Financiën

Thema: financiën

Provincie blijft investeren voor inwoners

De komende 2 weken buigt de Antwerpse provincieraad zich over het budget van 2016. Er is 250 miljoen euro te verdelen over haar takenpakket. Voor 2016 kiest het provinciebestuur ervoor om verder te gaan met geplande investeringen zoals de schouwburg van de Warande, renovatie sporthal De Nekker, investeringen in onderwijs, fietsostrades en waterbekkens.


Begroting in evenwicht

Voor het budget van 2016 kiest de provincie ervoor om het huidige beleid voort te zetten en te blijven investeren op alle terreinen waarvoor ze momenteel bevoegd is. Ondanks het onverwacht wegvallen van de compensatie voor de outillering, is de begroting voor het derde jaar op rij in evenwicht. De provinciale belastingen blijven ook onveranderd en de bedrijfsbelasting zal zelfs lichtjes dalen door de negatieve index.

Investeringen en belangrijke initiatieven

In 2016 zijn er naast de bouw van het nieuwe provinciehuis, 7 belangrijke investeringen:
 • *Renovatie schouwburg de Warande
  *Nieuwbouw campus St. Godelieve Rivierenhof
  *Heritage: renovatie en onroerend erfgoed
  *Waterlopen en waterbekkens
  *Renovatie sporthal De Nekker
  *Uitbouw sportcentrum Peerdsbos tot G-sportcentrum
  *Fietsostrades Antwerpen-Essen, Herentals-Balen en Antwerpen-Lier
Er wordt verder gewerkt aan de nieuwe oefenplaat in Campus Vesta en de Lieven Gevaerttoeren van het Fotomuseum. De provincie zet verder in op digitalisering voor een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. In 2016 zal er een brede consultatieronde gehouden worden om de krachtlijnen van het nieuwe ruimtelijk structuurplan af te toetsen. De provincie beheert ondertussen 75% van de onbevaarbare waterlopen en voorziet budget voor onderhoud en maatregelen tegen wateroverlast. In 2016 wordt gewerkt aan de implementatie van de omgevingsvergunning die een verlaging van de administratieve lasten betekent voor bedrijven en gemeenten.  
Verder lezen

DE BEVOEGDHEID 'FINANCIÊN'

Het totale budget van de Provincie Antwerpen bedraagt ongeveer 245 miljoen Euro aan inkomsten en uitgaven. De voorbije drie jaar vertoonde de rekening een tekort dat enkel kon goedgemaakt worden door in te teren op het reservefonds. Daarom zal de nieuwe deputatie de eerste jaren een aantal besparingsingrepen doorvoeren.


Copyright © Caluwe 2016. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook