- Motie betreffende een belangenconflict over het ontwerp van de economische herstelwet
verder lezen »
- Voorstel van resolutie betreffende de opvangsituatie van gehandicapte en verlaten kinderen en jongeren
verder lezen »
- Actualiteitsmotie tot besluit van het op 10 januari 2007 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de subsidiëring van de vzw KINT door de Vlaamse overheid en de verklaringen van verschillende leden van de Vlaamse Regering dienaangaande
verder lezen »
- Voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement, wat de verzoekschriften betreft
verder lezen »
- Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende nadere regeling van het recht om verzoekschriften bij het Vlaams Parlement in te dienen
verder lezen »
- Voorstel van bijzonder decreet houdende wijziging van het bijzonder decreet van 6 juli 2001 houdende regeling van het recht om verzoekschriften bij het Vlaams Parlement in te dienen
verder lezen »
- Voorstel van decreet van de heer Ludwig Caluwé c.s. houdende toekenning van een rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken
verder lezen »
- Voorstel van resolutie houdende herdenking van de holocaust, antisemitisme en racisme
verder lezen »
- Voorstel tot resolutie omtrent de ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium
verder lezen »
- Motie betreffende een belangenconflict m.b.t. het wetsontwerp houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen.
verder lezen »
- Voorstel van decreet houdende bekrachtiging van de stedenbouwkundige vergunningen verleend door de Vlaamse Regering op 12 november 2004 in toepassing van het decreet van 14 december 2001 voor enkele bouwvergunningen waarvoor dwingende redenen van groot algemeen belang gelden
verder lezen »

Wie is Ludwig??

Inwoner van Essen, jarenlang volksvertegenwoordiger voor CD&V op federaal en Vlaams niveau en sinds december 2012 gedeputeerde in de provincie Antwerpen.
Verder lezen

Schrijf u in op
zijn nieuwsbrief

Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook