- Voorstel van resolutie betreffende het Handvest voor Vlaanderen
verder lezen »
- Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van het Syrische regime naar aanleiding van de slachtpartij in Houla
verder lezen »
- Actualiteitsmotie tot besluit van het op 12 oktober 2011 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over het politieke akkoord voor een zesde staatshervorming
verder lezen »
- Actualiteitsmotie tot besluit van het op 6 april 2011 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de uitspraken van de minister-president van de Vlaamse Regering over het Brusselse Gewest
verder lezen »
- Voorstel van resolutie betreffende onmiddellijke maatregelen om de economische schade ten gevolge van de staking van de loodsdiensten te stoppen
verder lezen »
- Voorstel van resolutie betreffende het versterken van het aanbod aan Nederlandse taal en Vlaamse cultuur voor leerplichtige kinderen van Vlaamse expats
verder lezen »
- Voorstel van resolutie betreffende het remuneratiebeleid van en de vertegenwoordiging in financiële instellingen die gesteund worden door de Vlaamse overheid
verder lezen »
- Voorstel van resolutie betreffende de negatieve gevolgen van grootschalige landpacht in het Zuiden
verder lezen »
- Voorstel van decreet houdende de erkenning van en de subsidieregeling voor het Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede
verder lezen »
- Voorstel van resolutie betreffende het vergoedingsbeleid van financiële instellingen die gesteund worden door de Vlaamse overheid
verder lezen »
- Actualiteitsmotie over de bevolkings- en huishoudensprojecties 2009-2030 van de Studiedienst van de Vlaamse Regering en hun gevolgen voor het Vlaamse beleid
verder lezen »
- Actualiteitsmotie tot besluit van het op 23 februari 2011 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de cohesie binnen de Vlaamse Regering en meer in het bijzonder ook ten aanzien van Vlaanderen in Actie
verder lezen »
- Voorstel van resolutie betreffende de evoluties in het Midden-Oosten en de Maghreb
verder lezen »
- Actualiteitsmotie over de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens en een wegenvignet voor personenauto’s in Vlaanderen
verder lezen »
- Voorstel van decreet houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven
verder lezen »
- Voorstel van resolutie betreffende diplomatieke initiatieven tijdens het EU-voorzitterschap om nieuwe olierampen met olieplatforms in de diepzee te vermijden
verder lezen »
- Voorstel van resolutie betreffende de goedkeuring van de Economische Partnerschapsovereenkomst met de Cariforum-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds
verder lezen »
- Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en bootman
verder lezen »
- Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 27 april 2007 houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie
verder lezen »
- Actualiteitsmotie tot besluit van het op 31 maart 2010 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de door de Vlaamse Regering aangekondigde oplossing voor de Antwerpse Oosterweelverbinding
verder lezen »
- Voorstel van resolutie betreffende een kernwapenvrije wereld
verder lezen »
- Actualiteitsmotie tot besluit van het op 25 januari 2010 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de aangekondigde sluiting van Opel Antwerpen en de reactie ter zake van de Vlaamse Regering
verder lezen »
- Voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams parlement, wat het aantal ondertekenaars en sprekers betreft
verder lezen »
- Voorstel van decreet houdende wijziging van enkele bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek
verder lezen »
- Met redenen omklede motie over de uitdieping van de Westerschelde
verder lezen »
- Met redenen omklede motie over het standpunt dat de Vlaamse Regering heeft ingenomen op het Overlegcomité van 16 september 2009 aangaande het voorstel van decreet inzake het faciliteitenonderwijs
verder lezen »
- Met redenenen omklede motie over het dossier van Opel Antwerpen en over de mogelijke sluiting van Opel Antwerpen
verder lezen »
- Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact
verder lezen »

Wie is Ludwig??

Inwoner van Essen, jarenlang volksvertegenwoordiger voor CD&V op federaal en Vlaams niveau en sinds december 2012 gedeputeerde in de provincie Antwerpen.
Verder lezen

Schrijf u in op
zijn nieuwsbrief

Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook