- Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over het stopzetten van de communautaire dialoog betreffende een verdere staatshervorming
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de bespreking van een motie betreffende een belangenconflict
verder lezen »
- Tussenkomt tijdens het actualiteitsdebat over een Vlaamse gewestwaarborg voor Opel Antwerpen
verder lezen »
- Tussenkomst bij de plenaire bespreking van de begroting 2009 op 16 december 2008
verder lezen »
- Tussenkomst in het actualiteitsdebat over de houding van de Vlaamse Regering ten aanzien van de economische crisis
verder lezen »
- Tussenkomst in het debat over de Septemberverklaring
verder lezen »
- Tussenkomst in het actualiteitsdebat over de aangekondigde dialoog van gemeenschap tot gemeenschap met het oog op verdere stappen in de staatshervorming
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de bespreking van het ontwerp van decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid
verder lezen »
- Tussenkomst in het actualiteitsdebat over jongerengeweld, naar aanleiding van de recente incidenten op het openbaar vervoer
verder lezen »
- Tussenkomst in het actualiteitsdebat over de federale regeringsvorming en de eventuele gevolgen voor Vlaanderen
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het debat bij de verklaring van de Vlaamse regering na het ontslag van Minister Fientje Moerman
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het plenair debat naar aanleiding van de Septemberverklaring
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de actuele interpellatie tot de heer Kris Peeters,minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van InstitutioneleHervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de houdingvan de Vlaamse Regering ten aanzien van de impasse in de communautaireonderhandelingen op het federale niveau
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het debat bij de verklaring van de Vlaamse regering
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat masterplan & BAM
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over de subsidiering van de vzw KINT door deVlaamse overheid en de verklaringen van verschillende leden van de Vlaamse Regeringdienaangaande
verder lezen »
- Tussenkomst in het plenair debat naar aanleiding van de goedkeuring van de Vlaamse Begroting voor het jaar 2007
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de bespreking van de actuele interpellatie tot de heer Yves Leterme, ministerpresidentvan de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de samenhang binnen de VlaamseRegering na het uiteenvallen van het kartel tussen CD&V en N-VA (voorlopige versie)
verder lezen »
- Tussenkomst in het plenair debat naar aanleiding van de Septemberverklaring
verder lezen »
- Bespreking van het Voorstel van decreet houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken
verder lezen »
- Tussenkomst in het plenair debat naar aanleiding van de goedkeuring van de Vlaamse begroting 2006
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over het standpunt van de Vlaamse Regering betreffende de hervorming van het jeugdsanctierecht.
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over de vraag van de federale regering aan de gemeenschappen en de gewesten om een bijkomende begrotingsinspanning te leveren voor het begrotingsjaar 2006
verder lezen »
- Tussenkomst in het plenair debat naar aanleiding van de Septemberverklaring
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over de regeringsverklaring
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de bespreking van het voorstel van resolutie betreffende het project ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium en de beslissing dienaangaande van de Vlaamse Regering.
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over de financiering van de zorgverzekering
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State inzake de rondzendbrieven Peeters en Martens, ook in het licht van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde.
verder lezen »
- Toespraak tijdens de begrotingsgesprekken
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg vanBart De Wever en Joris Van Hauthem tot de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams mi nister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de Abafim-studie over de transfers van Vlaanderen naar Brussel en Wallonië
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een interpellatie van de Heer André Denys tot de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur over het nieuwe Schelde-memorandum met Nederland
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een interpellatie van Filip Dewinter tot de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de uitspraken van de ministers Fientje Moerman en Frank Vandenbroucke betreffende het opnieuw laten samenvallen van de Vlaamse en de federale verkiezingen
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de stemming over de beleidsnota Media over de onthouding van vijf leden tijdens de stemming uit protest over het uitblijven van een splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.
verder lezen »

Wie is Ludwig??

Inwoner van Essen, jarenlang volksvertegenwoordiger voor CD&V op federaal en Vlaams niveau en sinds december 2012 gedeputeerde in de provincie Antwerpen.
Verder lezen

Schrijf u in op
zijn nieuwsbrief

Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook