- Verslag van Senator Ludwig Caluwé van de verklaring tot herziening van de grondwet in de Senaat
verder lezen »
- Tussenkomst van Senator Ludwig Caluw bij de bespreking van de programmawet in de Senaat
verder lezen »
- Tussenkomst van Senator Ludwig Caluwé tijdens de algemene bespreking van het Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie in de Senaat
verder lezen »
- Tussenkomst van Senator Ludwig Caluwé tijdens de plenaire vergadering in de Senaat
verder lezen »
- Tussenkomst van Senator Ludwig Caluwé bij het debat omtrent de goedkeuring van het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland in de Senaat
verder lezen »
- Tussenkomst van Senator Ludwig Caluwé tijdens de bespreking van de wetsontwerpen op de versoepeling van de taalwetgeving in gerechtszaken en de uitbreiding van het aantal toegevoegde rechters in de Senaat
verder lezen »
- Tussenkomst van Senator Ludwig Caluwé tijdens de bespreking van het wetsontwerp op de hervorming van de BIRB in de Senaat
verder lezen »
- Tussenkomst van Senator Ludwig Caluwé tijdens een algemene bespreking van het wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjarig investeringsplan 2001-2012 van de NMBS
verder lezen »
- Tussenkomst van Senator Ludwig Caluwé tijdens de bespreking van het wetsontwerp ter invoering van een eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector in de Senaat
verder lezen »
- Tussenkomst van Senator Ludwig Caluwé tijdens de bespreking van het voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikelen 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
verder lezen »
- Tussenkomst van Senator Ludwig Caluwé tijdens de bespreking van het wetsontwerp ter invoering van een eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector in de Senaat
verder lezen »
- Tussenkomst van Senator Ludwig Caluwé in het spoordebat in de Senaat
verder lezen »

Wie is Ludwig??

Inwoner van Essen, jarenlang volksvertegenwoordiger voor CD&V op federaal en Vlaams niveau en sinds december 2012 gedeputeerde in de provincie Antwerpen.
Verder lezen

Schrijf u in op
zijn nieuwsbrief

Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook