Vragen voor Minister van Mobiliteit en Sociale Economie, Bert Anciaux

- Vraag om uitleg over de beveiliging van havengebieden tegen terrorisme
verder lezen »

Vragen voor Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid, Marie Arena

- Schriftelijke vraag over de taalexamens georganiseerd door Selorin oktober 2003
verder lezen »
- Mondelinge vraag over het onschadelijk maken van verkeerstellers
verder lezen »
- Aan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid
verder lezen »

Vragen voor Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Rudy Demotte

- Mondelinge vraag de financiering van de BSE-tests
verder lezen »
- Mondelinge vraag over de financiering van de BSE-tests
verder lezen »
- Mondelinge vraag over de financiering van de BSE-tests
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over het palliatief zorgforfait
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de recente hervormingen van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de sociale zekerheid van grensarbeiders
verder lezen »

Vragen voor Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael

- Schriftelijke vraag over de toegekende aanplakkingruimte voor de Vlaamse lijsten in het Brusselse
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over de kandidatenlijsten in het Brusselse
verder lezen »
- Schriftelijke vraag over het negeren van de taalwet door de Brusselse burgemeesters
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het ongevraagd schrappen van Belgen uit de bevolkingsregisters
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het aantal schorsingen uitgesproken door de Vice-Gouverneur van het Arrondissement Brussel-Hoofdstad
verder lezen »

Vragen voor minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, Fientje Moerman

- Schriftelijke vraag betreffende de activiteiten van de Brusselse kabelmaatschappijen
verder lezen »

Vragen voor Minister van Justitie, Laurette Onkelinx

- Schriftelijke Vraag Hof van Beroep, rechtbank van eerste aanleg en parket te Brussel - Gerechtelijke achterstand - Referendarissen en parketmagistraten
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de benoeming van toegevoegde rechters in het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel (wet van 16 juli 2002)
verder lezen »

Vragen voor Minister van Financiën, Didier Reynders

- Schriftelijke Vraag over de fiscaliteit van grensarbeiders
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de BTW-aftrekbaarheid
verder lezen »

Vragen voor Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Isabelle Simonis

- Schriftelijke vraag over de uitbetaling van de tegemoetkoming mindervaliden na overlijden
verder lezen »

Vragen voor de vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven, Johan Vande Lanotte

- Mondelinge vraag over het onderhoud met Mevrouw Peijs
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de subsidieregeling voor containervervoer per spoor en de gevolgen hiervan voor de binnenvaart
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de "minder hinder-maatregelen" van de NMBS
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de problemen op Lijn 12
verder lezen »
- Mondelinge vraag over de nieuwe dienstregeling van de NMBS en de problemen voor mensen die dienen over te stappen
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de aanleg van een fietspad langs de spoorweg van Antwerpen tot Essen
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de maatregelen van de NMBS op het ogenblik van de onderhoudswerken aan de Ring rond Antwerpen
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de eventuele goedkeuring in het federale Parlement van het samenwerkingsakkoord met betrekking tot het Gewestelijk Expresnet (GEN)
verder lezen »

Vragen voor Minister van Leefmilieu en Consumentenzaken, Freya Van den Bossche

- Vraag om uitleg over de verdeling van de Kyoto-inspanningen
verder lezen »

Vragen voor de Eerste Minister Guy Verhofstadt

- Mondelinge vraag over de beschuldigingen ten aanzien van de huidige President van Rwanda
verder lezen »

Wie is Ludwig??

Inwoner van Essen, jarenlang volksvertegenwoordiger voor CD&V op federaal en Vlaams niveau en sinds december 2012 gedeputeerde in de provincie Antwerpen.
Verder lezen

Schrijf u in op
zijn nieuwsbrief

Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook