op de kaart te zetten.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens de uitreiking van de Excellente onderneming 2013 bij Voka Kempen

Goedenavond,
 
Namens het provinciebestuur Antwerpen heet ik u op mijn beurt van harte welkom op deze prijsuitreiking Excellente onderneming 2013 voor het arrondissement Turnhout en de viering van de jarige bedrijven.
 
Economisch beleid provincie Antwerpen komende jaren kort toelichten? …
 
Maar vandaag zijn we hier om inspirerende bedrijven, sterke groeiers en dynamische zaakvoerders te lauweren. Al te vaak immers is de berichtgeving over ondernemers negatief. Met de award Excellente Onderneming 2013 willen het provinciebestuur Antwerpen en VOKA  het ondernemerschap op een positieve wijze in de kijker zetten, proficiat zeggen aan ondernemers die sterk bijdragen tot de welvaart van deze regio.

Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de voorstelling van het receptenboekje ‘Koken met hoeve- en streekproducten’

Beste mensen,

U heeft het wellicht gehoord, of zien opduiken tussen de potten en pannen: hier op de Klein Engelandhoeve wordt gekookt met hoeve- en streekproducten. Een initiatief dat we vanuit de provincie Antwerpen graag ondersteunen.

Sinds 2009 zet onze provincie zich in om  hoeve- en streekproducten duidelijker op de kaart te zetten. Door hierop in te zetten, ondersteunen we niet alleen de land- en tuinbouwsector, maar ook de andere economische sectoren, de toeristische sector en de plattelandsontwikkeling. Om de provinciale werking rond hoeve- en streekproducten een gezicht te geven, kwam de provincie Antwerpen begin vorig jaar naar buiten met een nieuw logo met slagzin: Lekkers met Streken.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak openingsmoment BuurtBURTbanken Achterbroek Kalmthout

Dames en heren,
Geachte burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden en leden van de cultuurraad, mensen van Leader, mensen van Cera Foundation, sponsors, inwoners van Achterbroek en leden van de Dorpsraad,
 
Allereerst moet ik mijn collega-gedeputeerde Peter Bellens verontschuldigen.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens de persconferentie over het IRIS-project

Dames en heren,
 
Als gedeputeerde voor economie, heet ik u op mijn beurt van harte welkom vandaag op de persconferentie over het IRIS-project.

Het EFRO-project loopt ten einde, maar eigenlijk is dit tegelijkertijd nog maar het startschot. Het pilootproject dat in enkele gemeenten liep, werd afgerond en IRIS is nu klaar om de rest van de provincie Antwerpen te veroveren.
 
Maar laten we even kijken hoe het allemaal begon.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens de voorstelling van de havenzoektocht nav 25-jarig bestaan Havencentrum Lillo

Beste pers, gidsen, vrienden.

Bedankt voor jullie komst naar het MAS Havenpaviljoen.

Het Provinciaal Havencentrum Lillo bestaat 25 jaar. In die tijd, heeft het ruim 800.000 bezoekers verwelkomd:

  • leerlingen, tijdens een excursie in klasverband
  • volwassenen samen met de collega's of de vrienden
  • gezinnen tijdens een Open Bedrijvendag of Vlaamse Havendag
  • ... Noem maar op.
We verwelkomen hen met open armen en brengen hen in contact met de haven, industrie en logistiek. Dat doen we met een vast team van 12 personen en een gidsenploeg van zo'n 80tal havengidsen. Deze ploeg groeide doorheen de jaren enorm. Doorheen de jaren breidde het team uit, maar altijd bleef 1 gemeenschappelijke deler overeind: hun passie voor de haven en de bedrijvigheid.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens de buurtinfoavond over het project Nieuw provinciehuis

Beste buur of buurtbewoner,

Het  Antwerps provinciebestuur maakt sinds eind jaren zestig wezenlijk deel uit van jullie buurt.  Nadat eerder de provinciale administratie gevestigd was in enkele herenhuizen aan de Koningin Elisabethlei, werd in 1970 het volledige centraal bestuur ondergebracht in een nieuw provinciehuis.  Ook provincieraad, deputatie en gouverneur verhuisden o p 21 juni 1980 officieel naar ‘den toren’.

Dit gebouw heeft de tand des tijds slecht doorstaan. 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens de dag van de turf nav leaderproject ‘turfrelicten in beeld, een toekomst!’

Beste,

Welkom op de dag van de turf. Deze dag is een internationaal gebeuren. Lang voor er nog maar sprake was van België, Nederland of Vlaanderen werd er gedurende bijna 5 eeuwen turf gewonnen in de driehoek Antwerpen – Bergen Op Zoom, Breda. De veenvorming, de turfwinning en het turftransport hielden immers niet op bij de grens. Integendeel, de grens tussen Nederland en België is in deze regio juist gelegd in de uitgestrekte moervelden. Turfwinning was wat mensen in de streek samenbond.
 
Maar de turfgeschiedenis leeft! De geschiedenis van de Turf spreekt vele mensen tot de verbeelding. Diverse verenigingen, personen, gemeenten,… zijn actief rond het thema ‘Turf’.


Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens de netwerksessie “Het gat in de markt”

Goedemiddag allemaal,

Via diverse wegen vernamen we dat bij verschillende gemeenten vragen leven rond de organisatie van markten met hoeve- en streekproducten. Naast het feit dat we de verschillende Antwerpse gemeenten zo goed mogelijk willen ondersteunen, geven we vanuit de provincie graag extra aandacht aan deze producten. Ze vormen namelijk een overlap met verschillende domeinen. Als ik kijk naar mijn eigen bevoegdheden als gedeputeerde, kunnen de hoeve- en streekproducten ondergebracht worden bij zowel landbouw als economie.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens de Netwerksessie ‘Voor elk wat winkels’

Dames en heren,
Schepenen en ambtenaren van onze gemeenten

Welkom… op de netwerksessie ‘Voor elk wat winkels!’ van de provincie Antwerpen.
 
Wat we vandaag” in de etalage “ zetten is bijzonder interessant en vooral divers. 
De voormiddag moet ons een breed overzicht geven van de ingrediënten die het winkellandschap in onze gemeenten kan beïnvloeden en vooral de hefbomen om  vanuit een gedeelde aanpak daarmee om te gaan.
Deze netwerksessie valt vandaag samen met de 3-maandelijkse bijeenkomst van het Provinciaal Platform Detailhandel waar een aantal steden en gemeenten (hier aanwezig) en stakeholders deel van uit maken.
 
Deze ‘werk’-voormiddag  zal in het najaar en ook in 2014 nog een paar vervolgprogramma’s krijgen omdat deze bijeenkomsten  kaderen binnen de brede studie- en analyse aanpak die de provincie uittekent rond detailhandel.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak in het Havencentrum tijdens de Midzomer-ontmoeting Gidsen 2013

Beste gidsen en medewerkers van het Havencentrum,

Beste Maarten en Myriam van het departement economie,

Beste partners,

Het is voor mij de tweede keer dat ik jullie in groep kan ontmoeten.  Deze keer is dat als volwaardig voorzitter van het Havencentrum, want met Nieuwjaar moest mijn benoeming nog op de Raad van Bestuur bevestigd worden.  

Ondertussen is er al bijna een half jaar voorbij en rijd ik elke ochtend van Essen naar mijn kantoor in Antwerpen. Elke ochtend tuur ik even over de vlakte van Zeeland bij Rilland, de smalle strook tussen Ooster- en Westerschelde, zie de windmolens langsheen het Schelde-Rijn-kanaal, de kerncentrale aan de overzijde van de Schelde, en even verder duiken de contouren van Basf op, na Zandvliet en Berendrecht volgen dan de containerkranen van het Delwaidedok.
Verder lezen


Thema: toespraken

“Sociale innovatie, een innovatief verhaal”

Dames en heren,

Het is voor mij een genoegen om u van harte kunnen verwelkomen op onze infoavond over sociale innovatie. RESOC Antwerpen is  het Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomités van de regio Antwerpen.  RESOC Antwerpen is een overleginstrument én samenwerkingsverband waarin zowel de sociale partners, de VDAB, de steden en gemeenten en de provincie Antwerpen deel van uitmaakt. Ons werkgebied is  het arrondissement Antwerpen.  Als RESOC Antwerpen hebben we één centrale ambitie: de economie en de werkgelegenheid in deze regio, dus niet enkel in de stad Antwerpen,  aanzwengelen.  We bewandelen hierbij verschillende paden. Uiteraard staat het  overleg centraal, want als we samen werken staan we sterker.  We organiseren ook informatiesessies, zoals deze infoavond, voor onze partners, voor bedrijven en voor een breed geïnteresseerd publiek.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak “Ondernemen & innoveren is een kunst" tijdens KMO Contact Kempen Zomerevent @ Art Center Hugo Voeten

Dames en heren,

Toen ik de uitnodiging kreeg om u deze avond te mogen toespreken over het onderwerp “ondernemen en innoveren is een kunst”, heb ik geen seconde geaarzeld. Deze uitnodiging is voor mij een grote eer.  De premisse “ondernemen en innoveren is een kunst”,  kan door elk weldenkend mens enkel worden onderschreven. Gedurende eeuwen zijn ondernemerschap, innovatie en kunst met elkaar – en in elkaar – verweven. Ze zijn de motor geweest van vooruitgang en hebben geleid tot de welvaart die wij vandaag kennen. Ditwil ik even met u overlopen op basis van drie stellingen.
 
Dames en heren,

“Uitvinders zijn kunstenaars, en kunstenaars zijn uitvinders.”


Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak voor de Gewestdag van de Orde van den Prince te Roosendaal

Antwerpen en Brabant maken het samen  De wil tot samenwerken

Dames en Heren,

Lezingen over Vlaams-Nederlandse samenwerking zijn “in”.

Op 4 februari 2013 sprak de Nederlande Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans te Brasschaat voor de Nederlands-Belgische Vereniging. Op 11 maart 2013 hield de Vlaamse Minister-President Kris Peeters voor de Economic Development Board van Rotterdam de Van Beuningenlezing, Ze waren op 26 januari in Brussel bij het Algemeen Nederlands Verbond voorafgegaan door Wim Van der Donk, de Brabantse Commissaris van de Koning. En eergisteren hield de Antwerpse Gouverneur Cathy Berx te Bergen op Zoom de zogenaamde Ravelijnlezing. Ik wil de Orde van den Prince graag danken dat ze me vandaag de gelegenheid geven om na deze illustere rij ook mijn bescheiden bijdrage te leveren.


Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens de studienamiddag op het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel

Dames en heren,
 
Het is me een genoegen om jullie op deze jaarlijkse studiedag van het Proefbedrijf Pluimveehouderij te verwelkomen.  Jullie aanwezigheid op deze studiemiddag is voor ons een signaal  dat de inspanningen van het Provinciebestuur van Antwerpen voor de pluimveehouderij zeker de moeite waard zijn.
 
Zeker op een dag dat we ook de werken voor de nieuwe stallen plechtig starten en dat we het feit vieren dat op 17 mei jl. 20 jaar geleden is dat de eerste vleeskuikens toekwamen op het Proefbedrijf.
 
Als gedeputeerde voor landbouw wil ik mij ook graag in deze legislatuur engageren om de werking van het Proefbedrijf Pluimveehouderij te blijven ondersteunen, en ervoor te zorgen dat de kwaliteit  van de kennis die van hieruit verspreid wordt naar de pluimveesector zeker op het zelfde peil blijft als de afgelopen 20 jaar.
 
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de Eerste steenlegging van de nieuwe innovatieve stallen in het proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel

Dames en heren
 
Omdat de pluimveesector een belangrijke economische speerpuntsector is voor de Provincie Antwerpen heeft het provinciebestuur zich geëngageerd om verder te investeren in de werking van het Proefbedrijf Pluimveehouderij.
 
 “Op deze  20steverjaardag van het Proefbedrijf Pluimveehouderij maken we eigenlijk ook een zeer grote doorstart voor de toekomst.”
 
We zijn dan ook zeer verheugd dat we met de financiële hulp van de Vlaamse Overheid en de Antwerpse én Vlaamse pluimveesector, 2 nieuwe proefstallen kunnen bouwen.
 
Volgens ons heeft de pluimveesector nog wel degelijk een toekomst in onze regio.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de startschop van de grote werkzaamheden aan het watergebonden bedrijventerrein te Niel

Vandaag mag ik het startschop geven van de grootschalige werken die dit bedrijventerrein aan de Rupel terug op de kaart zet.

De vele jaren van voorbereiding en samenwerking lonen eindelijk. Het moment dat dit gebeurt valt nochtans niet slecht: in volle crisistijd investeren overheid en privé hier samen 3 miljoen euro in de toekomst en in de bouwsector. Dat kan tellen als impuls voor de economie. Een goed draaiende bouwsector is belangrijk voor onze economie en ze is altijd al belangrijk geweest voor de economie van de Rupelstreek.


Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens "Europa in je buurt"

Geachte Europese parlementsleden,
Geachte schepen,
Beste bezoekers,
 
Allereerst moet ik mijn collega-gedeputeerde Peter Bellens verontschuldigen. Hij is in de deputatie verantwoordelijk voor Europese samenwerking en was zeer graag hier aanwezig geweest. Maar ziekte belet hem dat jammer genoeg.

Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de aankomst van de 'COSCO Belgium'

Your Excellency, Minister-President of the Flemish Government
Your Excellency, Ambassador Liao,
Your Excellency, Captain of the COSCO BELGIUM,
Honorable guests,
Ladies and Gentlemen,

It is an honor as well as a great pleasure to attend this remarkable event of the arrival of the ‘COSCO BELGIUM’ containership at the Port of Antwerp.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de opening van het vaarseizoen van de Zeescouts

Mijnheer de Voorzitter van de Provincieraad,

Mijnheer de Consul,

Dames en Heren Schepenen en Wethouders,

Beste zeescouts, leiding, ouders en genodigden,

Het is voor mij vandaag een eer om het woord te mogen voeren bij de opening van het vaarseizoen, in het jaar waarin jullie het 90-jarig bestaan van de vereniging vieren.

Ik maak om ter beginnen graag de groeten en wensen voor een behouden vaart over van Havenschepen Marc Van Peel, die er vandaag helaas niet bij kon zijn.

Verder lezen


Thema: toespraken

Welkomstwoord op het 'Lekkers met Strekencafé'

Geachte aanwezigen,
 
Welkom allemaal op dit Lekkers met Strekencafé. Ik wil jullie van harte bedanken voor de tijd die jullie vrijgemaakt hebben om samen met ons “op café” te gaan, hier in het Provinciehuis.

Als Provincie Antwerpen willen we sterk inzetten op hoeve- en streekproducten.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak Symposium Innotek "Bedrijven creëren Bedrijven"

Dames en heren,
 
Welkom op het slotevent van ons project “Meer ondernemerschap door industriële en diensten spin-offs”.
Spin-offs worden nog dikwijls geassocieerd met bedrijven of bedrijfjes opgericht door academici (onderzoekers, professoren, studenten) gebruik makend van de aan de onderzoeksinstelling, universiteit of hogeschool ontwikkelde kennis of technologie. Academische spin-offs zijn inderdaad een interessante manier om met overheidsgeld ontwikkelde kennis economisch te valoriseren, maar ook als katalysator voor de introductie van nieuwe technologieën en innovatie spelen zij een belangrijke rol..
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak bij de Provinciale Finale mini-ondernemingen

Beste mini-ondernemers,
Dames en heren,
 
Eerst en vooral wil ik proficiat wensen aan álle leerlingen die dit jaar hebben deelgenomen aan een mini-onderneming. Niet alleen aan de winnaar of diegenen die vandaag deelnamen aan de finale. Het is een cliché, maar toch, elke mini-ondernemer is een winnaar…!
 
Graag stel ik me eerst even aan jullie voor. Ik ben Ludwig Caluwé en ben de nieuwe gedeputeerde van de provincie Antwerpen bevoegd voor economie sinds de provincieraadsverkiezingen van oktober vorig jaar. Naast economie ben ik ook bevoegd voor landbouw, innovatie, internationale samenwerking, infrastructuur en financiën.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak door Ludwig Caluwé bij de opening van de tentoonstellingen in het Fotomuseum

Beste genodigden,

Zoals de directeur reeds aangaf openen we vanavond maar liefst vijf tentoonstellingen: de hoofdtentoonstelling Power!Photos!Freedom!, Charles Fréger met zijn serie Wildermann, de collectiepresentatie Camera Exotica, Bindingen en een kleine boekvoorstelling in de bibliotheek over Congo in de Wereldtentoonstellingen.
Verder lezen


Thema: toespraken

Inleiding op de studienamiddag op de Hooibeekhoeve

Dames en heren,

De productie van melk en de teelt van voedergewassen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  Goed management op vlak van voedergewassen bepaalt niet alleen het inkomen van de boer maar heeft ook zijn weerslag op het milieu.

De teelten maïs en grasland bepalen voor onze provincie het landschap, dat stelt niemand in vraag.


Verder lezen


Thema: toespraken

Uiteenzetting van de heer Ludwig CALUWE over economie en internationale samenwerking, landbouw, innovatie, financiën, logistiek en infrastructuur

De heer CALUWÉ stelt dat zijn voorgangers en ook de ambtenarij mooi werk hebben geleverd met de opstelling van deze technische begroting die als een goede vertreksbasis kan gelden.

De provincie is de economische motor van Vlaanderen en België en dat moet ook in de toekomst zo blijven.  De belangrijkste sectoren waarop verder moet worden gefocust zijn de chemie, de farmacie, de logistiek, de creatieve industrie, de bouw, het toerisme en de detailhandel.  Hierbij is een goede samenwerking vereist met onder meer Vlaanderen (het nieuw industrieel beleid), het middenveld (met als aandachtspunt een betere relatie tussen de provincie en de RESOC's) en de gemeenten (het aanbod naar schepenen en ambtenaren voor lokale economie).

De verdere economische ontwikkeling wordt beïnvloed door een aantal knelpunten en hefbomen. 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toelichting gedeputeerde Ludwig Caluwé bij de financiële nota van het aangepast meerjarenplan en bij de financiële nota 2013

In zijn uiteenzetting benadrukte Ludwig over de oorzaken van de opgebouwde tekorten.

Aan de hand van een curve blijkt dat de inkomsten zowel in 2009 als in 2011 een opvallende neerwaartse trend kenden. In 2009 ligt de verklaring enerzijds in het feit dat er minder dividenden werden ontvangen van Dexia/Gemeentelijke Holding en de energieintercommunale en anderzijds in het onregelmatig ritme van de doorstorting van de opbrengst uit de onroerende voorheffing.

Ook in 2011 was er sprake van een tragere doorstorting dan gepland.
 
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens de VLAJO-verkoopdag op 2 februari 2013 in de Promenade Kapellen

Welkom op de 9de editie van deze verkoopdag in het winkelcentrum Promenade te Kapellen.
 
Dit jaar nemen 27 Vlajo-mini-ondernemingen (= laatstejaarsstudenten van het secundair onderwijs) en 5 Small Business Projects (SBP’s) (= mini’s uit hoger onderwijs) deel aan deze verkoopdag.
 
In de provincie Antwerpen zijn er dit schooljaar 141 mini-ondernemingen opgestart.

Ook in de rest van Vlaanderen hebben jongeren een mini-onderneming opgestart (470 in het totaal over heel Vlaanderen).
 
Met de opstart van de mini’s krijgen jullie allen de kans om gedurende één schooljaar een eigen onderneming te leiden.
Verder lezen


Thema: toespraken

Toespraak tijdens de Provinciale netwerksessie “de krachten bundelen”

Beste burgemeesters,
Beste schepenen,
Ambtenaren van lokale economie
Dames en heren,
 
Als gedeputeerde voor economie, heet ik u allen van harte welkom op deze eerste provinciale netwerksessie van het nieuwe jaar. Een nieuw jaar, maar ook een nieuwe legislatuur met een nieuwe deputatie.
 
Maar vooraleer ik van start ga, wil ik graag alle aanwezige burgemeesters en schepenen feliciteren met hun mandaat. Zowel u als ik staan vandaag aan het begin van een nieuwe legislatuur, met tal van uiteenlopende uitdagingen. Ik denk te mogen stellen dat wij een gemeenschappelijke doel voor ogen hebben: onze gemeente, onze stad én onze provincie in zijn geheel verder uitbouwen tot een sterke economische topregio.
 
Ondanks de moeilijke economische tijden blijft provincie Antwerpen een dynamische provincie. Onze haven, onze industrie, onze  kleine en grote bedrijven zorgen voor heel wat welvaart. Maar liefst 33% van het totale bruto binnenlands product in Vlaanderen wordt in onze provincie gerealiseerd.
Verder lezen


Thema: toespraken

Tussenkomst van Ludwig Caluwé na de toespraken naar aanleiding van zijn afscheid in het vlaams parlement

Voorzitter, minister-president, leden van de regering, collega’s dit soort van huldezittingen geeft altijd het ietwat ongemakkelijk gevoel dat men aanwezig is op zijn eigen begrafenisplechtigheid. Het geeft wangen van schaamte, rode kaken, maar goed, het is het lot dat men dit moet aanhoren. Bedankt voor al die mooie woorden – en ik ben er ook van overtuigd dat ze stuk voor stuk gemeend zijn.

Vorige maandag had Koen Van den Heuvel een bijzondere dag. Hij moest ’s morgens deelnemen aan een oefening in rampbestrijding: men oefende dat een Sevesobedrijf een zware ramp onderging in zijn gemeente. In de namiddag werd het dan echt. We waren samen bij de inhuldiging van het museum bij de Dossinkazerne, toen hij plots opgebeld werd door zijn brandweercommandant met de mededeling dat er een oude bom was ontdekt die tot ontploffing dreigde te komen. Ik maakte mezelf de bedenking: Koen Van den Heuvel is perfect voorbereid op de rol van fractieleider in de meerderheid. (Gelach)

En u zult zeggen: was dat deze namiddag dan wel het geval, er is toch wel een bommetje ontploft?
Verder lezen

Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook