- Tussenkomst na de toespraken naar aanleiding van het afscheid van Ludwig Caluwé in het vlaams parlement
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het debat over de septemberverklaring
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een actuele vraag van mevrouw Gerda Van Steenberge tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de aankondiging van het afschaffen van het B-attest als eerste maatregel in de hervorming van het secundair onderwijs
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over over de stand van zaken met betrekking tot preventiemaatregelen voor natuurbranden
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de algemene bespreking van de drie ontwerpen van decreet betreffende de begroting van 2012
verder lezen »
- Toespraak van Ludwig Caluwé tijdens de plechtige zitting n.a.v de viering van 40 jaar Vlaams parlement
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over het politieke akkoord voor een zesde staatshervorming
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het debat over de septemberverklaring
verder lezen »
- Tussenkomst in het actualiteitsdebat over de uitspraken van de minister-president van de Vlaamse Regering over het Brusselse Gewest
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over de bevolkings- en huishoudensprojecties 2009-2030 van de Studiedienst van de Vlaamse Regering en hun gevolgen voor het Vlaamse beleid
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over de cohesie binnen de Vlaamse Regering en meer in het bijzonder ook ten aanzien van Vlaanderen in Actie
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de bespreking van de Septemberverklaring
verder lezen »
- Tussenkomst van Ludwig Caluwé in het actualiteitsdebat naar aanleiding van de herbenoeming van de Ministers Bourgeois en Muyters
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over de door de Vlaamse Regering aangekondigde oplossing voor de Antwerpse Oosterweelverbinding
verder lezen »
- Tussenkomst in het actualiteitsdebat over de stand van zaken in het dossier van de Oosterweelverbinding
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de bespreking van het voorstel van resolutie betreffende een kernwapenvrije wereld
verder lezen »
- Tussenkomst in de plenaire vergadering tijdens de begrotingsbesprekingen
verder lezen »
- Tussenkomst in het plenair debat tijdens de bespreking van negen moties betreffende een belangenconflict met de Kamer van Volksvertegenwoordigers over het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010.
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de bespreking van de motie tot uitoefening van het recht van onderzoek met betrekking tot de Beheersmaatschappij
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het Actualiteitsdebat over de gevolgen van de Antwerpse volksraadpleging van 18 oktober 2009 voor de verdere aanpak van de mobiliteitsproblematiek in en rond Antwerpen
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de bespreking van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, §1, 7°, 9°
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een interpellatie over het ontbreken van regels voor de campagne in het kader van het gemeentelijk referendum betreffende het Lange Wappertracé
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens interpellaties over de Westerschelde
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het debat over de verklaring van de Vlaamse regering van 28 september 2009
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens interpellaties en een vraag om uitleg over Opel Antwerpen
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de gedachtewisseling na de hoorzitting van stRaten-generaal, vzw Ademloos en BAM
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens interpellaties over het Vlaams Huis in New York
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de gedachtewisseling na de hoorzitting met het studiebureau Arup-Sum en THV Noriant over het Masterplan Antwerpen.
verder lezen »
- Tusssenkomst in het plenair debat over de Regeringsverklaring
verder lezen »

Wie is Ludwig??

Inwoner van Essen, jarenlang volksvertegenwoordiger voor CD&V op federaal en Vlaams niveau en sinds december 2012 gedeputeerde in de provincie Antwerpen.
Verder lezen

Schrijf u in op
zijn nieuwsbrief

Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook