- Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 49bis in de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken
verder lezen »
- Wetsvoorstel betreffende het toelaten van beroepsactiviteiten in combinatie met een overlevingspensioen
verder lezen »
- Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, § 1, I en II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot aanvulling van het wegverkeersreglement, wat de parkeerplaatsen voor mindervaliden betreft
verder lezen »
- Voorstel van advies betreffende het belangenconflict omtrent de toegevoegde rechters
verder lezen »
- Wetsvoorstel houdende een verbod op de verkoop van alcoholpops in drankautomaten
verder lezen »
- Wetsvoorstel ter bestrijding van psychisch geweld
verder lezen »
- Wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder ten gevolge van openbare werken
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 276 van het Strafwetboek - Smaad aan de politie
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 88bis, § 1, van het Wetboek van strafvordering - afluisteren
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 279 en 280 van de nieuwe gemeentewet
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 62, eerste lid, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 8 van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboetes toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1340, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek
verder lezen »
- Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 71, derde lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
verder lezen »

Wie is Ludwig??

Inwoner van Essen, jarenlang volksvertegenwoordiger voor CD&V op federaal en Vlaams niveau en sinds december 2012 gedeputeerde in de provincie Antwerpen.
Verder lezen

Schrijf u in op
zijn nieuwsbrief

Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook