Thema: economie

Gezocht: innovatieve KMO`s

Drie grote Vlaams-Nederlandse innovatieprojecten zijn op zoek naar kleine- en middelgrote ondernemingen (KMO`s) met innovatieplannen. Op maandag 20 februari geven ze in het Wetenschapspark in Niel aan geïnteresseerde ondernemers tekst en uitleg over de subsidiemogelijkheden die ze kunnen bieden via het Europees subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland. Van Roey Automation NV getuigt over haar ervaring met een Europees project. Daarna kunnen bedrijfsleiders één-op-één de kansen voor hun eigen onderneming verder bespreken met de projectverantwoordelijken.

Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Economie en Innovatie vult aan: “In het verleden vonden vooral grote bedrijven de weg naar Europese subsidies. Met een evenement als dit wil de provincie Antwerpen de weg naar Europese middelen voor KMO`s makkelijker maken. KMO’s zijn ontzettend belangrijk voor onze economie. Hen de nodige ondersteuning en informatie over subsidiemogelijkheden bieden, komt ook de economische ontwikkeling van onze provincie ten goede. Zo blijven ze in de innovatieve kopgroep van Europa.

Samenwerking over de grens met Nederland werkt kruisbestuivingen voor innovatie in de hand. De provincie Antwerpen heeft veel potentieel door het grote aantal innovatieve ondernemingen dat hier gevestigd is. Samenwerking met onze noorderburen biedt inhoudelijk én financieel een absolute meerwaarde,” stelt Peter Bellens, gedeputeerde voor Europese Samenwerking.

Lees hier de toespraak
Verder lezen


Thema: economie

1.000 jonge ondernemers in spe aan de slag op de Vlajo Verkoopdag@Wijnegem Shopping Center!

Op zaterdag 18 februari en naar goede gewoonte organiseerde Vlajo met de steun van de Provincie Antwerpen een verkoopdag in Wijnegem Shopping Center. Voor 1.000 jonge ondernemers was dit het hoogtepunt van een schooljaar dat in het teken staat van “ondernemen” en “ondernemerschap”. De nadruk ligt op DOEN: eerst denken, en dan effectief durven doen! 100 Vlajo mini-ondernemingen en Vlajo small business projects (uit de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant) stelden zich voor aan het grote publiek.

Vlajo mini-onderneming Digitool (digitaliseren van VHS, cassettes en dia's) van Mater Salvatoris Kapellen mag zich winnaar noemen in de categorie ‘Beste junioronderneming’.
 
Wijnegem, een uitstekend forum

Op de Vlajo verkoopdag in de overweldigende omgeving van Wijnegem Shopping Center brachten de Vlajo Mini-ondernemingen en Small Business Projects hun producten aan de man: jonge zaakvoerders en hun medewerkers konden dan het grote publiek uittesten. Zo leerden ze om onbekende personen te durven aanspreken, meer samen te werken en er voluit voor te gaan. Ze hebben hun verkoopstechnieken uitgetest en konden er netwerken met elkaar. Dankzij deze projecten verwerven de studenten ondernemende competenties voor een vlotte overgang naar de arbeidsmarkt.
 
Lees hier de toespraak
 
Verder lezen


Thema: landbouw

Mini-workshop ‘Verstedelijkt ons platteland?

De bebouwing in het agrarisch gebied neemt jaar na jaar toe. Nochtans neemt het aantal landbouwers al decennialang af. Hoe verklaar je deze evolutie? Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) nam – in opdracht van de provincie Antwerpen – het Antwerpse platteland onder de loep. Het resultaat is een unieke kijk op de trends die een impact hebben op landbouw en platteland. Op tien jaar tijd is het aantal landbouwers met 40% gedaald. Continu komen er zo landbouwgebouwen en – gronden vrij.  In praktijk zien we dat landbouwgebouwen door niet-landbouwers gezocht worden.

Foto: Luchtfoto van het landbouwbedrijf van familie Van Look waar de mini-workshop plaats vindt.

Voor de eerste keer werden alle trends geïnventariseerd en bekeken vanuit verschillende standpunten. Tijdens deze mini-workshop wordt dit trendsonderzoek voorgesteld: een unieke schets over de impact van de verstedelijking van het platteland.

Vooral zonevreemd hergebruik

De open ruimte wordt meer en meer ingenomen door niet-landbouwers. Ook vrijgekomen landbouwgebouwen krijgen steeds vaker een niet-agrarische functie, zoals wonen of een niet-agrarische bedrijvigheid, B&B, schrijnwerkerij, …. De vrijgekomen landbouwgronden worden dan weer gebruikt als tuin of weiland voor hobbydieren. Ludwig Caluwé: “Het ILVO becijferde het niet-agrarisch gebruik van het agrarisch gebied in de provincie Antwerpen. Ook de verstedelijking van het agrarisch gebied blijkt uit deze cijfers: 6,8% van de agrarische ruimte wordt ingenomen door tuinen, 3,6% door hobbyweides, 1,3% door bebouwing en 0,9% door niet-agrarische ondernemingen.”

Lees hier de toespraak

Lees hier de persartikels

Bekijk hier het ATV-verslag
 
Verder lezen

Provincie Antwerpen zoekt glastuinbouwers met interesse in nieuwe teelt

Serres worden steeds groter, waardoor kleinere serres verloren dreigen te gaan. De provincie Antwerpen zet in op teeltomschakeling om kleine serres nieuw leven in te blazen. Tien glastuinbouwers krijgen dankzij het plattelandsproject ‘Mooi gla...
Thema: landbouw

Jongeren maken kennis met diepe geothermie

Op de Balmatt-site in Mol is het startschot gegeven voor een nieuw jaar van klasbezoeken aan het eerste diepe geothermie project in de Kempen. Vorig jaar bezochten in totaal 1600 leerlingen in het kader van STEM (Science-Technology-Engineering-Mathe...
Thema: economie

Hooibeekhoeve neemt sleutels van 2 nieuwe tractors in ontvangst

Hooibeekhoeve heeft twee nieuwe tractors in gebruik genomen van de firma Luyckx in Brecht. Het betreft een New Holland T6.140 en een New Holland T6.175. Beide tractoren zijn uitgerust met een variabele Auto-Command transmissie, een zeer nauwkeu...
Thema: landbouw
Verder lezen
Verder lezen
Verder lezen

Wie is Ludwig??

Inwoner van Essen, jarenlang volksvertegenwoordiger voor CD&V op federaal en Vlaams niveau en sinds december 2012 gedeputeerde in de provincie Antwerpen.
Verder lezen

Schrijf u in op
zijn nieuwsbrief

Copyright © Caluwe 2017. Alle rechten voorbehouden.
Website credits dataweb
Volg mij op Facebook