Vragen voor Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, Marcel Colla

- Schriftelijke Vraag over de afschaffing van de pensioenvermindering bij vervroegde pensionering voor zelfstandigen
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de dringende medische hulpverlening in de grensstreek
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de positieve discriminatie van mensen die ploegenarbeid verrichten in het pensioenstelsel
verder lezen »

Vragen voor Minister van Vervoer, Daerden

- Schriftelijke Vraag over de herzieningsprocedure van de erkenning van aannemers
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over het nieuwe rittenschema van de NMBS
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de problemen bij het treinverkeer
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het verlenen van hulp door het NMBS-personeel bij het in-, uit- en overladen
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de kaart "kosteloze begeleider"
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over richtlijnen voor aansluitinggevende treinen
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de provinciale bijhuizen van de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV)
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de openingsuren van de nieuwe DIV-antennes
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de omruiling van nummerplaten
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de nieuwe dienstregeling
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het verkrijgen van een bewijs bij vertragingen van treinen
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de nabestemming voor het spoorwegemplacement Stuivenberg
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over overladen vrachtwagens
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het gebruik van fietsrekken
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de vertragingen door ingebruikname van de HST
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de homologatie van motorfietsen
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over homologatie motorfietsen
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de goedkeuringsprocedure voor motorfietsen
verder lezen »

Vragen voor Minister van Justitie, Stefaan De Clerck

- Schriftelijke Vraag over de rechtstoestand van autobestuurder-mecanicien bij de griffies en parketten
verder lezen »

Vragen voor Minister van Sociale Zaken, De Galan

- Schriftelijke Vraag over de niet verzekerbaarheid voor geneeskundige verzorging voor sommige personen die in België wonen en in Nederland werken
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het antibioticum Mandol
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de verzekeringstegemoetkoming
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de kinderbijslag
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de Belgische grensarbeiders
verder lezen »

Vragen voor Eerste-Minister, Jean-Luc Dehaene

- Schriftelijke Vraag over de financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over vertalingen bij het Arbitragehof
verder lezen »

Vragen voor Minister van Buitenlandse Zaken, Derycke

- Mondelinge Vraag over het Europees charter inzake lokale autonomie
verder lezen »

Vragen voor Minister van Telecommunicatie en Economie, Elio Di Rupo

- Schriftelijke Vraag over het niet-bedelen van informatiebladen
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over afzonderlijke kleedruimten voor vrouwen
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de huurprijs van films
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het posttarief in de Benelux-landen
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de terugzendingstijd van ontvangstbewijzen van aangetekende zendingen in het kader van de summiere rechtspleging om betaling te bevelen
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de plaatsing van telefooncellen te Kalmthout
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de sluiting van kleine postkantoren
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de sluiting van kleine postkantoren
verder lezen »

Vragen voor Minister van Ambtenarenzaken, André Flahaut

- Schriftelijke Vraag over het statuut van nationale erkentelijkheid
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de toekenning van niveau 2+
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over het opleggen van leeftijdsvoorwaarden bij aanwervingen
verder lezen »
- Vraag om uitleg over het Hoog Comité van Toezicht
verder lezen »

Vragen voor Minister van Financiën en Buitenlandse Handel, Maystadt

- Vraag om uitleg over het dubbelbelastingsverdrag
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de overgangsperiode van de Euro
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het Eurovignet
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het BTW-tarief voor sierteeltproducten
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de BTW op intellectueel werk.
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de vererving van aandelen van Amerikaanse vennootschappen
verder lezen »
- Mondelinge vraag over het BTW-tarief voor sierteeltproducten
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het nalatenschap
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de Belgische grensarbeiders
verder lezen »

Vragen voor staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, Moreels

- Schriftelijke Vraag over Namibië
verder lezen »

Vragen voor de Staatssecretaris voor veiligheid , maatschappelijke integratie en leefmilieu, Peeters

- Schriftelijke Vraag over de tegemoetkoming voor gehandicapten
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de brandweerdiensten
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over parkeerkaarten voor MS patiênten
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de brandweer van Stabroek en Mortsel
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over fietsenrekken
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het sociaal tarief voor electr. gas en telefoon.
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de levering van bosbrandweerwagen aan brandweerkorpsen in Kalmthoutse Heide
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over een interventie bij gevaar op openbare wegen
verder lezen »

Vragen voor de Minister van landbouw,kleine en middelgrote ondernemingen, Pinxten

- Schriftelijke Vraag over het sociaal statuut van zelfstandigen.
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over ambulante activiteiten
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over het beleid betreffende gevaarlijke honden.
verder lezen »

Vragen voor de Minister van landsverdediging belast met energie, Poncelet

- Schriftelijke Vraag over militaire luchthavens
verder lezen »

Vragen voor de Minister van tewerkstelling en arbeid, belast met het beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen, Miet Smet

- Schriftelijke Vraag over de PWA
verder lezen »

Vragen voor de Minister van Binnenlandse Zaken, Luc Van den Bossche

- Mondelinge Vraag over de benaming van de Vlaamse Raad
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het optreden van de toezichthoudende overheid in het arrondissement Brussel-Hoofdstad
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de vacante bedieningen vanuit de EDU
verder lezen »

Vragen voor de Minister van Justitie, Tony Van Parys

- Schriftelijke Vraag over de strafbepalingen bij het overtreden van een KB
verder lezen »

Vragen voor de Minister van Binnenlandse Zaken, Johan Vande Lanotte

- Schriftelijke Vraag over het jaarlijks activiteitenverslag van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het spoorwegemplacement Antwerpen Noord
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de gevolgen van het taalhoffelijkheidsakkoord
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de strijdigheid van de identiteitskaart met de taalwetten in bestuurszaken
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de bijkomende aanwervingen van gemeentelijk politiepersoneel
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de maatregelen strekkende tot een betere integratie van de politiediensten
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het Europees charter inzake lokale autonomie
verder lezen »
- Vraag om uitleg over het beleid inzake politiezones
verder lezen »
- Mondelinge Vraag over de snelle interventies op de autosnelwegen en inzonderheid op het vak Kruibeke-Sint-Niklaas van de E17
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het verwijderen van voertuigen op autosnelwegen
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de samenwerking tussen de politiezones
verder lezen »
- Vraag om uitleg over de burgerwachten
verder lezen »

Vragen voor de Minister van Financiën, Viseur

- Schriftelijke Vraag over de fiscale behandeling van meerwaarden op aandelen.
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over de gemeentelijke belastingen en de burgers van de Europese Unie
verder lezen »
- Schriftelijke Vraag over het verlaagd BTW-tarief voor renovatiewerken aan woningen die getroffen zijn door watersnood.
verder lezen »

Wie is Ludwig??

Inwoner van Essen, jarenlang volksvertegenwoordiger voor CD&V op federaal en Vlaams niveau en sinds december 2012 gedeputeerde in de provincie Antwerpen.
Verder lezen

Schrijf u in op
zijn nieuwsbrief

Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook