Financiën

Thema: financiën

Budget 2017: Gezond financieel beleid maakt investeren in de toekomst mogelijk

Woensdag 6 december startte de provincieraad met het debat over het budget van 2017. Dankzij een gezond financieel beleid en de besparingsinspanningen van de voorbije jaren garandeert het budget van 2017 de voortzetting van het provinciaal beleid, noodzakelijke investeringen en zekerheid voor het personeel, de partners en de inwoners van de provincie Antwerpen.

Volgend jaar staan er investeringen ten bedrage van meer dan 94 miljoen euro op het programma. De budgetbesprekingen gaan nog verder op 7, 8 en 13 december.

Ludwig gaf toelichting op ATV  "besparingen zijn gelukt zonder extra inspanningen te vragen"


Rustig financieel vaarwater in 2017

Het budget 2017 voor de
provincie Antwerpen is gebaseerd op het meerjarenplan 2014 – 2019. De voorbije jaren bespaarde de provincie Antwerpen omwille van gedaalde ontvangsten op een zorgzame en intelligente manier, zonder de doelstelling van het bestuur in het gedrang te brengen. Dit betekent dat er in 2017 geen grote verschuivingen gepland zijn, waardoor de beleidsmakers en de provinciale administratie voldoende tijd hebben om de bevoegdheidsoverdracht die gepland is in 2018 voor te bereiden. Voor het budget van 2017 werd een dubbel evenwichtscriterium gerespecteerd. Dit betekent dat het resultaat op kasbasis positief is en in 2019, op het einde van het meerjarenplan, de autofinancieringsmarge positief is. Voortbouwend op het meerjarenplan resulteert dit voor 2017 in een budget waarbij de provincie Antwerpen verder inzet op haar oorspronkelijke doelstellingen en een financieel gezond beleid voert, niet op de kap van haar inwoners en bedrijven, die krijgen waar voor hun geld.

Lees hier de persartikels

 
Verder lezen

DE BEVOEGDHEID 'FINANCIÊN'

Het totale budget van de Provincie Antwerpen bedraagt ongeveer 245 miljoen Euro aan inkomsten en uitgaven. De voorbije drie jaar vertoonde de rekening een tekort dat enkel kon goedgemaakt worden door in te teren op het reservefonds. Daarom zal de nieuwe deputatie de eerste jaren een aantal besparingsingrepen doorvoeren.


Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook