- Interpellatie tot Bart Somers, Minister President en Dirk Van Mechelen, Minister van Ruimtelijke ordening over het standpunt van de Vlaamse regering inzake de tweede spoorontsluiting voor de Antwerpse Haven en een eventueel alternatief hiervoor
verder lezen »
- Interpellatie tot minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, Gilbert Bossuyt en Minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie Dirk Van Mechelen omtrent de toekomst van de luchthaven van Deurne
verder lezen »
- Tussenkomst Tijdens de bespreking van de Vlaamse Begroting voor 2004 met betrekking tot het luikopenbare werken
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over parkeerplaatsen voor vrachtwagens langs autosnelwegen
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over het fileprobleem
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over het Kyoto-protocol
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over het invoeren van een kilometervergoeding voor transporteurs in het Waals Gewest en de gevolgen hiervan voor Vlaanderen
verder lezen »
- Interpellatie over de heraanleg van de Antwerpse Ring
verder lezen »
- Interpellatie tot Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over het investeringsplan van de NMBS en de gevolgen voor Vlaanderen
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de bespreking van het voorstel van resolutie betreffende het investeringsplan 2001-2012 van de NMBS, en tijdens een interpellatie over de aangekondigde desinvesteringen in het Vlaams spoorwegnet en de gevolgen voor de haven van Antwerpen
verder lezen »
- Interpellatie tot de Heer Dirk Van Mechelen, minister Financiën, ruimtelijke ordening en media over de verklaringen van de Heer Dusauchoit op 26 december 2002 tijdens het programma café Terminus van Radio 1
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de bespreking van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel
verder lezen »
- Verslag tijdens de besprekingen aangaande het decreet tot oprichting van een Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel uitgebracht in de plenaire vergadering van het Vlaamse Parlement
verder lezen »
- Tussenkomst in het debat omtrent de hoogdringendheid van de resolutie met betrekking tot de houding van de Vlaamse Regering ten aanzien van de richtlijn inzake uitstootrechten die op de agenda van de Europese Raad van 9 december staat
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over de verschillende varianten van de Oosterweelverbinding in Antwerpen
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over de problematiek van de zondagsvaart in de binnenvaartsector
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over het havendecreet
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over verklaringen over enkele Wase mobiliteitsdossiers
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over de dioxinevervuiling door Indaver
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een interpellatie over de toekomst van de regionale luchthavens
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een interpellatie over sport- en trainingsvluchten vanop de luchthaven Antwerpen- Deurne
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens de bespreking van een motie betreffende een belangenconflict over de toegevoegde rechters aan de Brusselse Rechtbank die niet voldoen aan de taalwet.
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een interpellatie over de verbreking van de managementscontracten en de toekomst van de regionale luchthavens van Deurne en Oostende
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over de opmaak van benchmarkingconvenants in uitvoering van het Klimaatplan
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens het debat over het Deurganckdok
verder lezen »
- Interpellatie over de voorbereiding van de twee Scheldememoranda, ondertekend op 4 maart 2002
verder lezen »
- Tussenkomst in het spoordebat 'Waarom moet het Vlaams parlement het investeringsplan afwijzen?'
verder lezen »
- Bespreking van de motie betreffende een belangenconflict over de Nederlands-onkundige hoge ambtenaren.
verder lezen »
- Interpellatie tot minister vice-president en minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie over de voorbereiding van de twee memoranda, ondertekend op 4 maart 2002
verder lezen »
- Verslag van de parlementaire bespreking van het voorstel van decreet voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang bestaan.
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over de oprichting van een noodfonds voor handelaars bij grootschalige wegwerkzaamheden
verder lezen »
- Interpellatie Tot de minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden over het investeringsplan van de NMBS
verder lezen »
- Tussenkomst tijdens een interpellatie over de herwaardering van het kanaal Dessel - Schoten
verder lezen »
- Tussenkomst van Ludwig Caluwé tijdens een bespreking van een voorstel van resolutie over het investeringsprogramma 2001-2012 van de NMBS
verder lezen »
- Tussenkomst van Ludwig Caluwé tijdens een interpellatie over de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), de pre-BAM, het Antwerps Masterplan en het Vlaams Mobiliteitsplan
verder lezen »
- Verslag Over de besprekingen naar aanleiding van de formulering van een resolutie omtrent de langetermijnvisie op het Schelde-estuarium op 15 mei 2001
verder lezen »
- Verslag uitgebracht door de heer Ludwig Caluwé Voorstel van resolutie betreffende de langetermijnvisie voor een integrale ontwikkelingsschets van het Schelde-estuarium
verder lezen »
- Interpellatie Tot Minister Stevaert gehouden op over de financiering van de sluiting van de ring rond Antwerpen
verder lezen »
- Interpellatie Tot de Minister van Leefmilieu en Landbouw over de juiste draagwijdte van het federaal akkoord betreffende de regionalisering van de landbouw en de gevolgen ervan voor de Vlaamse overheid
verder lezen »
- Interpellatie Tot de Minister-president en minister van Financiën, Begroting, Buitenlands beleid en Europese aangelegenheden over de federale recuperatiepogingen op Vlaamse bevoegdheidsdomeinen
verder lezen »
- Interpellatie tot de minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, over het tracé voor de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven
verder lezen »
- Verzoekschrift "Een grondwet voor een Vlaamse staat" verslag van Ludwig Caluwé en Leo Peeters
verder lezen »

Wie is Ludwig??

Inwoner van Essen, jarenlang volksvertegenwoordiger voor CD&V op federaal en Vlaams niveau en sinds december 2012 gedeputeerde in de provincie Antwerpen.
Verder lezen

Schrijf u in op
zijn nieuwsbrief

Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook