Vragen voor Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, Bert Anciaux

- Schriftelijke Vraag over het niet langer operationeel zijn van de Taalwetwijzer
verder lezen »

Vragen voor Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Hilde Crevits

- Schriftelijke vraag over de uitvoering van het Masterplan Antwerpen
verder lezen »

Vragen voor Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, Marino Keulen

- Vraag om uitleg over de toekenning van een verhoging van de wedde van uitvoerende mandatarissen van gemeenten en districten ter compensatie van inkomensverlies ten gevolge van de vermindering of de schrapping van andere inkomsten.
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over de naam die de kandidaten bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen op de stembiljetten kunnen vermelden.
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over de verdeling van de middelen van het Gemeentefonds
verder lezen »

Vragen voor Minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Yves Leterme

- Actuele vraag over de besluiten uit het bezoek van de Minister-presidentaan Noord-Rijnland-Westfalen
verder lezen »
- Actuele vraag over de reactie van de Vlaamse Regering opde nieuwjaarstoespraak van de koning
verder lezen »
- Actuele vraag over de positionering van de Vlaamse Regering ten aanzien van Nederland, naar aanleiding van de uitspraken van de federale minister van Buitenlandse Zaken.
verder lezen »
- Actuele vraag over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde
verder lezen »

Vragen voor Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, Fientje Moerman

- Actuele vraag over de aangekondigde mogelijke herstructureringen bij Opel Antwerpen
verder lezen »
- Actuele vraag over de aangekondigde mogelijke herstructureringen bij Opel Antwerpen en stappen die de Vlaamse regering kan zetten om zoveel mogelijk werkgelegenheid in Antwerpen veilig te stellen
verder lezen »
- Vraag om uitleg over het uitblijven van uitvoeringsbesluiten van het decreet houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de ontwikkelingen rond het Flanders Fashion Institute en de positie van Antwerpen als modestad
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de rol van het Vlaamse Gewest bij de uitvoer op 3 november 2004 van een isostatische pers door de firma EPSI naar Iran
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over het tekort aan arbeidskrachten in de vleessector
verder lezen »
- Actuele vraag over de economische compensaties bij legeraankopen en belangen van Vlaamse bedrijven
verder lezen »
- Vraag om uitleg betreffende de ontslagen bij Opel Antwerpen en de toekomst van de automobielsector in Vlaanderen
verder lezen »

Vragen voor Vlaams Minister van Openbare werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Kris Peeters

- Actuele vraag over de beslissing van de Europese Commissie om het aantal CO2-uitstootrechten van België terug te dringen
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over de ongevallen met vrachtwagens op de E19 te Brecht, Hoogstraten en Wuustwezel
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over de waterkering in Lillo
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over het bestrijden van lichtvervuiling
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over het meten van files op Vlaamse wegen.
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over een motorvriendelijk straatbeeld
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de verwerkingskost van chemisch sluikstorten
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over de aanpak van de olievervuiling in het Scheldebekken
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over snelheidsbeperkingen op N1
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over de proefstelling van de Bredabaan in Merksem
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over de geplande herinrichting van de A12
verder lezen »

Vragen voor Vlaams Minister van minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, Katleen Van Brempt

- Schriftelijke vraag over het tramnet in Antwerpen
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over grensoverschrijdend openbaar vervoer naar Nederland vanuit provincie Antwerpen
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over het taalgebruik van de reclame bij De Lijn
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over de oprit te Berchem naar de Antwerpse Ring
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over de reservatietijd voor de belbus in de regio Malle, Zandhoven en Zoersel
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over de vervoersafspraken bij de belbus
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over het meten van files op Vlaamse wegen.
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over een motorvriendelijk straatbeeld
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over de uitbreiding van de fietssnelweg langsheen de HSL-lijn vanaf Brasschaat tot Antwerpen
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over het Eurovignet
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over snelheidsbeperkingen op N1
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het niet rijden van de belbus naar Wuustwezel
verder lezen »

Vragen voor Vice-minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, Frank Vandenbroucke

- Actuele vraag over de oprichting van een federale magistratenschool
verder lezen »
- Vraag om uitleg over opleiding- en tewerkstellingsproblemen in de Antwerpse haven
verder lezen »
- Schriftelijke vraag betreffende de onderwijstaal in hogescholen en universiteiten - de procedure voor uniforme verslaggeving aan het Vlaams Parlement
verder lezen »

Vragen voor Vlaams Minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk Van Mechelen

- Actuele vraag over het optreden van de Bouwinspectie tegen immo-advertenties
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de mogelijke wijziging van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ten behoeve van het station Noorderkempen
verder lezen »
- Schriftelijke vraag betreffende aanwerving stedenbouwkundig ambtenaar
verder lezen »
- Actuele Vraag over de regularisatie van weekendverblijven
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over het Eurovignet
verder lezen »
- Schriftelijke vraag betreffende laattijdig verzenden van aanslagbiljetten onroerende voorheffing
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag betreffende het ontbreken van een schaderegeling voor ambtelijke fouten bij het toekennen van restauratiepremies
verder lezen »
- Schriftelijke vraag in verband met de ratificatie van de Europese conventie inzake archeologisch erfgoed.
verder lezen »

Vragen voor minister- president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Kris Peeters

- Actuele vraag over de behandeling van het dossier inzake de geplande nieuwe btw-regeling voor de aankoop van gronden en panden op het Overlegcomité van 23 april 2008 (voorlopige versie)
verder lezen »

Wie is Ludwig??

Inwoner van Essen, jarenlang volksvertegenwoordiger voor CD&V op federaal en Vlaams niveau en sinds december 2012 gedeputeerde in de provincie Antwerpen.
Verder lezen

Schrijf u in op
zijn nieuwsbrief

Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook