Financiën

Thema: financiën

De provinciebelasting: daar krijg je heel wat voor terug

Elk jaar, rond deze tijd, krijgt elk gezin in onze provincie een aanslagbiljet van de provincie Antwerpen in de brievenbus.

Niemand betaalt graag zonder te weten waarvoor.

Om de belastingbetaler een idee te geven waaraan de provinciebelastingen besteed worden, stuurden we samen met het aanslagbiljet een infographic mee.

Maandag 31 maart 2014 ging de eerste golf brieven de deur uit.

Meer info op http://belastingen.provant.be.
 


Thema: financiën

Stimuleren private markt bij bouw van publiek toegankelijke laadpalen

In maart 2011 maakte Vlaams minister-president Peeters als Vlaams minister van Economie 10 miljoen euro vrij voor 33 ondernemingen voor de bouw van 10.000 laadpalen voor elektrische wagens. Het totaal aantal ingeschreven elektrische wagens bedraagt in België eind 2013 intussen 1500, een groei van 50% ten opzichte van eind 2012. Vandaag zijn er in Vlaanderen, naast de privaat beschikbare laadpalen, meer dan 600 publiek toegankelijke laadpalen, gebouwd door de private sector en ondersteund met deze overheidsmiddelen. Deze voorziene overheidsmiddelen zijn vandaag nog steeds beschikbaar voor de private sector bij de bouw van laadpalen. Drie jaar geleden vroeg de sector immers zelf in te staan voor de locaties voor de bouw van de laadpalen. Om nu de bouw van publiek toegankelijke laadpalen voor elektrische wagens sneller te doen verlopen, zal minister-president Peeters binnenkort een overleg met de private installatiebedrijven en de beheerders van publieke domeinen organiseren. Dit overleg moet leiden tot het snel afbakenen van nieuwe locaties waar laadpalen op publiek toegankelijke domeinen kunnen worden gebouwd.

Een overschakeling naar milieuvriendelijke voertuigen, zoals elektrische wagens, kan de impact van het verkeer op het leefmilieu opvallend doen dalen.  


Verder lezen


Thema: financiën

Budgetbespreking 2014 en meerjarenplanning 2014-2019: Financiën

Vanaf 1 januari zal het nieuwe beleids- en beheercyclus (BBC) gehanteerd worden voor de opmaak van het budget en het voeren van de boekhouding zoals voorgeschreven volgens de Vlaamse richtlijnen. Deze methode vertrekt van de doelstellingen met streefwaarden en indicatoren die men wil bereiken met daaraan de benodigde financiële middelen.
 
Net zoals andere lokale besturen dient ook de provincie Antwerpen de tering naar de nering te zetten. De inperking van het budget door de interne staatshervorming en de vermindering van het Vlaams Provinciefonds heeft het provinciebestuur voor een grote uitdaging gezet.

De komende jaren moeten we besparen op de uitgaven en een reële inschatting maken van de ontvangsten. Dit in combinatie met het vervroegd uitbetalen van toekomstige uitgaven, het niet aangaan van leningen, het schrappen van geplande investeringen en de verkoop van provinciaal vastgoed zal de meerjarenbegroting in evenwicht zijn.


DE BEVOEGDHEID 'FINANCIÊN'

Het totale budget van de Provincie Antwerpen bedraagt ongeveer 245 miljoen Euro aan inkomsten en uitgaven. De voorbije drie jaar vertoonde de rekening een tekort dat enkel kon goedgemaakt worden door in te teren op het reservefonds. Daarom zal de nieuwe deputatie de eerste jaren een aantal besparingsingrepen doorvoeren.


Copyright © Caluwe 2014. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook