- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 582, 1º, van het Gerechtelijk Wetboek
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 561, 1º, van het Strafwetboek - geluidshinder
verder lezen »
- Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
verder lezen »
- Wetsvoorstel houdende bepalingen inzake gemeentelijke belastingen
verder lezen »
- Wetsvoorstel strekkende tot de oprichting van districten en de organisatie van de rechtstreekse verkiezing van hun raden verkiezingswetgeving
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot uitbreiding van het BTW-tarief geldende voor de sierteelt tot de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg
verder lezen »
- Wetsvoorstel - Eurovignet
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 161 van het Burgerlijk Wetboek
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot instelling van een vaste boekenprijs
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt
verder lezen »
- Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 260bis in de nieuwe gemeentewet
verder lezen »

Wie is Ludwig??

Inwoner van Essen, jarenlang volksvertegenwoordiger voor CD&V op federaal en Vlaams niveau en sinds december 2012 gedeputeerde in de provincie Antwerpen.
Verder lezen

Schrijf u in op
zijn nieuwsbrief

Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook