Persberichten

Thema: persberichten

Potentiële starters gebruiken jonge starters en bedrijven als rolmodel.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat rolmodellen een belangrijke invloed hebben op de intenties van jongeren om zelf ondernemer te worden.

Daarom lanceren Voka – Kamers van Koophandel Antwerpen-Waasland, Kempen en Mechelen startersinspiratie.be. Een website vol herkenbare rolmodellen van starters voor (potentiële)starters die hen moet aanzetten de stap te zetten van idee naar start-up.
 
Stel je loopt met een idee rond. Dat idee lijkt alles in zich te hebben om een succesvolle onderneming te worden. Maar is dat ook zo? Twijfel alom over startkapitaal, verantwoordelijkheden, werklast, durf,… Twijfel staat vaak ontluikend ondernemerschap in de weg.

Daarom starten de drie Kamers van Koophandel van de provincie en de provincie Antwerpen een website die potentiële starters kan inspireren met leuke verhalen van ondernemers die zelf nog niet lang geleden gestart zijn met hun onderneming.

‘Met deze website willen we jonge ondernemers aan het woord laten die tot dezelfde leefwereld behoren als de jonge kandidaat-ondernemers.. Het grootste verschil is dat de jonge bedrijven van een praat-erover-fase naar een doe-fase gingen. Want dat is de boodschap die we willen geven aan jongeren: ‘Doe iets met je ondernemersdroom,’ zegt Ludwig Caluwé, gedeputeerde provincie Antwerpen voor Economie.
Verder lezen


Thema: persberichten

Ludwig aan de slag met hoeve- en streekproducten: Sabayon met ijs en aardbeien!

De Stad Turnhout organiseerde met steun van de Provincie Antwerpen een reeks van 8 kookworkshops op de Klein Engelandhoeve om het gebruik van hoeve- en streekproducten te promoten. De verschillende recepten werden gebundeld in een receptenboekje ‘Koken met hoeve- en streekproducten’.

De Klein Engelandhoeve zet in kader van sociale economie al langer in op de verkoop van streekproducten op de locatie, en dit met succes. De Klein Engelandmand is een ideaal geschenk voor iedereen die van zijn eigen streek houdt en fier is om dit ook te tonen. ‘De verkoop en promotie van hoeve- en streekproducten is een meerwaarde voor het
tewerkstellingsproject, lokale boeren en ondernemers die hoeve- en streekproducten op de markt brengen en de consument die kennis kan maken met de heerlijke producten die de streek te bieden heeft’, stelt schepen Peter Segers.

 Ook de provincie Antwerpen zet in op hoeve- en streekproducenten. ‘Onder het logo ‘Lekkers met Streken’ promoten we  de verschillende hoeve- en streekproducten die onze provincie rijk is. We stimuleren ook vernieuwende initiatieven rond hoeve- en streekproducten vanuit onze subsidiekorf. We geloven in de kookworkshop op de Klein Engelandhoeve omdat ze mogelijkheden tonen van hoeve- en streekproducten in het dagelijkse leven.’, aldus gedeputeerde voor landbouw Ludwig Caluwé terwijl hij Sabayon maakt!

(Lees hier de toespraak van Ludwig Caluwé)


(Lees hier het persartikel)Verder lezen


Thema: persberichten

Port of Zeebrugge ontvangt Antwerpse Gouverneur Cathy Berx en gedeputeerde Ludwig Caluwé

Gouverneur Cathy Berx en gedeputeerde bevoegd voor economie Ludwig Caluwé bezoeken de haven van Zeebrugge in het kader van het samenwerkingsnetwerk de ‘Vlaams-Nederlandse Delta’ van de provincies Antwerpen, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zeeland en Zuid-Holland.
 
De Vlaams-Nederlandse Delta is een samenwerkings-netwerk, waartoe besloten is op de conferentie te Antwerpen op 16 december 2011. In goede samenwerking met de steden, zeehavens, bedrijfsleven en kennisinstellingen willen zij de projecten, die noodzakelijk zijn voor de economisch-logistieke ontwikkeling van de regio, faciliteren.
 
De zeehavens zijn van onmisbaar belang voor de Vlaams-Nederlandse Delta.

Tijdens het bezoek aan de haven van Zeebrugge worden de verwachtingen en de ambities met betrekking tot het VND-netwerk besproken.
 
Meer info over het netwerk op www.vndelta.eu.
 
 


Thema: persberichten

Proefbedrijf Pluimveehouderij bouwt aan de toekomst: Eerste steenlegging van nieuwe innovatieve stallen

Op het Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw in Geel werd de eerste steen rechtgetrokken van een nieuwe leghennenstal en een nieuwe vleeskippenstal. De bouw van de nieuwe stallen is noodzakelijk om in de toekomst op milieu- en dierenvriendelijkheid en kostenbesparend pluimveehouderij te blijven inzetten. De bijbehorende capaciteitsvergroting creëert extra onderzoeksmogelijkheden.  In de lente van 2014 worden de nieuwe stallen in gebruik genomen.
 
Het Proefbedrijf Pluimveehouderij is gestart met de bouw van de nieuwe pluimveestallen. Deze komen er door een samenwerking tussen de provincie Antwerpen, de Vlaamse overheid en de pluimveesector.  In totaal worden er twee stallen gebouwd: één voor leghennen en één voor vleeskippen.


Innoveren en uitbreiden

De nieuwe stallen zijn ultramodern en uniek in hun soort. Ze bevatten tal van innovaties die niet alleen het dierenwelzijn maar ook de milieuvriendelijkheid sterk verbeteren. Zo zullen beide proefstallen uitgerust zijn met een klimaatregelingssysteem dat energiezuinig is en emissieonderzoek toelaat. De stallen worden ook uitgerust met een nieuw ventilatieconcept dat de ammoniakemissie tot een minimum beperkt. In de leghennenstal zal gewerkt worden met 3 verschillende huisvestingssystemen. Om zoveel mogelijk open te staan voor geïnteresseerden en ook om transparant te zijn naar de consument zullen er bezoekersgangen achter glas voorzien worden. Gedeputeerde voor Landbouw en Innovatie Ludwig Caluwé:  “De pluimveesector is een belangrijke economische speerpuntsector in onze provincie. Daarom investeren we ook als provincie in het praktijkcentrum. Met de nieuwe huisvestingssystemen komen we voor nieuwe uitdagingen te staan. Er zullen oplossingen gezocht moeten worden inzake economische leefbaarheid, arbeidsomstandigheden, gezondheid van de dieren en de vrijwaring van de milieubelasting. Zo anticiperen we op de vragen van morgen en maken we onze pioniersrol verder waar.”  Lees hier de volledige toespraken


Lees hier de persartikels
 
Bekijk hier het verslag van RTVVerder lezen


Thema: persberichten

Provincie vermindert uitgaven in 2013-2015

Vandaag buigt de Antwerpse provincieraad zich over een reeks voorstellen om de uitgaven van de provincie te verminderen met 6,5 miljoen euro. Het gaat om een besparing van 3% op het budget van 2013. De inperking van het budget wordt verdeeld over alle beleidsdomeinen en diensten en moet ervoor zorgen dat de provincie een financieel gezond bestuur kan blijven.

Gedeputeerde Ludwig Caluwé: “Dit is een eerste stap naar een begroting in evenwicht.”

Net zoals andere lokale besturen dient ook de provincie Antwerpen de tering naar de nering te zetten. Gedeputeerde voor Financiën Ludwig Caluwé legt uit: “Om de budgettaire uitdagingen voor de toekomst aan te pakken en toch een financieel gezond bestuur te blijven werd in het bestuursakkoord tussen de meerderheidspartijen afgesproken om de komende jaren te besparen op de uitgaven. Daarvoor zetten we nu een eerste stap door de uitgaven van 2013 terug te schroeven met 3%. De besparingsvoorstellen die vandaag op tafel liggen komen vanuit alle beleidsdomeinen en diensten en dragen bij tot een begroting in evenwicht tegen 2015.”


Verder lezen


Thema: persberichten

Unieke samenwerking overheid en bedrijven: Aanleg nieuwe weg weert vrachtwagens uit centrum Niel

Op de oude fabrieksterreinen van Niel, op een steenworp afstand van de Rupel, start de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen met grote werkzaamheden. Middenin een zopas blootgelegd wegtracé deed gedeputeerde Ludwig Caluwé, voorzitter van de POM, de eerste startschoppen met een grote kraan. Door de traditionele spade te vervangen door een kraan werd de grote schaal van de werken onderstreept.


Verder lezen


Thema: persberichten

Tweede Lekkers met strekencafé strijkt neer in Malle

In navolging van de eerste editie organiseert de Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid een tweede Lekkers met Strekencafé.

Geïnteresseerde deelnemers trekken naar het Vormingscentrum Malle om daar voort te bouwen op de bevindingen en conclusies van de eerste avond.

Uitgangspunt van deze avond is om concrete acties en suggesties rond het hoeve- en streekproductenbeleid naar voren te schuiven.

De resultaten van het eerste Lekkers met Strekencafé zijn te vinden op www.provant.be/hoeve-en-streekproducten


Thema: persberichten

Massale verhuis uit Antwerps provinciehuis is gestart: Grootscheepse verhuizing is nieuwe stap in dynamisch en efficiënt provinciebestuur

Op anderhalve maand verhuizen 600 provinciale ambtenaren naar het tijdelijke Provinciehuis aan de Singel (PaS) dat gelegen is aan de Desguinlei 100. De gigantische verhuizing is een eerste opstapje naar een dynamischer en transparanter provinciebestuur.

 Zo zal de gemiddelde werkplek in het PaS slechts 11 m² groot zijn. Deze fikse ruimtebesparing is mogelijk doordat er meer in landschapsbureaus wordt gewerkt.  De verhuis werd bovendien aangegrepen om grondig op te ruimen, te archiveren en te digitaliseren. Dit resulteert in een efficiëntere en klantvriendelijkere werking. De deputatie verhuist als

laatste in juli naar het Parkhuis.  Begin 2017 verhuist iedereen terug naar een nieuwe, ecologische provinciehuis mét een publiek park dat tegen dan verrezen is op de Koningin Elisabethlei 22.
    
   
Verhuizing eerste provinciale ambtenaren in volle actie
 
Het huidige provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei 22 wordt in september 2013 afgebroken. Daarom verhuizen een 600-tal ambtenaren van het provinciebestuur naar het PaS, het Provinciehuis aan de Singel op de Desguinlei.


Verder lezen


Thema: persberichten

Verhuizing eerste provinciale ambtenaren

Op 17 april verhuizen de eerste provinciale ambtenaren van het provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei naar het PaS, het Provinciehuis aan de Singel op de Desguinlei. Tijdens dit persmoment belichten we deze grootscheepse verhuis van een 600-tal provinciale ambtenaren.

Gedeputeerde voor infrastructuur, Ludwig Caluwé licht toe hoe de verhuizing concreet gaat verlopen, hoeveel ruimte het provinciebestuur bespaart door in landschapsbureaus te gaan werken en waarom er gekozen werd voor het PaS, het Provinciehuis aan de Singel.

Na het persmoment is een rondleiding voorzien in de tijdelijke huisvesting van het provinciebestuur: het PaS.

Op 31 mei maken de laatste ambtenaren de oversteek naar het PaS. De gedeputeerden, de gouverneur en hun respectievelijke kabinetsmedewerkers verhuizen begin juli naar het Parkhuis aan de Koningin Elisabethlei 18. De provinciegriffier verhuist wel mee naar het PaS. De deputatiezittingen zullen plaatsvinden in het PaS, en dit vanaf donderdag 6 juni 2013. De provincieraad zal tijdens de bouw van het nieuwe provinciehuis vergaderen in het Bernarduscentrum, aan de Schoenmarkt in Antwerpen.


Thema: persberichten

Lekkers met Strekencafé opent de deuren

Ludwig Caluwé opende het 'Lekkers met Strekencafé', een open dialoog rond hoeve- en streekproducten als basis voor een meerjarenplan.

De Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid organiseert op woensdag 27 maart en maandag 22 april een Lekkers met Strekencafé:  een vernieuwend concept waarbij de deelnemers op een ontspannende, open manier discussiëren over centrale vragen.

Aan tafel zitten personen en organisaties met een verschillende achtergrond, maar met een gemeenschappelijke interesse in hoeve- en streekproducten. De uitkomst van deze 2-daagse denkoefening zal dienen als basis voor het strategisch meerjarenplan hoeve- en streekproducten van de provincie Antwerpen.

Lees meer over Lekkers in Hoogstraten


 
Verder lezen


Thema: persberichten

Felicitaties voor winnende mini-onderneming in Boom

Op vrijdag 22 maart bezoekt provinciaal gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé de leerlingen van de mini-onderneming R-Jeans in het Koninklijk Atheneum in Boom. Hij gaat hen persoonlijk feliciteren met de titel ‘Beste Vlajo mini-onderneming Provincie Antwerpen’ en enkele leuke prijzen overhandigen.

De leerlingen worden onder andere beloond met een cheque, een gratis toegangsticket voor het
ModeMuseum en een guest arrangement op het wereldmuziekfestival Mano Mundo in Boom.

De missie van R Jeans luidt: het collectief recycleren van jeans tot handige gebruiksvoorwerpen. Van in totaal 141 deelnemers in onze provincie kwamen zij op de provinciale finale op 6 maart als beste uit de bus.  


Verder lezen


Thema: persberichten

Vlajo provinciale finale in Provinciehuis

Op woensdag 6 maart werd in de provinciale wedstrijd gestreden om de hoogste titel ‘Beste Vlajo mini-onderneming Provincie Antwerpen’, tegelijk ook het opstapje naar de Vlaamse Finale die op 4 mei plaats zal vinden in de gebouwen van het Ministerie van Onderwijs in Brussel. Van de 6 finalisten kwam de mini-onderneming R Jeans van KA Boom als winnaar uit de bus. (lees hier de toespraak van Ludwig) Een provinciale finale met als locatie het Provinciehuis: a perfect match! 6 van de 141 mini-ondernemingen uit onze provincie kwamen de preselectie door en mochten dan ook live hun kennen en kunnen tonen aan jury en publiek. Professioneel verzorgde beheerrapporten en businessplannen, vlot gebrachte speeches, wervelende computerpresentaties en promofilmpjes, originele producten en een opvallend goede teamspirit bij alle deelnemende groepen, … hebben het delibereren en overleggen over wie meest waard was winnaar te worden, er niet eenvoudig op gemaakt. Toch dient een jury tot een consensus te komen. Na een klein uur van wijs beraad, werd gekozen voor het indigoblauwe, sympathieke team van R Jeans uit het KA Boom.

Provinciaal gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé: “Alle 6 finalisten stonden terecht in deze finale. Voor de jury was het dan ook een moeilijke keuze. De presentatie en het verkoperstalent van het team uit Boom was heel overtuigend. Bovendien is hun product een vorm van recyclage en duurzaam hergebruik. Deze argumenten hebben wellicht de doorslag gegeven. Ik wens hen veel succes op de Vlaamse finale!


Verder lezen


Thema: persberichten

97 500 euro van het globaal verdeelkrediet naar economische projecten in de regio

De Provincie stimuleert ondernemerschap en promoot de haven- en chemiesector bij jongeren

Bij de verdeling van de subsidies van het economisch beleid zet de provincie Antwerpen in op een aantal opvallende thema’s. Zo wordt er via enkele projecten fors geïnvesteerd in onder andere het stimuleren van ondernemerschap bij jongeren, het promoten van een job in de haven en een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. In totaal gaat het om een subsidie van 97.500 euro verdeeld over 4 projecten.

“De provincie Antwerpen stimuleert het ondernemerschap en zorgt vanuit haar bevoegdheden mee voor een gunstig ondernemersklimaat. Bij de verdeling van het globaal verdeelkrediet gaat er deze keer bijzondere aandacht naar startende ondernemers. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de economische verwachtingen en de belangrijke sectoren in onze provincie.”, legt provinciaal gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé uit.

 De volgende projecten worden gesubsidieerd:

-Jonge Haven
-Mini-Ondernemingen
-We Are Chemistry
-Talentenstroom


Thema: persberichten

6 Vlajo mini-ondernemingen dingen naar provinciale overwinning!

Creatieve jongeren uit Kapellen, Zandhoven, Geel, Merksem en Boom in de running voor beste provinciale mini-onderneming.  De Antwerpse top van mini-ondernemingen wordt op woensdag 6 maart samengebracht in een spannende provinciale finale. In totaal mogen 6 veelbelovende junior ondernemingen uit de Kempen, Mechelen en Antwerpen in het provinciehuis van Antwerpen de jury overtuigen van hun creatieve aanpak, wervelend businessplan en straffe ondernemersvisie. Die dag wordt niet alleen de Antwerpse strijd geleverd; ook de rest van Vlaanderen is in de ban van ‘Beste Provinciale Vlajo mini-onderneming 2013’.


Verder lezen


Thema: persberichten

Provincies brengen winkelaanbod en koopstromen van 308 gemeenten in kaart

Interprovinciale studie detailhandelbeleid uniek in Europa.

Vanaf 1 maart beschikken alle 70 gemeenten van de provincie Antwerpen over data van Locatus, een onafhankelijke bron op het gebied van winkelinformatie. Daarvoor tekenden de nieuwe schepenen economie een overeenkomst waardoor ze via de provincie gratis toegang hebben tot de Locatus-databank. Verder start de provincie Antwerpen vanuit haar pioniersrol  in het detailhandelbeleid nu ook een brede provinciale en interprovinciale studie rond detailhandel. Deze moet het winkelaanbod en de koopstromen in de Vlaamse regio’s in kaart brengen. Dit alles heeft als doel om de lokale economie te stimuleren.

Voor de provincie Antwerpen is detailhandel één van de speerpuntsectoren.


Verder lezen


Thema: persberichten

Persconferentie 8 februari: afbraak provinciehuis Antwerpen: Provinciale diensten verhuizen vanaf 15 april.

In september 2013 wordt het huidige provinciehuis aan de Koningin Elisabethlei in Antwerpen afgebroken. Bekijk zelf waarom op RTV en lees ook de andere persartikels

Aan deze gebeurtenis gaat een grootscheepse verhuis van 563 ambtenaren vooraf.  In 2017 is het nieuwe provinciehuis van Antwerpen klaar om alle diensten weer te verwelkomen.

Gedeputeerde Ludwig Caluwé, bevoegd voor infrastructuur nodigt de pers graag uit op vrijdag 8 februari om half 10 in het huidige provinciehuis voor een toelichting van dit project en een rondleiding.

Tijdens deze perstoelichting ligt de focus op de tien belangrijkste redenen waarom het provinciehuis wordt afgebroken. Tijdens een rondleiding kan u de gebreken van het huis zelf ondervinden. Het grootse verhuisscenario kom ook aan bod. We overlopen de concrete verhuisdata en de nieuwe locaties van de verschillende diensten.


Thema: persberichten

Provincie Antwerpen investeert in proefstallen pluimvee

In 2014 opent het Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw een nieuwe leghennenstal en een nieuwe vleeskuikenstal in Geel. In samenwerking met de pluimveesector investeren de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid hiervoor ruim 5 miljoen euro. De stallen testen onder andere nieuwe ventilatiesystemen met een minimaal energieverbruik en die toch de ammoniakemissie beperken. Zo ondersteunt

het Proefbedrijf Pluimveehouderij de sector om milieu- en diervriendelijker en kostenbesparend te werken.
 
Proefbedrijf Pluimveehouderij  De provincie Antwerpen, de Vlaamse overheid en de pluimveesector hebben de handen in elkaar geslagen om op het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel twee nieuwe proefstallen te bouwen.  De Vlaamse pluimveesector is goed voor een omzet van 500 miljoen euro en vertegenwoordigde in 2012 9 % van de totale Vlaamse omzet in land- en tuinbouw.
“De provincie Antwerpen is een zeer belangrijke regio voor deze sector. De meeste  pluimveebedrijven, toeleveranciers en afnemers zijn hier immers gevestigd. Als provinciebestuur vinden wij het dan ook belangrijk  om de economische tak van de pluimveesector te steunen.” stelt gedeputeerde Ludwig Caluwé.
Verder lezen

Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook